Přidej
aktualitu
znz01.jpg
1.7.2024 | redakce VOZEJKOV

Zastávky na znamení v Praze a Středočeském kraji

Od 29. 6. 2024 bude režim nástupu a výstupu pro všechny autobusové a trolejbusové zastávky na území Prahy a Středočeského kraje jednotný. Jelikož v Praze dosáhl počet autobusových a trolejbusových zastávek „na znamení“ 70 % (1 000 míst) a ve Středočeském kraji překonal 50 % (3 000 míst), budou do stejného režimu převedeny zastávky všechny. Cílem je vše zjednodušit a sjednotit tak, aby cestující nemuseli řešit, kde, jaký režim platí. Inspirací je nejen zahraničí ale i řada regionů u nás v Česku. Jednotný režim odbavování v zastávkách mají v Londýně, Vídni, Berlíně či Paříži, ale také v Ústeckém a Libereckém kraji, v Jihlavě nebo třeba v Bratislavě. Všude ubyl počet hlášení v autobusech, snížila se zpoždění, uspořily pohonné hmoty a snížily hluk a emise z neustálého brzdění a rozjezdů. Snížila se také četnost oprav vozidel, pro řidiče se stala práce o kus snesitelnější a cestujícím změna přinesla možnost jezdit zejména večer a o víkendech rychleji a v kratších intervalech.

ČEKÁTE NA ZASTÁVCE A CHCETE NASTOUPIT

Už 13 let neplatí, že je na zastávce potřeba mávat, nebo na sebe jinak upozorňovat. Jako cestujícímu vám stačí nacházet se v prostoru zastávky a řidič pak má povinnost zastavit. Stejně tak musí řidič zastavit v případě, že před ním v zastávce zastavil již jiný autobus, za nímž by své cestující neviděl.

Dávat znamení řidiči autobusu jsou dlouhodobě zvyklí pouze cestující s kočárky, vozíčkáři, nevidomí (pomocí zařízení VPN) a hůře pohybliví lidé. Jejich znamení však signalizuje řidiči záměr nastoupit do vozidla, nejde o žádost o zastavení autobusu, ten při jejich přítomnosti na zastávce zastaví vždy.

JEDETE V AUTOBUSE A CHCETE VYSTOUPIT

Zmáčknete nejbližší tlačítko „stop“ či tlačítko dveří. Obě tlačítka mají stejnou funkci, a to upozornit řidiče, že máte zájem v následující zastávce vystoupit. Tlačítko „stop“ vám současně navolí otevření nejbližších dveří, tlačítko dveří kromě zajištění jejich otevření po svém stisknutí rovněž informuje řidiče o vašem zájmu vystoupit. Stejnou funkci signalizace zájmu vystoupit mají i tlačítka se symboly kočárku či vozíčku. Vozíčkář, cestující s kočárkem či nevidomý (VPN) tlačítka před výstupem mačkají již dávno, zejména proto, aby jejich pomalejšímu výstupu řidič věnoval dostatečnou pozornost, případně jim vyklopil plošinu.

INFORMACE PRO ŘIDIČE AUTOBUSŮ A TROLEJBUSŮ

Přestože se pro řidiče autobusů a trolejbusů ani cestující od 29. 6. 2024 základní pravidla nemění, sjednocení režimu fungování všech zastávek vyvolalo vhodnou příležitost řidičům připomenout některé postupy, které s již 13 let fungujícím režimem zastavování v zastávkách tohoto typu souvisí.

Řidiči byli zejména požádáni o maximální možnou toleranci ve vztahu k cestujícím, zejména k dětem, k lidem s omezenou schopností pohybu či orientace a těm, kteří třeba využijí nevhodné tlačítko, nebo to správné stisknou později. Zdůrazněna jim byla povinnost zastavovat v zastávce za předchozím stojícím autobusem a v případě, že v zastávce zastaví až jako třetí vozidlo, jejich povinnost vpředu u označníku zastavit opakovaně. Opakované zastavení u označníku je pak vyžadováno i v případě, že řidič vidí na zastávce nevidomého či vozíčkáře. Ve všech těchto případech jde však o pravidla, která v rámci PID platí již mnoho let.

STÍŽNOSTI, PODNĚTY A PŘIPOMÍNKY

V případě, že zažijí cestující ve spoji PID nějakou nepříjemnou situaci, určitě nám k jejímu vyřešení, vysvětlení a napravení pomáhá obdržení konkrétní stížnosti. Můžeme pak prostřednictvím dopravce např. oslovit konkrétního řidiče a s ním danou situaci probrat.

Pokud dostáváme jen obecné podněty, nedokážeme jejich řešení zacílit dostatečně směrem k pracovníkům, kterých se to nejvíc týká. Naopak chování drtivé většiny řidičů je bezproblémové.

V případě podání stížnosti je třeba přidat informace o datu, čase, místu události, čísle linky a směru jízdy. Pokud je přidáno zpravidla čtyřmístné (u trolejbusů třímístné) evidenční číslo vozidla, dohledání to usnadňuje.

ROPID (jakýkoli spoj Pražské integrované dopravy, včetně spojů DPP, a. s.)

– písemně přes kontaktní formulář: https://pid.cz/kontakty/

– písemně přes email: info@pid.cz

– písemně na adresu: ROPID, Rytířská 406/10, 110 00

– telefonicky (zejména pro nevidomé): +420 234 704 560

Dopravní podnik hl. m. Prahy, a. s. (spoje metra, tramvají a většina městských autobusů)

– písemně přes kontaktní formulář: https://www.dpp.cz/kontakt/kontaktni-formular/podnet-stiznosti-pochvaly

– telefonicky (zejména pro nevidomé): +420 296 18 17 16

 

Zdroj: NRZP ČR

Fotografie: PID

Přidej komentář
banner-handy.jpg
cpv_banner-3-2.jpg