Přidej
aktualitu
Covid-19: aktuální opatření
22.11.2021 | Celá ČR | redakce VOZEJKOV

Covid-19: aktuální opatření

Co se mění od pondělí 22.11.2021?

Zákaz vstupu bez očkování nebo prodělání nemoci

Služby v gastronomii či ubytovacích zařízeních, kulturní a sportovní akce, ale i služby typu kadeřnictví, manikúra, tetování, sauny, wellness a solária jsou od pondělí přístupné pouze očkovaným a lidem, kteří v posledních 180 dnech prodělali nemoc covid-19. Netýká se dětí do 12 let. Děti od 12 let, lidé s kontraindikací k očkování a lidé, kteří očkování právě podstupují, se mohou i nadále prokázat negativním PCR testem. Z veřejného pojištění jim jich bude proplaceno 5 měsíčně. Neočkovaní nesmí konzumovat ani v jídelních zónách obchodních center nebo u stolů na trzích. Po zpřísnění pravidel se ale neočkovaní lidé na služební cestě, cestující za lékařem nebo v jiném nezbytném případě mohou v ubytovacích službách prokázat PCR testem.

Testování zaměstnanců i živnostníků

Zaměstnavatelé budou od pondělí jednou týdně testovat neočkované pracovníky, ti se testu musejí podrobit. Opatření se týká také živnostníků. Nevztahuje se na očkované nad 60 let. Podniky mohou k testování použít antigenní testy, včetně samotestovacích sad.

Testování na základních a středních školách

Vláda schválila také pravidelné plošné testování na základních a středních školách, vždy v pondělí. Stát pro školy zajistí antigenní testy a očkovaní žáci se testovat nebudou.

Ošetřovné

Ošetřovné bude opět zavedeno v souvislosti s vysokým nárůstem pozitivně testovaných dětí a uzavíraných škol či jejich částí. Rodiče, kteří jsou doma se svými dětmi, budou mít nárok na ošetřovné po celou dobu uzavření školy nebo třídy či při nařízení individuální karantény dítěte. Ošetřovné bude navýšeno na 80 procent denního vyměřovacího základu. Rodiče dostanou minimálně 400 Kč na den. Krizové ošetřovné se bude vztahovat i na tzv. dohodáře, kteří odvádějí pojistné.

Podpora by se měla podle návrhu vyplácet zpětně od listopadu. K tomu, aby novela začala platit, ji musí ještě přijmout Sněmovna a Senát a podepsat prezident.

Izolačka

Vláda kromě toho schválila opětovné zavedení mimořádného příspěvku zaměstnanci při nařízené karanténě, tedy tzv. izolačku. Zaměstnanci, kterému vznikl z důvodu nařízené karantény nárok na náhradu příjmu, bude příslušet za každý kalendářní den příspěvek ve výši 370 Kč, nejdéle však po dobu prvních 14 kalendářních dnů trvání nařízené karantény. Pokud součet příspěvku a náhrady příjmu přesáhne 90 % průměrného výdělku zaměstnance, příspěvek se sníží. Příspěvek má být vyplácen nejdéle do 30. června 2022. 

Podpora by se měla podle návrhu vyplácet zpětně od listopadu. K tomu, aby novela začala platit, ji musí ještě přijmout Sněmovna a Senát a podepsat prezident.

Home office

Úřady by měly co nejvíce využívat práci z domova. Kvůli hrozbě nemoci měly také úřady preferovat elektronický nebo telefonický kontakt a elektronické formuláře před papírovými, na místa určená pro styk s veřejností se doporučovalo nainstalovat přepážku.

Zdroj: www.seznamzpravy.cz

Přidej komentář
cpv_banner-3-2.jpg
banner-handy.jpg