Přidej
aktualitu
Bezbariérové ordinace nejsou evidovány, využijme VozejkMap
4.11.2020 | Celá ČR | Mrázková Marcela redakce VOZEJKOV

Bezbariérové ordinace nejsou evidovány, využijme VozejkMap

Najít lékaře, který přijímá nové pacienty je dnes velice složité. Pokud má mít bezbariérově přístupnou ordinaci jde o nadlidský úkol. Přístupnost totiž není striktně požadována ani evidována. Pomozme si navzájem prostřednictvím portálu VozejkMap.

Vezměme si modelový příklad. Vozíčkář odejde ze svého bydliště, řekněme že se přestěhuje z Plzně do Prahy. Nebo je v nynější situaci provoz jeho ordinace pozastaven a hledá náhradní řešení. Jak bude postupovat? Pokud tipujete, že nejednoduší je oslovit zdravotní pojišťovnu, tak se mýlíte. Ano, pojišťovny evidují všechny lékaře, s nimiž mají uzavřenou smlouvu, ale dozvíte pouze odbornost a adresu.

 

Bezbariérová ordinace? Najdi si sám

Vozíčkář, který hledá například bezbariérově přístupného kapitačního lékaře je nucen využít internet a telefon a prostě je postupně obvolat. A že to je práce na dlouho. Takto je třeba postupovat u všech odborností: rehabilitace, zubař, neurolog, praktik… Proč tomu tak je naznačuje případ, který řešila zástupkyně ombudsmana Monika Šimůnková. „Na jaře se na zástupkyni ombudsmana obrátil muž pohybující se na vozíku ve věci vyřízení své stížnosti týkající se návštěvy lékařky. Muž si u krajského úřadu stěžoval mimo jiné na chybějící bezbariérový přístup do její ordinace. Celou kauzu najdete zde.

Při snaze o řešení se jasně se ukázalo, že kompetentní orgány přistupují k problematice laxně, v závěru opět padlo pouze „doporučení přijetí vhodných opatření“. Ano, slibem nezarmoutíš. Ale přístupnost lékařské péče pro všechny bez rozdílu by měla být požadována jak od zřizovatelů, tak pojišťoven. Ostatně i od nás pacientů. Nikdo z nás nechce navštěvovat například ortopeda se zraněným kolenem v pátém patře bez výtahu.

 

Zákon není nápomocen

Stávajícímu stavu nepřímo napomáhá i legislativa. „Vyhláška 92/2012 Sb. pouze zmiňuje to, že zdravotnické zařízení musí být umístěno v nebytových prostorách splňujících obecné požadavky výstavby. Bezbariérový přístup do staveb občanského vybavení (tedy i do staveb pro zdravotnictví) vyžaduje tzv. bezbariérová vyhláška č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. Tato vyhláška však platí v plném rozsahu pouze na nové stavby, proto problém nastává u ordinací ve starších budovách.“

 

VozejkMap pomůže

VozejkMap určitě znáte, tak jen pro pořádek. Aplikace a webová stránka VozejkMap je interaktivní mapou, která sdružuje bezbariérově přístupná místa. V současné době zahrnuje více než 12 500 míst. Místa vkládají samotní uživatelé mapy nebo provozovatelé jednotlivých bezbariérových míst a data ověřuje administrátor. Lékaři a lékárny jsou zařazeni do své vlastní kategorie.

 

Pomoci ostatním můžete jednoduše

Víte o lékaři, rehabilitaci, lékárně, jednoduše zdravotnickém zařízení, které je bezbariérově přístupné? V takovém případě vás moc prosíme o součinnost. Jednoduše se zaregistrujte  a prostřednictvím jednoduchého formuláře zdravotnické zařízení přidejte do naší databáze bezbariérových míst.

 

 

Zdroj: redakce, ochrance.cz, dvs.cz,  foto: pxhere.com

Přidej komentář
skoda_handy_banner_550_160_2.jpg
banner-covid19-2.jpg