Přidej
aktualitu
portrait-1634421_1920.jpg
1.6.2021 | Celá ČR | Denisa Salvová, redaktorka, VOZEJKOV

Násilí na lidech se zdravotním postižením

Fyzické a psychické násilí páchané na lidech se zdravotním postižením je stále poněkud opomíjené téma, ačkoliv ze zahraničních výzkumů vyplývá, že jde o problém poměrně častý. Výzkum, který takové násilí mapuje, spustila organizace In IUSTITIA.

Zdravotně postižení a násilí 

Část násilí páchaného na lidech se zdravotním postižení je motivována tzv. předsudečně. Oběti jsou v tomto případě napadány proto, kým jsou. Pokud by tito lidé zdravotní postiženi neměli, pravděpodobně by se oběťmi násilí nestali. Lidé se zdravotním postižením čelí ale také šikaně, ponižování, výsměchu, zastrašování nebo vyhrožování. Nejde tedy jen o násilí fyzického charakteru, ale i o násilí psychické. Mezi další formy násilné činnosti patří ale také násilí sexuální a ekonomické.

Rizikové skupiny

Mezi ohroženými skupinami násilím jsou zejména lidé s mentálním postižením a duševním onemocněním. S násilím se ale setkávají také lidé s tělesným handicapem. Jednou z podob násilí je, že pachatelé vyhrožují prozrazením zdravotního stavu rodině, zaměstnavateli či veřejnosti. V naprosté většině případů se poškození se svým napadením na policii neobracejí.

Násilí na lidech se zdravotním postižením v ČR

Organizace In IUSTITIA spustila výzkum násilí na lidech se zdravotním postižením. Cílem výzkumu je, pomocí online dotazníku zmapovat, jak často se lidé se zdravotním postižením setkávají s násilím, s jakými formami násilí se setkávají nejčastěji, jestli napadení oznamují policii a jaké dopady na ně násilí mělo. Výzkum je určen pro lidi se zdravotním postižením, kteří jsou starší 15 let (včetně) a žijí v České republice.

Výzkumu se můžete zúčastnit i Vy

Vyplněním dotazníku pomůžete tyto otázky objasnit a přispět k systematickému řešení tohoto důležitého společenského problému. Dostupné jsou dvě varianty dotazníku: základní varianta a varianta upravená pro potřeby lidí s mentálním postižením.

Základní variantu dotazníku najdete zde: https://forms.gle/rGCHEPwoyGALEfWE8

Přístupnější variantu dotazníku najdete zde: https://forms.gle/5JdeRj8dQCruME856

Podrobnější informace o výzkumu, včetně odkazů na dotazníky, jsou uvedeny zde: https://in-ius.cz/zahajili-jsme-on-line-vyzkum-nasili-na-lidech-se-zdravotnim-postizenim/

 

Zdroj: www.in-ius.cz, www.socialnipolitika.eu, www.pixabay.com

Přidej komentář
www.actreen.cz
baner-skoda-neridit_550x160-1.png