Přidej
aktualitu
Postura a výsledky pressure mappingu na původním sedáku.jpg
Postura sedu a výsledky pressure mappingu na novém Libella Seat Varia.jpg
Návrh sestavy jednotlivých vrstev s úpravami pro klientku.jpg
19.1.2023 | Celá ČR | Libella design s.r.o.

Případová studie: pohodlí a snadnější život na vozíku díky správnému sedáku

Vhodně nastavený podsedák Libella Seat Varia umí prodloužit dobu sedu na invalidním vozíku a zjednodušit každodenní aktivity.

Paní Libuše Niemkiewiczová žije na vozíku od roku 2018 s paraparézou, skoliózou a výraznou spasticitou. Dlouhodobě používala kombinovaný sedák pěna + gel s vypodložením pod levou částí pánve. Ten byl sice při pořízení ověřen pressure mappingem, ale nevyhovoval jí kvůli špatné stabilitě na vozíku, protože se při vykonávání běžných denních činností musela přidržovat vozíku rukama. Zároveň ji na sedáku trápilo pálení sedacích partií, a proto každé 2-3 hodiny odlehčovala na lůžku. To vše ji omezovalo v soběstačnosti, a proto se objednala do Ergolabu Libella design, abychom se pokusili za pomoci Libella Seat Varia, antidekubitního sedáku na míru, tyto problémy vyřešit.

Při vstupním zaměření diagnostikovala ergoterapeutka Bára Rusínová retroverzi, sešikmení a rotaci pánve na levé straně, skoliózu páteře a rotaci trupu doleva, nerovnoměrné rozložení nohou na stupačce a vnitřní rotaci v kyčli levé dolní končetiny. Pressure mapping na původním sedáku vykazoval výrazný tlak v oblasti levého sedacího hrbolu.

Při sestavování testovací verze sedáku proto ergoterapeutka zvolila rotační díl pro korekci postavení pánve, krátký díl pro odlehčení kostrče vzhledem k retroverzi, díly s výraznou konturací kvůli sešikmené pánvi a přední díly s konturací pro lepší vedení dolních končetin. Využity byly i inzerty – jejich správným umístěním se podařilo zvýšit pravý a snížit levý sedací hrbol, a tak dosáhnout lepší korekce pánve.

S takto nastavenou testovací verzí odjela paní Niemkiewiczová na domácí testování. Právě to umožní vyzkoušet sedák a jeho používání při všech denních aktivitách, a tak zamezit případnému pozdějšímu nepohodlí. Po prvním týdnu testování se paní Niemkiewiczová vrátila nadšená a rozhodla se pro objednání individuální verze bez dalších úprav a kontrolních měření.

Pressure mapping na finální verzi sedáku Libella Seat Varia vykazoval v oblasti levého sedacího hrbolu výrazné snížení tlaku. Srovnáním šikmé pánve se zlepšila i stabilita na vozíku, takže má obě horní končetiny volné a může je využívat při jednotlivých denních aktivitách. K tomu přispěl i následný výběr peloty pro zádovou opěrku, který paní Niemkiewiczová realizovala.

Dle subjektivního hodnocení klientky vymizely také pocity pálení v oblasti hýždí. Díky tomu nemusela zůstávat doma kvůli pravidelnému odlehčování, mohla se pohybovat i mimo domov a zlepšil se tak její sociální život.

 Chcete si dopřát větší komfort na vozíku? Objednejte se na první zaměření Libella Seat Varia zdarma!


Související

Přidej komentář
banner-handy.jpg
cpv_banner-3-2.jpg