Přidej
aktualitu
blobservlet.jpg
13.9.2023 | redakce VOZEJKOV

Vývoj situace: Evropský průkaz pro OZP

Evropská komise předložila 6. 9. 2023 legislativní návrh, který osobám se zdravotním postižením usnadní využívání práva na volný pohyb tím, že jim umožní rovný přístup ke zvláštním podmínkám, preferenčnímu zacházení a právům na parkování při návštěvě jiného členského státu. Návrh Komise zavádí standardizovaný evropský průkaz osob se zdravotním postižením a posiluje stávající evropskou parkovací kartu pro osoby se zdravotním postižením. Oba doklady budou uznávány v celé EU.

Evropský průkaz osob se zdravotním postižením

Pokud není status osob se zdravotním postižením uznán v zahraničí, nemohou mít tyto osoby při návštěvě jiných členských států přístup ke zvláštním podmínkám a preferenčnímu zacházení, jako je bezplatný nebo přednostní přístup, slevy nebo osobní asistence. Za účelem řešení tohoto problému komise navrhuje vytvoření standardizovaného evropského průkazu osob se zdravotním postižením.

Evropský průkaz osob se zdravotním postižením bude sloužit jako uznávaný doklad o zdravotním postižení v celé EU a poskytne rovný přístup ke zvláštním podmínkám a preferenčnímu zacházení ve veřejných i soukromých službách, včetně dopravy, kulturních akcí, muzeí, rekreačních a sportovních center nebo zábavních parků. Průkaz bude vydáván příslušnými vnitrostátními orgány a doplní stávající vnitrostátní průkazy nebo certifikáty.

Pro zájemce: znění směrnice (v angličtině) a připomínky NRZP ČR (v příloze) k přípravě rámcové pozice České republiky k projednávání směrnice v rámci EU znění tohoto dokumentu.

Vozejkov bude celou situaci i nadále monitorovat.

Zdroj: https://nrzp.cz/2023/09/11/informace-c-74-2023-evropska-smernice-o-prukazu-ozp/

 


Příloha

navrh-evropskeho-prukazu-osob-se-zdravotnim-postizenim.docx [34.9 kB]
Přidej komentář
banner-handy.jpg
cpv_banner-3-2.jpg