Přidej
aktualitu
Informace o očkování proti nemoci covid-19 pro chronicky nemocné osoby
6.1.2021 | Celá ČR | Mrázková Marcela redakce VOZEJKOV

Informace o očkování proti nemoci covid-19 pro chronicky nemocné osoby

Očkování je prozatím nejefektivnějším způsobem zastavení šíření pandemie nemoci covid-19. Pojďme si zodpovědět nejčastější otázky s ním spojené.

Očkování obyvatelstva je v České republice teprve v počátcích. V tuto chvíli je ochrana před nákazou prioritně poskytována záchranným složkám a nejrizikovějším skupinám. Ale v brzku bude tato možnost nabídnuta většině z nás.

 

Kdy na mě dojde řada?

Očkování je dobrovolné a záleží na každém, zda se nechá očkovat. „Vzhledem k zatím omezenému množství dávek vakcín, byly ve Strategii očkování proti nemoci covid-19 určeny prioritní skupiny, které budou očkovány přednostně.“  Mezi prioritní skupiny jsou zařazeny kriticky ohrožené osoby a klíčový personál pro další zvládání pandemie, resp. pro nastupující očkovací kampaň. S ohledem na cíl proočkování co největšího počtu obyvatel v co nejkratším čase se doporučení od lékaře nevyžaduje.

 

Do prioritní skupiny patří osoby, které patří do alespoň jedné z níže vyjmenovaných kategorií: 

 • osoby 65 let věku a starší, s prioritizací od nejstarších osob 
 • osoby pečující o osoby se zdravotní indikací nebo o osoby starší 80 let věku 
 • pacienti se závažným, farmakologicky řešeným diabetes mellitus 
 • pacienti s obezitou, tj. pacienti s hodnotou BMI přesahující 35 kg/m2 
 • pacienti s chronickým respiračním onemocněním, tj. CHOPN, bronchiektázie, cystická fibróza, idiopatická plicní fibróza, PCD 
 • pacienti se závažným onemocněním ledvin a jater, pacienti na dialýze a s CKD5 
 • pacienti s hemato-onkologickým onemocněním 
 • pacienti po transplantaci solidního orgánu nebo kostní dřeně 
 • pacienti se závažným dekompenzovaným onemocněním srdce, tj. srdeční selhávání a ischemická choroba srdeční, zejména stav po akutním koronárním syndromu a po revaskularizaci, kardiomyopatie 
 • pacienti s rezistentní hypertenzí, tj. se zvýšeným krevním tlakem o hodnotě 140/90 mmHg nebo vyšší navzdory nejméně trojkombinaci antihypertenziv 
 • pacienti se vzácným genetickým onemocněním, kteří pro svou intelektovou nedostatečnost nebo vývojové poruchy chování, nebo další postižení, např. mobility či respiračních funkcí jsou ve zvýšeném riziku závažného průběhu onemocnění covid-19 
 • pacienti s léčbou cíleně ovlivňující imunitní systém (imunosuprese) 
 • pacienti s imunodeficiencí 

Zdroj: Portál pro pacienty a pacientské organizace

 

Centrální rezervační systém

Registrace zájemců o očkování bude možná od 15. ledna 2021. Po vyplnění všech údajů vám bude přidělen příslušný počet bodů, který bude určovat vaši pozici, respektive naléhavost v rámci očkovací strategie. „Z registrace je vypočteno bodové skóre, které určí, kdy bude osoba vyzvána k rezervaci konkrétního termínu. Systém je navržen tak, aby registraci a rezervaci seniorů, příp. dalších osob, mohli provádět rodinní příslušníci, sociální pracovníci i pracovníci informační linky 1221.Strategie očkování proti covid-19 počítá s nasazováním mobilních očkovacích týmů, podmínky fungování ale nejsou doposud stanoveny.

Typy vakcín

V současné době jsou registrovány dva typy vakcín a u dalších dvou je předpokládáno, že se tak brzy stane. Prozatím se neuvažuje o možnosti výběru vakcíny dle individuálních priorit očkované osoby. Další informace poskytuje a pravidelně aktualizuje například Portál pro pacienty a pacientské organizace.

 

Relevantní informační zdroje

Názor na očkování mnohé z nás rozděluje. Pandemická situace se navíc vyvíjí překotně, mnohdy nepřehledně a je velice obtížné se v množství poskytovaných informací zorientovat. Přesto vás prosíme o uvědomělý přístup. Pečlivě zvažujte, které informační zdroje jsou svojí kvalitou hodny vaší pozornosti.

 

Zdroj: Portál pro pacienty a pacientské organizace, foto: Ministerstvo zdravotnictví, pixabay

Přidej komentář
www.actreen.cz
baner-skoda-neridit_550x160-1.png