Přidej
aktualitu
foto k článku
Desatero moudrého vozíčkáře
Proč je důležité důsledně pečovat o funkci močového měchýře a střev?
8.5.2013 | Celá ČR | Zdeňka Faltýnková

Desatero moudrého vozíčkáře 3/10

Proč je důležité důsledně pečovat o funkci močového měchýře a střev?

Proč je důležité důsledně pečovat o funkci močového měchýře a střev?

 

Za normálních okolností dostává mozek informaci o plném močovém měchýři i střevech a člověk má nutkání k vyprázdnění. Při poškození míchy dochází k takzvané neurogenní dysfunkci močového měchýře i střev a v závislosti na výšce jejího poškození vznikají dva rozdílné typy poruchy činnosti močového měchýře i střev. Poškozením míchy nad křížovými segmenty páteře vzniká spastický (reflexní) močový měchýř a střevo, poškozením míchy v úrovni křížových segmentů S2-S4 a pod nimi dochází ke vzniku chabého (areflexního) močového měchýře a střev. Počáteční inkontinenci lze léčebnými opatřeními a důslednou rehabilitací obvykle dobře zvládnout a kontinenci natrénovat.

 

Vyprazdňování močového měchýře:

 

  • rozhodujícím faktorem pro způsob drenáže močového měchýře je urodynamické vyšetření, které určí aktuální řešení nejméně zatěžující močové cesty
  • způsoby vyprazdňování močového měchýře jsou cévkování - samostatné či asistované zavádění cévky do měchýře v pravidelných intervalech, reflexní močení - reflexní sevření močového měchýře vyvolané opakovaným poklepem na podbříšek, tento způsob je využíván minimálně kvůli častým infekcím, epicystostomie - odvádění moče cévkou zavedenou přes břišní stěnu přímo do měchýře u dráždivého měchýře využívá se velmi dráždivého močového měchýře, kondomový urinál - odvod moči přes kondom hadičkou do sběrného sáčku u mužů, vložné pleny - nejsou vhodné jako trvalé řešení, vedou k opruzeninám, vesikostomie - vývod z močového měchýře na povrch podbríšku a jeho vyprazdňování zavedením cévky (u tetraplegiček), implantace Finetech - Brindleyho neurostimulátoru
  • pro intermitentní cévkování jsou nejvýhodnější potahované cévky, důležité je dodržovat hygienická opatření, cévkovat se v pravidelných intervalech a mít cévky stále s sebou
  • pri epicystostomii je třeba pravidelně vypouštet a měnit sběrný sáček, ošetrovat stomii a alespoň jednou týdně cévku proplachovat
  • je nezbytné dostatecně a pravidelně pít, moč i funkci měchýře pravidelně kontrolovat urologem

 

Vyprazdňování střev:

 

  • je třeba vycházet ze zvyklostí a sestavy stravy před úrazem či onemocněním, dostatečně pít a stravu upravit vzhledem ke konzistenci stolice, nepít alkohol, pravidelně cvičit
  • stolice musí být plánována v pravidelných intervalech co se dnů i hodin týče (max. každý 3. den)
  • stimulačním prostředkem jsou obvykle bisacodylové čípky a nebo podráždění konečníku prstem
  • pokud lze, je efektivnější provádět stolici v sedě a stolici kontrolovat
  • implantace Finetech – Brindleyho neurostimulátoru

 

 

Přidej komentář
banner-handy.jpg
cpv_banner-3-2.jpg