Přidej
aktualitu
foto k článku
16.11.2020 | Celá ČR | Mrázková Marcela redakce VOZEJKOV

Dekubity a COVID-19

V kontextu současné pandemie koronaviru COVID-19 a zvyšujícího se množství hospitalizovaných pacientů v závažném stavu, stoupá potřeba polohování a sledování stavu kůže v nemocnicích, kde není dostatek personálu. Sledujte pečlivě svůj zdravotní stav a dbejte na prevenci. Poradíme vám i pomůžeme.

Evropský poradní panel pro otázky dekubitů (EPUAP) každoročně zaštiťuje světový den Stop dekubitům (STOP PU), který letos připadá na 19. listopad 2020. Tato osvětová akce, do které jsou zapojeny pečující osoby ze zdravotnických zařízení i rodinní příslušníci nemocných ohrožených dekubity, probíhá každoročně třetí listopadový čtvrtek. Jejím posláním je šíření povědomí o prevenci i léčbě dekubitů (proleženin a prosezenin u vozíčkářů), sdílení dobré praxe i praktická výměna zkušeností mezi zdravotnickými pracovníky, odbornou a laickou veřejností na národní i mezinárodní úrovni. Naše asociace CZEPA se připojuje k tomuto dni organizací webináře s aktuálním tématem „Dekubity a COVID-19“ Podrobnější informace najdete na našem komunitním portálu a pod článkem.

 

Dekubity ohrožují na životě

Dekubity trpí až 4 milióny pacientů v Evropě v nemocničních zařízeních, ale i v domácí péči. Proleženinami jsou ohroženi imobilní pacienti upoutaní na lůžko, především chronicky nemocní a senioři, kdy se jedná o proleženiny vyskytující se na typických místech v oblastech kostních výstupků. U osob se sníženou mobilitou, vozíčkářů, především u lidí s poškozením míchy, označujeme dekubity jako prosezeniny. Tyto otlaky až hluboké rány se nezřídka kdy musí řešit chirurgickou cestou – plastikou, odstraněním nekrotické kosti, někdy až amputací dolní končetiny. Lidé s poškozením míchy jsou nejohroženější skupinou pro jejich ochrnutí a ztrátu čití na sedacích partiích.

 

Správný sed je základ

Prosezeninu si bohužel někteří jedinci způsobí sami tím, že jsou nedůslední v hlídání zatěžované kůže v oblasti sedacích hrbolů, kostrče kyčlí a boků. Také si málo hlídají funkční stav svého antidekubitního sedáku a správnou pozici sedu ve vozíku. Nápomocná vám může být Laboratoř zdravého sezení pod vedením spinální specialistky Zdeňky Faltýnkové.

 

Náklady na léčbu dekubitů jsou enormní a za nejúčinnější přístup je považována včasná prevence. Ta spočívá v každodenním prohlížení sedacích partií, přísná hygiena, péče o sedák a kontrola symetrie těla v sedu ve vozíku v zrcadle. Také je doporučeno kontrolovat antidekubitní účinky sedáku přístrojovým měřením tlaku (pressure mapping), kdy tlaková mapa ukáže místa ohrožená vznikem prosezeniny.

 

Velkým problémem je situace, kdy je potřeba hospitalizace ochrnutého vozíčkáře s hlubokým dekubitem, ba dokonce s více dekubity, kdy je veškerá lůžková základna plně obsazena a chybí zdravotnický personál.

 

Proto naše asociace vyzývá všechny lidi s poškozením míchy a jejich blízké k úzkostnému a důslednému dodržování všech preventivních opatření!

 

Zdroj: text: Zdeňka Faltýnková, foto: pixabay

Přidej komentář
skoda_handy_banner_550_160_2.jpg
banner-covid19-2.jpg