Přidej
aktualitu
Vozejkov - Inkluze v hodinách tělesné výchovy
10.3.2020 | Celá ČR | Mrázková Marcela redakce VOZEJKOV

Inkluze v hodinách tělesné výchovy

Děti s postižením jsou často z hodin tělesné výchovy osvobozeni. Přitom postavení mimo hru není šťastným řešením a poškozuje obě strany. Inkluzi v tělesné výchově, ve sportu a v pohybové rekreaci se věnuje Mgr. Ondřej Ješina, P.H.D.

V edukativním videu mimo jiné uvádí:

 

Současný dynamický proces, kterým prochází školství v České republice má možná palčivější témata, přesto bychom se mu měli věnovat. Téma inkluzivní tělesné výchovy žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a jejich začleňování do akcí jako je například školní kurz, výlet, škola v přírodě je důležité. Právě v pohybových programech se děje, pro některé žáky, to nejzajímavější z celého vzdělávacího procesu. A uvolněním žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, například se zdravotním postižením, z těchto aktivit v podstatě způsobíme, že se nemůže tento žák rozvíjet adekvátním způsobem tak, jako jeho spolužáci.

 

Rozvoj sociálních dovedností, nejenom motorické úrovně, ale i jakési psychické úrovně, toho žáka je právě na školních kurzech, školních výletech, naprosto esenciální součástí vzdělávacího procesu. V případě, že se žák se zdravotním postižením těchto akcí neúčastní možná to nebude mít žádný vliv na jeho školení úroveň ve smyslu školních znalostí. Pravděpodobně to nebude důvod, proč by nebyl přijat na střední školu, případně potom na vysokou školu, ale určitě to může být důvod, proč jeho kvalita života a jeho sociální pozice mezi vrstevníky může být na nižší úrovni.

 

Ačkoliv o tělesné výchově uvažujeme stejně jako o jakémkoliv jiném předmětu, je naprosto unikátní, a to především ve vztahu ke kompetencím, které tento předmět rozvíjí. Pedagogičtí pracovníci si často myslí, že inkluze, tedy začleňování žáků do vzdělávacího procesu je proces složitý, o tělesné výchově to platí dvojnásob, právě pro svoji unikátnost, a právě pro interakce, které mezi žáky vznikají.

 

Téměř 50 % učitelů tělesné výchovy na základních školách nemá aprobaci. Pokud si učitel tělesné výchovy není ve své práci jist, je větší pravděpodobnost, že se bude bránit začleňování žáků, kteří nespadají do průměru, nebo dokonce žáků, kteří jsou talentovaní nebo nadaní. Pak je větší pravděpodobnost, že nebude kreativní, nebude modifikovat pohybové programy, především tedy integrační. Bude se vyhýbat tomu tvořit školní tělesnou výchovu pro potřeby všech žáků. Bude se tomu vyhýbat a pokud to česká legislativa umožňuje, bude podporovat uvolňování žáků, nejčastěji se zdravotním postižením.

 

Na středních školách bývá problematika vzdělávání učitelů tělesné výchovy na lepší úrovni, to znamená že většina učitelů tělesné výchovy na středních školách je aprobovaných. Celosvětově, nejenom v České republice, však právě inkluzivní tělesná výchova je nejhůř realizovaná právě na středních školách. Kromě jiného je to důkaz toho, že začít s pohybovým programy u dětí se zdravotním postižením by se mělo už v mateřských školách Možná už před mateřskou školou, ale až v mateřské škole je možná systémová podpora ze strany pedagogů.

 

Ve videu se dále dozvíte, jak je možné dítě s postižením začlenit do hodin tělesné výchovy, nebo proč dochází k tak časté neklasifikaci. Nechybí příklady sportovních aktivit, které mohou provozovat všichni  žáci společně.

 

  • Nachází se ve vašem okolí posilovna s vybavením i pro postižené osoby?
  • Jak byla řešena tělesná výchova ve vašem případě?
  • Jak ji řešíte u svých hendikepovaných dětí?

 

Napište nám o tom.

 

 

Zdroj: text: Postaveni mimo hru, redakce, foto: Postaveni mimo hru

Přidej komentář
skoda_handy_banner_550_160_2.jpg
coloplast-banner-550x160px-def_1.jpg