Přidej
aktualitu
STIMO
STIMO
9.7.2019 | Zahraničí | Lenka Bartoníčková

STIMO inovativní klinická studie pro pacienty s poraněním míchy

Tři pacienti s paraplegií významně zlepšili svou schopnost chůze po účasti na klinické studii ve Švýcarsku, která by mohla vyústit v nový rehabilitační program!

STIMO v současné době získává na velké publicitě!

Tři pacienti s paraplegií významně zlepšili svou schopnost chůze po účasti na klinické studii ve Švýcarsku, která by mohla vyústit v nový rehabilitační program!

Pojďme si říci, co přesně STIMO je?

STIMO (Stimulation Movement Overground) je inovativní klinická studie pro pacienty s poraněním míchy a kombinuje dvě různé procedury:

• Epidurální elektrickou stimulaci míchy

• Robotický asistovaný trénink chůze

Co je to epidurální stimulace?

Epidurální stimulace je aplikace elektrického proudu do míchy. Stimulace se provádí pomocí malého elektrodového čipu, který je implantován přes ochranný povlak míchy.

Technika epidurální stimulace je v současné době hodnocena řadou výzkumných institucí.

A jaký je účinek epidurální stimulace?

Stimulace je aplikována během rehabilitačního tréninku pro usnadnění pohybu a zlepšení reorganizace nervových okruhů. Stimulace „probouzí“ spící tkáň pod úrovní zranění. Výzvou pro pacienty je naučit se koordinovat pohyby s elektrickou stimulací.

A co je to robotický výcvik lokomoce/pohybu?

Robotický systém, který umožňuje volně se pohybovat v místnosti během rehabilitačního procesu. Systém poskytuje optimální podporu tělesné hmotnosti, která se přizpůsobuje schopnostem pacienta.  Bezpečnost pacienta je zajištěna.

Cílem studie je umožnit účastníkům lépe a rychleji chodit.

Klinická studie stále pokračuje. Konečné výsledky se očekávají do 1 až 2 let. Nejnovější výsledky jsou však pozoruhodně pozoruhodnéJ

Doposud se studie účastnili tři pacienti. Všichni tři zaznamenali výrazné zlepšení, pokud jde o tělesné funkce.

Po dokončení této studie všichni tři účastníci pokročili na běžeckém pásu a ušli vzdálenost větší než jeden kilometr, aniž by museli použít podpěry. 

Na rozdíl od předchozích studií tento vysoce intenzivní trénink spouští změny, které vedou ke zlepšení funkce, i když je stimulátor vypnutý. Toho bylo dosaženo především bez významných sekundárních komplikací, což znamená, že postup se jeví jako bezpečný.

Kdy bude tento rehabilitační program k dispozici více pacientům?

Po skončení této studie se tým pravděpodobně rozhodne otestovat postup na různých typech zranění. Dalším krokem by bylo provedení studie fáze II s větší skupinou pacientů. Časový rámec pro tuto fázi nelze určit.

S cílem maximalizovat své šance na úspěch má proces velmi přísná pravidla. 

Nezbývá než držet pěstí a čekat na další skvělé pokroky, kterou tato studie přinese. 

https://www.youtube.com/watch?v=xSQomZ3o-Q0

Přidej komentář