Přidej
aktualitu
lidé s poraněním míchy přednostně do očkovacího systému
24.3.2021 | Celá ČR | Mrázková Marcela redakce VOZEJKOV

Lidé s poraněním míchy přednostně do očkovacího systému

Díky velkému úsilí CZEPA hlavně Zdeňky Faltýnkové a primáře Spinální jednotky FN Motol Doc. MUDr. Jirky Kříže se podařilo zařadit lidi s poraněním míchy přednostně do očkovacího systému, jako rizikovou skupinu osob s chronickým onemocněním s vyšší prioritou.

Tři možnosti, jak postupovat:

  1. Zavolat svému praktickému lékaři, který může od dnešního dne očkovat skupinu chronicky nemocných, do které jsou zařazeni i lidé s poraněním míchy. Bohužel, ne všichni praktičtí lékaři očkují.
  2. Na očkovacím místě pomocí centrálního rezervačního systému s použitím unikátního kódu, který od dnešního dne 24.3. vydávají ambulantní specialisté, u kterých jsme sledovaní (např. neurologové, internisti, kardiologové, diabetologové, spánkové laboratoře). Na očkovacím místě je třeba předložit lékařskou zprávu, není nutno čerstvou, může být i staršího data. Lékařská zpráva je vyžadována pouze kvůli zvážení případných rizik.

 

POZOR: vydávání a platnost unikátních kódů je časově omezena do konce dubna.

  1. Pokud není možná ani jedna z výše uvedených cest, oprávnění k vydání kódu dostaly dodatečně i spinální jednotky. Je možné se obrátit i na ně.

V případně potíží rádi pomohou pracovníci Centra Paraple a je možné se obrátit také na ně.

 

Jak je to s lidmi, kteří prodělali onemocnění Covid-19 a mají zájem o očkování?

Není nutné dodržet lhůtu 90 dnů od prodělání. Registrovat se do systému a požádat o unikátní kód je možné hned. V těchto případech se doporučuje nechat si udělat vyšetření na protilátky. Lidé, kteří prodělali onemocnění Covid a současně byli naočkováni, měli vyšší projevy vedlejších účinků. Z tohoto důvodu je vhodné před očkováním požádat o vyšetření hladiny protilátek. Vyšetření na protilátky není hrazeno z veřejného zdravotního pojištění! Hradí si pacient sám. Cena vyšetření je v současné době 450,-Kč.

 

Je několik míst, kde je možné se o očkování osob s míšním poraněním dozvědět. Pro zvídavé přidávám pár odkazů:

https://pacientskeorganizace.mzcr.cz/index.php?pg=home&aid=108

https://covid.gov.cz/situace/osoby-se-zdravotnim-postizenim/ockovani-osob-se-zdravotnim-postizenim

https://koronavirus.mzcr.cz/wp-content/uploads/2021/03/Ockovani-chronicky-nemocni-pacienti-21032021.pdf

Malá poznámka k REGISTRACI & REZERVACI. Dva rozdílné pojmy, je třeba udělat oba kroky jak REGISTRACI do očkovacího systému, tak i REZERVACI na konkrétním místě.

 

 

Foto: https://pxhere.com

Přidej komentář
www.actreen.cz
baner-skoda-neridit_550x160-1.png