Přidej
aktualitu
Aktuální opatření covid-19
25.10.2021 | redakce VOZEJKOV

Aktuální opatření covid-19

Vláda ČR na svém jednání dne 20. října 2021 zrušila proplácení preventivních testů s účinností od 1. listopadu 2021. Rozhodnutí má dopad i na poskytovatele vybraných sociálních služeb (pobytové), které doposud testovali neočkované zaměstnance, příp. návštěvy. Zároveň platí povinnost bezinfekčnosti vstupu na pracoviště a nošení ochranných prostředků.

Od 1. listopadu 2021 platí následující: :

●    Zaměstnanec, který přichází do kontaktu s klienty pobytových zařízení, se musí v 7denním intervalu prokázat negativním RAT antigenním testem.

■ Výjimku mají naočkovaní zaměstnanci (nově i po první dávce) a zaměstnanci, kteří prodělali onemocnění covid-19 + 180 dní.

●    Zaměstnanec nese břímě prokázání bezinfekčnosti, tj. musí si tento test uhradit sám.

■ Test si může nechat udělat ve veřejných testovacích místech.

■ Test může udělat i poskytovatel pobytové sociální služby (jako doposud), ale měl by si jej nechat uhradit od daného zaměstnance.

●    Nadále zůstává povinnost provést antigenní test:

■ osobám do dovršení 18 let věku;

■ osobám, které se nemohou očkování proti onemocnění covid-19 podrobit pro kontraindikaci; tuto skutečnost jsou povinny poskytovateli sociálních služeb, který provádí vyšetření, prokázat lékařskou zprávou obsahující výslovné uvedení informace o tom, že osoba se nemůže ze zdravotních důvodů očkování proti onemocnění covid-19 podrobit, pokud tato skutečnost není uvedena v Informačním systému infekčních nemocí (ISIN);

■ osobám očkovaným proti onemocnění covid-19 alespoň jednou dávkou očkovací látky; tuto skutečnost jsou povinny poskytovateli zdravotních nebo sociálních služeb, který provádí vyšetření, prokázat.

■ U těchto osob bude nadále probíhat proplácení z veřejného zdravotního pojištění. Současně také trvá povinnost hlásit výsledky testů do informačního systému ISIN.

Asociace poskytovatelů sociálních služeb (APSS ČR) vydá v následujících dnech upřesňující informace.

Více informací najdete v příloze. 

Zdroj: www.apsscr.cz, www.pixabay.com


Příloha

1b-priloha-usneseni-vlady-c.916_zneni-mo.pdf [377.3 kB]
Přidej komentář
banner-handy.jpg
cpv_banner-3-2.jpg