Přidej
aktualitu
dekubity.jpg
22.11.2021 | Celá ČR | Centrum Paraple o.p.s.

Prevence vzniku dekubitů a poškození kůže

Dekubity a jejich prevence jsou téma, se kterým se určitě opakovaně setkáváte. Možná máte osobní zkušenost nebo znáte někoho, kdo jimi trpí. Nebo jste o nich četli na stránkách našeho magazínu či o nich byli informováni při pobytu v Parapleti. Vzhledem k tomu, o jak závažný a ohrožující problém jde, přinášíme toto téma znovu.

Zdroj: Magazín Paraple, duben 2021
Text: Petra Hloušková, všeobecná sestra Centra Paraple

Dekubit není jen problémem kůže. Ve chvíli, kdy je hluboký a lokalizovaný blízko kosti nebo kloubu, může způsobit jejich zánět. Pak je – v opravdu závažných případech – řešením jejich odstranění (např. kyčelního kloubu). Další a asi nejzávažnější možnou komplikací je celková sepse organismu, která může končit i smrtí.

Efektivním a nejdůležitějším způsobem léčby dekubitů je odlehčování postiženého místa a převazy speciálními materiály.

Odlehčováním je myšleno plné odlehčení postiženého místa. V případě dekubitu například v sedací oblasti to znamená úplné odlehčení vleže, bez zatěžování v sedu, tudíž velké omezení v běžných denních činnostech. Každé zvýšení tlaku na dekubit ho totiž zhoršuje!

Dekubity jsou závažné a ovlivňují nejen nemocného, ale i osoby v jeho okolí. Nejedná se pouze o zdravotní problém, nabourávají i sociální stránku života. Léčba dekubitů je dlouhodobá, omezuje soběstačnost a zvyšuje závislost na péči.

Představte si běžný den člověka, který je bez dekubitu, nepotřebuje asistenci (nebo jen minimální), dochází do zaměstnání, věnuje se koníčkům. Najednou tento člověk nemůže pracovat, pečovat o domácnost a zastávat činnosti, na které je zvyklý. Samozřejmě jsou ovlivněny i jeho zájmové činnosti, jako je sport apod. Tento obraz je pochopitelně velmi nepříjemný, ale v tu chvíli není jiné řešení.

Podpora okolí v období léčby dekubitu je nezbytná. Důležité je tedy požádat o pomoc při zajištění každodenní péče, proto doporučujeme využít také služeb domácí zdravotní péče (homecare) a osobní asistence.

Léčbu dekubitu neodkládejte. Čím dříve s ní začnete, tím dříve dekubit vyléčíte.

Ovšem vůbec nejlepší je, pokud dekubit prostě nevznikne. Proto je tak důležité dodržovat několik preventivních zásad při ochranně kůže. Připomeňte si je s námi dále v článku.

Co je dekubit

Dekubit je poškození tkáně tlakem. Tkáň se neprokrvuje, je neokysličená. Při déletrvajícím tlaku dochází následně k jejímu rozpadu. Nejvíce ohrožená jsou takzvaná predilekční místa, což jsou místa, kde je kost nebo kloub těsně pod kůží. Jedná se zejména o paty, kotníky, kolena, kyčle, sedací hrboly, křížovou kost, lokty, lopatky a zadní část hlavy. Ve chvíli, kdy na kůži vidíte začervenalé místo, na kterém začervenání ihned nemizí, jedná se již o první stupeň dekubitu. Ten můžete ještě poměrně dobře ovlivnit tak, aby se poškození nezhoršovalo. Zásadní je začervenalé místo odlehčit a vyloučit veškerý tlak. Dále zjistit, proč začervenání vzniklo, a odstranit příčinu a kůži důkladně promazávat. S dalšími stupni už to tak jednoduché není...

Pamatujte, že zhojená pokožka po defektu je vždy náchylnější k dalšímu poškození.

Návštěva lékaře:

v případě, že máte dekubit, rozhodně nevynechávejte návštěvu lékaře. Pokud je to možné, domluvte si s ním on-line spolupráci. Některá pracoviště chtějí pravidelné fotografování defektu, což podporuje správné a vždy aktuální nastavení léčby. Převazy a kontroly postiženého místa může zajistit domácí zdravotní péče. Když se chystáte za lékařem osobně, je třeba se zamyslet nad tím, jak místo s dekubitem odlehčit, jelikož tlak na něj bude v takovém případě trvat i několik hodin. Je možné využít různé pomůcky, např. nafukovací kruh či vzduchový podsedák.

Rizika vzniku dekubitů

Jak je napsáno výše, hlavní příčinou vzniku dekubitů je tlak. Dalším nebezpečím jsou třecí a střižní síly, například při přesunech nebo při posunu těla v lůžku. Kůži nesvědčí ani vlhko. Proto je důležité ji po sprše nebo koupání v bazénu vždy šetrně, ale pečlivě osušit. Velice agresivní pro kůži je moč a stolice. Dbejte proto, aby s nimi nebyla ve styku dlouho. Kůži vždy omyjte vodou a mýdlem a šetrně osušte. Dalším rizikovým faktorem jsou onemocnění, především interního typu. Jedná se o diabetes, onemocnění srdce a oběhové soustavy, plic a další. Nebezpečím je i nedostatečná výživa.

Přidej komentář
banner-handy.jpg
cpv_banner-3-2.jpg