Přidej
aktualitu
foto k článku
19.5.2013 | Celá ČR | Vozejkov

Panelová diskuze

Čistá intermitentní katetrizace močového měchýře

Čistá intermitentní katetrizace močového měchýře

 

Téma „Čistá intermitentní katetrizace (ČIK)“ bylo součástí 11. zimního urologického sympozia ve Špindlerově Mlýně, konaného v lednu 2013. Denně zde probíhala teoretická i praktická edukace sester v kurzu. Stala se hlavním tématem panelové mezioborové diskuze při pracovním obědě , kterou moderoval iniciátor této metody v České republice, prof. MUDr. Tomáš Hanuš, přednosta Urologické kliniky Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. V panelu byl zastoupen mj též i zástupce pacientů, člen České asociace paraplegiků. Diskuze vyústila v nalezené shody v následujících  důležitých bodech:


1. ČIK je pilířem v konzervativní i post-operační léčbě non- neurogenních a neurogenních poruch dolních cest močových u dětí i dospělých. ČIK je většinou nezbytná po rekonstrukcích močového měchýře, zvláště pak u heterotopních náhrad. Metodu plně akceptovali lékaři spinálních a rehabilitačních center, pediatři a další oboroví specialisté. Zdravotně postiženým pacientům umožňuje rychlé začlenění do života po léčebné rehabilitaci, nekomplikované urologickými potížemi. ČIK spojená s úpravou pitného režimu, mnohdy s podáním anticholinergik či aplikací botulinumtoxinu, vede ke správné funkci dolních cest močových, která je předpokladem dlouhodobé protekce horních cest močových. Pacient rychle nabývá ztracenou kontrolu nad jímáním i vyprazdňováním moče.


2. Rehabilitační tým, jehož součástí je urolog, seznamuje pacienta s typy katétrů i kompenzačních pomůcek, potřebných pro ČIK. I přes možnost využití kompenzační pomůcky existují indikační omezení, zejména těžká spasticita, hypertonus svěračů, konstituce pacienta apod.


3. Při narůstajícím počtu pacientů je síť neuro-urologů a odborných ambulancí stále nedostatečná a rovněž je potřeba zlepšit spolupráci rehabilitačních center s ambulantními urology.


4. Katétry určené k ČIK prošly v posledních letech významným technickým vývojem, který dále pokračuje. Standardem jsou dnes potahované katétry, které splňují veškeré nároky pacienta začleněného zpět do dnešní moderní společnosti.


5. Potahovaný katétr je standardem i pro pojišťovny, jejichž finanční i množstevní úhradové limity se řídí zákonem č. 369/2011 Sb., který je poslední úpravou legislativy, platné od 1.4.2012. Potahovaný katétr je v indikačních kritériích plně hrazen, tedy bez doplatku, pro děti, ženy i muže. Preskripci schvaluje revizní lékař. Přes snahu urologa o racionální preskripci existují tzv. „nadlimitní“ pacienti (! ), kteří potřebují vyšší počet katétrů než je schválený limit od ZP. Individuální jednání s pojišťovnami bývají často neúspěšná, řešení problému je proto „výzvou“, mj. i pro Sekci urodynamiky a neurourologie České urologické společnosti ČLS J.E. Purkyně..

 

Přidej komentář
banner-handy.jpg
cpv_banner-3-2.jpg