Přidej
aktualitu
foto k článku
5.4.2013 | Celá ČR | Vozejkov

Finanční odškodnění za poškození zdraví

Základní informace týkající se náhrady škody na zdraví při těžkých úrazech

Náhrady škody na zdraví

 

O svých nárocích na náhradu škody na zdraví se bohužel často poškození vůbec nedozví, případně sice uplatňují některé z nároků, avšak dosáhnou odškodnění, které je zlomkem toho, kterého by dosáhli při uplatnění veškerých nároků a požadavků, které lze uplatnit.

 

K nejčastějším případům, kdy dochází k poškození zdraví, bývají dopravní nehody. Nicméně stejné nároky mají poškození i v jiných případech, kdy dojde k poškození jejich zdraví, pokud je zde dána odpovědnost (pracovní úrazy, nemoci z povolání, služební úrazy, poškození pacienta při lékařském zákroku, škoda způsobená fyzickou osobou či zvířetem v běžném životě, atd.).

 

U dopravních nehod nebo při pracovním úrazu vždy platí náhradu škody pojišťovna ze zákonného pojištění odpovědnosti za škodu. Zde je nutno poukázat na skutečnost, že pojišťovna je partnerem pojištěného, tedy škůdce, a tudíž je předurčeno její jednání ve vztahu k poškozenému. Pojišťovny tedy mnohdy poškozenému nároky, které uplatnil, odškodní, nicméně pro neznalost poškozeného o možném rozsahu odškodnění se mu úplného odškodnění nedostane.

 

U těžkých úrazů s vážnými následky (paraplegie, kvadruplegie, ztráta končetiny, poškození mozku apod.) o největší části odškodnění může rozhodnout na základě žaloby pouze soud. Jedná se o další zvýšení odškodnění za trvalé následky úrazu, tzv. ztížení společenského uplatnění. Pokud poškozený včas nepodá žalobu na toto plnění k soudu, nárok se promlčí.

 

Veškerá mediálně známá rozhodnutí o vysokých odškodněních jsou právě rozhodnutí soudů o dalším zvýšení odškodnění za ztížení společenského uplatnění.

 

I při uplatnění ostatních nároků jsou potřebné odborné znalosti i znalosti soudní praxe při rozhodování v obdobných věcech, těmi disponuje kolektiv advokátní kanceláře JUDr. Špitálské, jež se od počátku své advokátní praxe specializuje právě na problematiku náhrady škody na zdraví v právu občanském a pracovním.

 

Před podáním požadavku na odškodnění zajistí odborné znalecké posudky týkající se zdravotního stavu, v rámci kterých je hodnoceno veškeré poškození.

 

V případě pochybností, zda za způsobenou škodu někdo odpovídá či zda se Vám dostalo odpovídajícího odškodnění, obraťte se na kancelář JUDr. Špitálské, konzultaci Vám rádi poskytnou bezplatně.

 

Advokátní kancelář
JUDr. Zuzana Špitálská

 

http://www.akspitalska.cz/

zuzana.spitalska@akandel.cz

 

Plzeňská 4
150 00 Praha 5
Tel./fax: 257 322 674
Mobil: 602 309 320

 

 

Přidej komentář
banner-handy.jpg
cpv_banner-3-2.jpg