Přidej
aktualitu
foto k článku
Desatero moudrého vozíčkáře
Proč je důležité si dobře vybrat a nastavit vozík?
Proč je důležité si dobře vybrat a nastavit vozík?.
20.5.2013 | Celá ČR | Zdeňka Faltýnková

Desatero moudrého vozíčkáře 7/10

Proč je důležité si dobře vybrat a nastavit vozík?

Proč je důležité si dobře vybrat a nastavit vozík?

 

Sed na vozíku se pro mnohé jedince po poškození míchy stává celodenní polohou pro pohyb z místa na místo, vykonávání úkonů sebeobsluhy, pro práci v domácnosti, sport a samozřejmě i zaměstnání. Proto je třeba výběru druhu vozíku (mechanický, elektrický) a typu vozíku (odlehčený variabilní, aktivní atd.) věnovat velkou pozornost, neboť správné nastavení sedu musí podporovat rozvoj a efektivní využívání funkční kapacity horních končetin i trupu uživatele. Vzpřímený sed by měl zachovávat fyziologické zakřivení páteře a zároveň být stabilní při pohybech paží nad horizontálu. Rovněž výběr jednotlivých komponent vozíku (výška a typ zádové opěrky, typ područek, stupaček, brzd, možnost nastavení těžiště) je rozhodující pro budoucí nezávislost vozíčkáře na pomoci druhých a prevenci zdravotních potíží (dekubity, deformity, bolesti). Výběr vozíku by měl být výsledkem týmové spolupráce ergoterapeuta nebo fyzioterapeuta, kteří nejlépe znají pohybové možnosti pacienta, technika distributorské firmy, znalého technických parametrů a možností nastavení konkrétního vozíku, lékaře, který vozík předepisuje na „Poukaz na ortopedickou pomůcku“ s patřičným zdravotním zdůvodněním, ale samozřejmě konečné rozhodnutí je na samotném uživateli vozíku.

 

Co je důležité udělat před, při a po výběru vozíku:

 

 • konzultovat výběr vozíku s kompetentním ergoterapeutem nebo fyzioterapeutem znalým spinální problematiky, nikdy nevybírat vozík podle obrázku
 • vyzkoušet si více typů vozíků po dobu několika dnů při všech každodenních činnostech (přesuny...)
 • nezapomenout zaměřovat vozík zároveň s vyhovujícím sedacím polštářem (mají různou výšku)

 • rozmyslet si při nerovnováze síly svalů trupu nebo horních končetin zvolení pevné zádové opěrky

 • uvědomit si, ke kterým činnostem bude vozík využíván (práce, hobby, sport, sexuální aktivity...)

 • myslet i na rodinné příslušníky i asistenty, kteří s vozíkem manipulují

 • uvědomit si, že pro správný sed je důležitá vzájemná pozice pánve a kyčelních kloubů, která přímo ovlivňuje polohu a tvar páteře. V sedu svírají trup a stehna 90°, kolenní a hlezenní klouby jsou ohnuty dle individuálních potřeb uživatele vozíku (vliv má spasticita, omezení kloubního rozsahu)

 • nezapomenout při zaměřování vozíku na základní parametry - správná šířka vozíku je taková, pokud lze prsty ruky volně vložit mezi bočnice vozíku a nejširší část sedacích partií, hloubka sedáku vozíku je správná tehdy, pokud po zasunutí pánve k zádové opěrce zbývají mezi okrajem sedáku a podkolenní jamkou cca 3 cm, výška zádové opěrky je pro aktivního uživatele vozíku min. 2 cm pod dolní okraje lopatek a konkrétní výška závisí na individuální stabilitě sedu

 • uvědomit si, že rozměry vozíku musí korespondovat především s tělesnými parametry a ne s prostorovým omezením domácího prostředí (hrozí dekubity z otlaku)

 • nastavit na vybraném vozíku těžiště a náklon sedu tak, aby směřoval při spuštěných pažích prostředníček ke středu kola vozíku (odklon +/-

  2 cm) a byl možný pohyb paží nad horizontálu

 • vybrat si takový antidekubitní polštář, který vyhovuje jak z hlediska prevence dekubitů - prosezenin, ale drží pánev ve správném postavení

 • vyzkoušet pohánět vybraný a nastavený vozík správným pohybovým vzorem s plným záběrem, který se skládá z fáze aktivační (uchopení obruče za tělem a její uvolnění (50 - 15 min. na hodinách) a z fáze relaxační, kdy je třeba paže před opětovným uchopením obruče uvolnit

 • uvědomit si, že efektivní využívání paží pro pohon vozíku je tehdy, pokud je úhel v loktech při kontaktu ruky s vrcholem obruče 100 -120°.

 

 

Přidej komentář
banner-handy.jpg
cpv_banner-3-2.jpg