Přidej
aktualitu
Sex u vozíčkářů není tabu
9.8.2021 | Celá ČR | Denisa Salvová, redaktorka, VOZEJKOV

Sex u vozíčkářů není tabu

Pokud si někdo myslí, že sex se lidí na vozíku netýká, je na omylu. I vozíčkáři mohou sexuálně žít, mít kvalitní partnerské vztahy a rodinu. Problematikou partnerských vztahů, sexu a rodičovství se v asociaci CZEPA zabývá spinální specialistka Zdeňka Faltýnková, která je také autorkou scénáře unikátního edukačního videa, na které se můžete podívat.

Partnerské vztahy, sex a rodičovství

Téma sexu je velmi choulostivé téma, a to často nejen u vozíčkářů. Velmi citlivou a důstojnou formou přibližuje intimitu a sexuální praktiky vozíčkářů video, které ukazuje, že i lidé, po poranění míchy, mohou žít naplněný partnerský a rodinný život. Film obsahuje svědectví v prožívání vlastní sexuality a praktické rady zkušených vozíčkářů, sexuální polohy, kompenzační a erotické pomůcky, ale také komentáře odborných lékařů a dalších specialistů na spinální problematiku. „Kvalita života vozíčkáře se neodvíjí pouze od příznivé integrace, zaměstnání, ale především od uspokojení základních potřeb a tím je i partnerská intimita“, doplňuje Faltýnková, která již zprodukovala 24 edukačních videí na různá témata paraplegiků a tetraplegiků.

Sexuální pomůcky a vozíčkáři

Člověk, který se vlivem poškození míchy dostane na vozík, je stejně plnohodnotným sexuálním partnerem, jako kdokoli jiný. Aby mohl uspokojovat svoje základní potřeby, tedy i potřebu sexuální, je dobré, aby si svoji domácnost dovybavil také některými sexuálními pomůckami anebo využil pomůcky, které mají základní funkci jinou. Na webu SpinalErgo jsou představeny pomůcky, které se sexualitou souvisí. Jde o pomůcky pro masturbaci a stimulaci, pomůcky pro kompenzaci polohy, pomůcky pro kompenzaci pohybu a pomůcky pro kompenzaci ztracených či poškozených sexuálních funkcí. 

Sex je třeba plánovat 

Zdravý člověk většinou sex plánovat nemusí, ale člověk po poškození míchy by měl myslet alespoň na pár základních opatření, které jsou potřeba pro bezpečný a kvalitní sexuální akt. Místo, kde k sexu dojde, by mělo být opatřeno nejlépe antidekubitní podložkou – dekubou z důvodu prevence poškození kůže vozíčkáře. Kvůli možným nehodám v souvislosti s vyprazdňování je také vhodné použít inkontinenční podložku. Před samotným sexuálním aktem je nutné se vycévkovat, vyprázdnit stolici a nemít plný žaludek. Naplněnost žaludku může také ovlivnit účinky léků na podporu erekce, a proto je nutné se řídit podle instrukcí lékaře, lékárníka nebo podle informací na příbalovém letáku. Nemělo by se také zapomenout na zafixování katetru a vypuštění sběrného sáčku u všech druhů stomií.

Pokud se vozíčkář rozhodne mít sex přímo na vozíku, nesmí zapomenout, že každý vozík má určitou nosnost, která by se neměla překračovat. Na tuto skutečnost by se mělo myslet už při výběru samotného vozíku.

Pokud se chcete dozvědět mnohem více informací, přinášíme je ve videu. 

Zdroj: www.czepa.cz, www.spinalergo.cz

Přidej komentář
skoda_handy_banner_550_160_2.jpg
baner-skoda-neridit_550x160_3.png