Přidej
aktualitu
Doporučení pro prevenci před nákazou virem Covid 19 pro klienty po míšním poranění
23.3.2020 | Celá ČR | redakce VOZEJKOV

Doporučení pro prevenci před nákazou virem Covid 19 pro klienty po míšním poranění

Česká asociace paraplegiků - CZEPA, z. s.

Vážení členové CZEPA a ostatní klienti po spinálním poranění,

jste skupinou naší společnosti, která je kromě seniorů více ohrožena na zdraví při onemocnění v důsledku koronavirové infekce. Jsou mezi vámi lidé, kteří v této době čelí různým zdravotním komplikacím a musí se chránit o to více. Není na místě podléhat panice, ale je nutné přísně a důsledně dodržovat všechna preventivní opatření, která jsme se pokusili pro vás sepsat s využitím doporučení České lékařské společnosti pro míšní léze ČLS JEP a informací Centra Paraple, o.p.s.:

 

Preventivní opatření a doporučení v rámci uspokojování fyziologických potřeb:

- pokud potřebujete asistenci při vyprazdňování močového měchýře a stolice, musí asistující osoba striktně dodržovat hygienická opatření, používat ochranné rukavice a roušku, a to zvláště asistent či rodinný příslušník, který opouští domácnost. (inspiraci najdete na DVD Zásady péče…, viz. níže odkaz na CZEPA videa)

- pokud potřebujete asistenci při osobní hygieně, používejte raději tekuté mýdlo s desinfekcí (např. Dettol) než mýdlovou kostku. Asistent musí používat rukavice a roušku, na utření používejte každý pouze svůj vlastní ručník. To platí pro všechny osoby pohybující se po domácnosti.

- při osobní hygieně věnujte Vy i asistující osoba velkou pozornost kontrole míst, náchylných k otlakům až dekubitům (sedací partie, boky, kotníky...). Pokud se objeví začervenání místa, ihned místo odlehčete a dodržujte pravidelné polohování.

- pokud potřebujete asistenci při pití a jedení, nepijte nápoje z láhve ani z plechového obalu, kdy je pravděpodobné, že se napil nebo dotýkal obalu někdo jiný i v případě někoho blízkého. Používejte svou osobní lahev či sklenici a hrnek. Dodržujte pitný režim. Při zvýšené teplotě nezapomeňte zvýšit příjem tekutin.

- věnujte se zvýšené hygieně dýchacích cest, pokud nejste schopni dostatečně hlen vykašlat, věnujte se dechovým cvičením a vykašlávání s pomocí asistující osoby. Nezapomeňte častěji větrat a nekuřte.

 

Preventivní opatření a doporučení v rámci potřeb cítit se bezpečně a ve fyzické a psychické pohodě:

 - doporučujeme redukovat kontakty s jinými lidmi na minimum. Využívejte proto k pomoci pokud možno jednoho asistenta či rodinného příslušníka, který maximálně dodržuje všechna preventivní doporučení (jak v domácím prostředí, tak venku). Aktivně žádejte všechny pečující a asistenty, aby během návštěvy používali roušku, při příchodu si myli a dezinfikovali ruce, stejně jako před každým úkonem, který s Vámi budou provádět,

- myjte a dezinfikujte pravidelně všechny povrchy, kterých se dotýkáte a používejte antibakteriální vlhčené ubrousky na dezinfekci předmětů, které používáte (klávesnice, vypnutý mobilní telefon, obruče kol vozíku),

 - instruujte všechny své blízké, přátele a pečovatele, aby Vás v případě jakýchkoliv příznaků onemocnění nenavštěvovali!  Proto si předem zajistěte náhradní asistenci pro případ, že onemocní člen rodiny, či jiná asistující osoba,

- mějte průběžně doma dostatek trvanlivých potravin, stejně tak jako toaletní papír a další hygienické pomůcky, jako jsou inkontinenční podložky, kalhotky nebo katetry, které denně používáte. Zásadní je rovněž dostatek všech používaných léků. Využívejte služby dovozu potravin.

- pokud musíte nutně opustit domov, použijte primárně respirátor s označením FFP2 nebo FFP3, pokud jej nemáte, použijte alespoň jednorázovou, spíše ale textilní roušku či šátek, který po návratu domů vyperte. Minimálně jezděte MHD,

- zjistěte si předem od praktického lékaře nebo na internetu kontakt na spádovou hygienickou službu,

- navštěvujte zdravotnická zařízení pouze z vážných důvodů, nutnost vaší návštěvy konzultujte s lékařem, posoudí vážnost zdravotního problému a určí čas návštěvy s ohledem na minimalizaci přítomnosti osob v čekárně,

- v případě, že na sobě pocítíte příznaky nákazy, volejte ihned hygienickou službu s informací, že jste imobilní, ať zajistí odběrovou sanitu, která přijede k Vám domů a provede odběr na přítomnost koronaviru,

 - při lehkém průběhu onemocnění (teplota do 38 °C, pocit nachlazení, bolesti kloubů, občasný kašel) pro Vás bude lepší zůstat v domácím prostředí a užívat běžné léky tak jako u jiných typů viróz,

- při těžším průběhu onemocnění (zahlenění s obtížným odkašláním, dušnost, horečka nad 38 °C, malátnost) bude nutná hospitalizace na oddělení vyčleněném pro ošetřování pacientů s koronavirovou infekcí, kam Vás dopraví rychlá záchranná služba po zavolání na dispečink (1212). Neočekávejte specializované lůžko pro spinální pacienty a informujte ošetřující personál o vysokém riziku vzniku dekubitu a nutnosti polohovat střídavě na boky a záda každé tři hodiny,

- dodržujte zásady zdravého způsobu života, jezte zdravě, dodržujte pitný režim, věnujte se pohybové aktivitě v rámci domácí autorehabilitace, udržujte se ve fyzické i psychické kondici, 

- snažte se udržovat si veselého ducha, nezapomeňte se smát, klidně i vtipům o koronaviru, pomůžete zvládnout možnou "ponorkovou nemoc" a předejít konfliktním situacím ve vaší domácnosti.  Využijte možnosti být nedobrovolně doma ke zpomalení našeho uspěchaného života. Stres a strach totiž potlačuje imunitní systém a ten nyní potřebujeme mít ve formě více než kdy jindy. Neostýchejte se v krizové situaci využít odborného poradenství psychologa nebo sociálních pracovníků CZEPA, Centra Paraple, ParaCENTRA Fenix,

- využívejte sociálních sítí k eliminaci pocitu sociální izolace, věnujte se ale i rodině, zvláště dětem a seniorům, kteří potřebují více Vás, ne sociální sítě,

- nejlepší prevencí je jednoznačně zodpovědná péče o sebe sama. Je to komplex všeho, co děláme a jak se ke svému tělu chováme. Od uspokojování nejzákladnějších životních potřeb, jakými jsou stravování či výkon fyziologické potřeby, po péči o zdraví a psychickou pohodu.

 

Zdravotní stav můžete konzultovat na Spinální jednotce FN Motol na telefonu 224 439 207 nebo 224 439 253.

Informace o zásadách péče, prevenci zdravotních komplikací a o možnostech cvičení v domácím prostředí najdete na webu https://czepa.cz/edukacni-videa/  (zelený pruh dole) nebo na YouTube kanálech:

 

Obecné aktuální informace o koronaviru Covid-19 najdete: https://koronavirus.mzcr.cz/https://www.aktualne.cz/

 

  • Celostátní bezplatná informační linka  -  1212

  • Nonstop linka pro seniory na území celé České republiky            840 111 122
  • Pražská nonstop linka Život 90                                                      800 160 166

(pro osamělé seniory, kterou mohou využívat i osoby s postižením – aktuální informace o situaci, v případě nutnosti možnost objednání potravin hygienických potřeb a léků, možnost upozornit na lidi v okolí, kteří by potřebovali pomoc)

 

Za CZEPA sepsala Zdeňka Faltýnková, specialista na spinální problematiku.

 

Foto: pxhere.com

Přidej komentář
banner-handy.jpg
cpv_banner-3-2.jpg