Přidej
aktualitu
foto k článku
24.1.2013 | Celá ČR | CZEPA

Náhrady škody při trvalém poškození zdraví

Publikace pro všechny, kteří se po úrazu dostanou do situace, ve které neví kdy, za jakých podmínek a na jaké odškodnění mají nárok.

Náhrady škody při trvalém poškození zdraví

 

Publikace autorů Marie Cilínková, Zuzana Pšenicová a Josef Horejš je základním návodem pro poškozeného, jak se zorientovat v problematice odškodnění a uplatnit ve stanovené lhůtě s příslušnými dokumenty a s pomocí odborníků nároky na finanční náhradu za poškozené zdraví.

 

Publikace obsahuje kapitoly: 

- Obecně o odpovědnosti - Odpovědnost za škodu způsobenou na zdraví

- Nejčastější oblasti poškození zdraví - Pracovní úraz, Nehody způsobené dopravními prostředky, Škoda vzniklá při poskytování léčebné péče, Úrazy studentů, žáků ve školách, Úrazy příslušníků ozbrojených sil a hasičů, Úrazy způsobené osobou či zvířetem, Zranění způsobená trestním činem a jiné

- Druhy náhrad - Náhrada za ztrátu na výdělku po dobu pracovní neschopnosti, Náhrada za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti nebo při uznání invalidity, Náhrada účelně vynaložených nákladů spojených s léčením, Náhrada za bolest, Náhrada za ztížení společenského uplatnění

- Rady na závěr - Promlčecí lhůty, Doporučení, jak dosáhnout řádného odškodnění, Změny v odškodném v následujícím období

- Životní příběhy - Skutečné příběhy ze života, kdy poškozený s pomocí odborníků dosáhl toho, že mu byly vypláceny náhrady které mu přísluší.

 

Publikaci vydalo Ministerstvo zdravotnictví ČR.


Bezplatně ji získáte v kanceláři CZEPA. Zájemce o zaslání poštou bude dobírkou hradit poštovné.


Kontakt: czepa@czepa.cz, tel.: 775 980 952

Přidej komentář
banner-handy.jpg
cpv_banner-3-2.jpg