Přidej
aktualitu
foto k článku
petice-za-zachranu-domaci-zdravotni-pece-doma-je-doma.pdf
2.9.2019 | Celá ČR | Michal Holec

Prosba a výzva o pomoc - Petice za záchranu domácí zdravotní péče - Doma je doma

Prosba a výzva o pomoc - Petice za záchranu domácí zdravotní péče - Doma je doma

Prosím a vyzývám všechny, kdo mají zájem a chtějí podpořit petici za záchranu a podporu domácí zdravotní péče Doma je doma, kterou organizuje Charita České republiky, aby tak učinili a vyjádřili tuto podporu svým podpisem na petiční archy. To je možné několika způsoby, petiční arch můžete podepsat skrze mně, na kontaktních místech Charity nebo si je můžete stáhnout a postupovat podle instrukcí, viz. odkazy níže a druhá příloha. Pro shromáždění podpisů stačí vytisknout pouze tu druhou stránku. Tato petiční akce probíhá do 30. září, kdy by měly být archy s podpisy do tohoto data doručeny Charitě České republiky na adresu:

Charita Česká republika
Vladislavova 1460/12
110 00 Praha 1
 
Zde je odkaz na stránku Charity Česká republika s informacemi o petici:
 
https://domajedoma.charita.cz/podporte-nas/petice-ke-stazeni/
https://domajedoma.charita.cz/

Myslím, že je zde zbytečně psát o důležitosti této oblasti zdravotnictví a služby, popisovat pozitivní vlivy a účinky na léčení a uzdravování v domácím prostředí v porovnání s léčením v ústavním prostředí zdravotnických zařízení a v neposlední řadě též porovnávat i ekonomickou zátěž a náklady na oba způsoby léčení.
 
Moc vám všem děkuji za ochotu a pomoc, podporu a případné sdílení a šíření informací o této petiční akci, velmi si toho vážím a jsem vám všem za to vděčný.
 
Přeji vám příjemné dny.
 
S díky, úctou a srdečně Michal.

 

Přidej komentář
skoda_handy_banner_550_160_2.jpg
coloplast-banner-550x160px-def_1.jpg