Přidej
aktualitu
I lázeňská péče má pravidla
17.9.2021 | Celá ČR | Denisa Salvová, redaktorka, VOZEJKOV

I lázeňská péče má svá pravidla

Lázeňská péče je hrazená ze zdravotního pojištění, a proto má svá pravidla. Které situace vedou k tomu, že pacient svůj nárok na bezplatné lázně ztratí?

Lázně nejsou rekreace 

Lázeňská léčba je pojištěnci hrazena ze zdravotního pojištěni, jen pokud jde o nezbytnou součást léčby. Lázně jsou indikovány podle příslušných zákonných norem. Je třeba si uvědomit, že nejde o rekreaci, takže je možné přihlédnout k přání pojištěnce, že by např. nechtěl jet do lázní v zimě, ale přání není pro vystavení návrhu určující.

Nárok na lázně 2021

O tom, kdo bude mít nárok na lázeňskou péči rozhoduje ošetřující lékař na základě indikačního seznamu pro lázeňskou léčebně rehabilitační péči, kde jsou uvedeny nejen diagnózy, ale také typy lázeňské péče, včetně délky pobytu. Od roku 2015 také platí vyhláška, která upřesňuje podmínky oborů lékařů, kteří mohou lázně pacientům předepisovat.

Pokud lékař lázně předepíše, ještě to neznamená že budou hrazeny pojišťovnou. Aby se jednalo o nárok na lázně zdarma, musí návrh schválit specializovaný revizní lékař pojišťovny, u které je pojištěnec registrován. Vždy tak záleží na konkrétním případu a nikdy nelze předem s jistotou říct, že s vaší diagnózou budou lázně zdarma

Termín pro nástup do lázní

Prvním časovým omezením pro lázeňskou péči je v některých případech limit stanovený přímo v indikačním seznamu pro lázeňskou léčebně rehabilitační péči. Týká se zejména lázeňské péče po chirurgických výkonech, kdy je podmínkou nastoupit lázeňskou léčbu do určité doby po úrazu nebo operaci. Podobná podmínka platí také u některých dalších indikací, kdy pacient musí nastoupit lázeňskou léčbu do určité doby od stanovení konkrétního onemocnění či od zahájení léčby tohoto onemocnění, nebo do určité doby po ukončení hospitalizace, nebo odeznění akutní fáze onemocnění apod.

Druhý časový limit se týká nástupu na lázeňskou léčbu, který se týká všech indikací. Je dán platností návrhu a počítá se od doby vystavení návrhu.

Jestliže se jedná o komplexní lázeňskou léčebně rehabilitační péči v I. pořadí  naléhavosti (například o překlad z nemocničního lůžka na lůžko v lázeňském zařízení), musí pacient nastoupit lázeňskou léčbu do jednoho měsíce od data vystavení návrhu ošetřujícím lékařem. 

U pořadí naléhavosti II. musí být dodržen termín nástupu nejpozději do tří měsíců od data vystavení návrhu, později ztrácí návrh platnost.

příspěvkové lázeňské léčebně rehabilitační péče je stanoven termín nástupu léčení nejpozději do šesti měsíců od data vystavení návrhu.

 Jak často do lázní?

Roli hraje indikační seznam pro lázeňskou péči. Pokud má pacient nárok na opakovaný pobyt, je vždy indikačním seznamem stanoveno, že pacient musí léčení nastoupit do určeného počtu měsíců od začátku základního pobytu, nebo naopak nejdříve od začátku základního pobytu. Všechny zákonné limity a intervaly musí doporučující a navrhující lékaři respektovat a návrhovou činnost tomu podřídit. Stejně tak to platí pro samotné pacienty. 

Zdroj: www.euro.cz, www.mzcr..cz, www.pixabay.com

Přidej komentář
baner-skoda-neridit_550x160_3.png
skoda_handy_banner_550_160_2.jpg