Přidej
aktualitu
prevence-dekubity.jpg
9.8.2022 | Celá ČR | Centrum Paraple o.p.s.

Prevence, prevence, prevence

Také toto slovo slýcháte často? Prevence zánětů močových cest, prevence vzniku rakoviny, prevence vzniku dekubitů. Proč na nás ze všech stran útočí hesla o dodržování prevence? Proč máme něčemu předcházet, když se vlastně ještě nic neděje?

Zdroj: Magazín Paraple, leden 2022
Text: Iva Sedláčková, Therapy consultant, B. Braun

Nemáme žádné potíže, jsme zdraví, nemáme dekubit ani jinou zdravotní komplikaci. Tak k čemu prevence? Podstatné je si ovšem uvědomit, že „prevence“ je to, co pro sebe můžeme udělat my sami. Dodržováním určitých pravidel se vyhneme případnému zdlouhavému léčení či komplikacím.

Vezměme si např. léčbu dekubitů. Ze zkušenosti můžeme říct, že je časově, psychicky, ale i finančně velmi náročná. Kvůli odlehčování postiženého místa musí pacienti pobývat delší dobu na lůžku, přičemž může dojít i k jejich sociální izolaci.

Co se tedy skrývá pod pojmem "PREVENCE"?

Jedná se o soubor činností, nebo chcete-li vědomostí, které bychom měli provádět či uplatňovat tak, abychom předcházeli budoucím obtížím.

Péče o pokožku

Základním krokem péče o pokožku je správná hygiena a snaha udržovat pokožku čistou a suchou. Některá místa na těle jsou, bohužel, pro vznik dekubitů náchylnější. Odborně je nazýváme predilekční místa.

Péči o pokožku můžeme podpořit používáním přípravků, které jsou pro prevenci vzniku dekubitů určeny. Jedním z nich je Linovera. Tento přípravek zvyšuje odolnost kůže a chrání ji na zranitelných místech, podporuje prokrvení tkáně a napomáhá obnově kožních buněk. Při delším pobytu na lůžku či na vozíku doporučujeme místa promazávat a zvyšovat tím jejich odolnost. Přípravek je rovněž určen k péči při vzniku dekubitu I. stupně. Ten poznáme podle toho, že je postižené místo zarudlé a zatlačíme-li na něj prstem, nebledne. V takovém případě bychom měli začít o defekt intenzivně pečovat - zarudlé místo opakovaně promazávat přípravkem. Důležité je promazávat je jen lehce, na postižené místo netlačit ani ho nemasírovat, případně využít profylaktické krytí. Jedná se o krytí, které postižené místo chrání a rozloží tlak, jenž je na něj vyvíjen.

Polohování a odlehčování

V systému prevence vzniku dekubitů je polohování a odlehčování základním kamenem a patří mezi nejúčinnější opatření. Naším nepřítelem je tlak a střižné síly, které vznikají při dlouhodobém nesprávném pohybu. Pravidelnou změnou polohy zajistíme zachování krevního zásobení, kdy nebude docházet k ischemii (nedokrvení) v měkkých tkáních. Pokožka bude dobře prokrvená a odolnější proti poškození.

Ve chvíli, kdy odlehčujeme, polohujeme a promazáváme, máme našlápnuto ke správně nastavené prevenci vzniku dekubitů. Nelze nicméně zapomenout na další důležitý bod prevence, a to volbu správných kompenzačních pomůcek. Klíčovým faktorem je jejich výběr a správné nastavení. Mnoho defektů vzniká právě používáním nevhodné či špatně nastavené pomůcky. Není výjimkou, že se dekubity mohou objevit kvůli nevyhovující zádové opěrce, při používání nevhodného či nefunkčního podsedáku nebo např. v oblasti kotníku při špatném nastavení stupaček vozíku. Vhodnost konkrétní pomůcky a její následné nastavení je potřeba konzultovat s ergoterapeutem. Zároveň je důležité myslet na skutečnost, že si pomůcky vybíráme v určitém životním období. Mohou však nastat situace a okolnosti, které řadu věcí ovlivní anebo radikálně změní. Může to být čas strávený na vozíku a nemožnost si alespoň chvilkově odlehčit, nebo změna váhy či nemoc a řada dalších důvodů. V takové chvíli nám může pomůcka, která byla dříve plně vyhovující a vhodná, najednou způsobovat obtíže. Proto je nutné jakékoli změny konzultovat s odborníkem a také s nimi počítat.

Na lůžku trávíme mnoho času, během spánku tělo odpočívá a relaxuje. Kvalitní antidekubitní matrace by měla být základem každého lůžka, stejně jako vhodné antidekubitní pomůcky.

Výživa a hydratace

Nesmíme opomenout ani prevenci v oblasti výživy. Dostatečná hydratace a příjem vyvážené stravy nám výrazně napomáhají předcházet nejen vzniku dekubitů, ale i mnoha dalším zdravotním problémům. Při volbě vhodné stravy musíme zohlednit tělesnou námahu i způsob vyprazdňování a zároveň dbát na to, aby strava byla vyvážená, obsahovala všechny potřebné živiny, byl v ní dostatek ovoce a zeleniny a byl omezen příjem nezdravých tuků a cukrů. Lehko je člověku, pokud ho netrápí žádné zdravotní obtíže a často díky tomu nad prevencí nepřemýšlí. Nicméně právě prevence je pomyslným štítem, který brání naše tělo před možnými problémy a významně snižuje pravděpodobnost onemocnění.

Přidej komentář
banner-handy.jpg
cpv_banner-3-2.jpg