Přidej
aktualitu
foto k článku
20.6.2019 | Lenka Bartoníčková

Vyhlášení grantového programu v oblasti podpory přístupnosti a odstraňování bariér na území hl. m. Prahy pro rok 2019

29. 4. 2019 byl schválen Grantový program hl. m. Prahy pro oblast podpory v oblasti přístupnosti a odstraňování bariér na území hl. m. Prahy.

O grant mohou žádat fyzické i právnické osoby včetně městských částí hl. m. Prahy a příspěvkových organizací, výše maximální dotační podpory se vzhledem k typu žadatele a zamýšleného opatření pohybuje od 50 – 100% celkových nákladů na realizaci projektu.

Grant je vyhlašován jako dvouletý. Začátek přijímání žádostí je 31. 5. 2019, uzávěrka příjmu žádostí je 9. 7. 2019. Realizace projektu a čerpání podpory je možné do 31. 12. 2020. Předpokládaný celkový objem finančních prostředků vyčleněných pro tento grantový program v roce 2019 je 5 mil. Kč.

V průběhu zpracování žádosti je možno využít konzultací na oddělení rozvoje dopravy Odboru rozvoje a financování dopravy Magistrátu hl. m. Prahy (Jaroslav Hájek, Karolína Klímová).

Více http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/finance/dotace_a_granty/mestske_granty/doprava_a_odstranovani_barier/vyhlaseni_grantoveho_programu_v_oblasti_2019.html?fbclid=IwAR2khfjhSkU8xAufhse4PFsTrklyzpVHk6WdK0AyaI85GNcIjmBWMErBiSo


Související

Přidej komentář