Přidej
aktualitu
fyzioterapie-laiser.jpg
28.5.2022 | Celá ČR | Centrum Paraple o.p.s.

Účinnější léčba díky laseru

Před časem Centrum Paraple pořídilo do úseku fyzioterapie vysokovýkonový laser. Jedná se o jeden z nejmodernějších dostupných laserových přístrojů. Proto jsme rádi, že jím můžeme podpořit naše fyzioterapeutické úsilí a dosáhnout v terapiích kvalitnějšího výsledku.

Jak terapii laserem zařadit v kontextu fyzioterapie?

Laser je součástí fyzikální léčby, která k dosažení léčebných účelů využívá vybrané druhy fyzikálních energií. Ve fyzioterapii je vhodné s ním pracovat jako s podpůrnou formou terapie, která může umocnit a urychlit celkové terapeutické snažení. V Centru Paraple z fyzikální léčby využíváme hydroterapii (vířivka), elektroléčbu, ultrazvuk a právě laser.

Laser ve fyzikální terapii spadá do odvětví fototerapie, tedy léčby světlem. Fototerapie využívá infračervené druhy záření (např. dříve hojně využívaný přístroj Solux) nebo ultrafialové druhy záření (biolampy a lasery). Laser produkuje koherentní polarizované monochromatické záření, u kterého se dá nastavit jeho vlnová délka. A právě ta nám předurčí prostupnost a vstřebání záření v jednotlivých strukturách tkáně.

V čem je laser tak dobrý?

Vysokovýkonový laser pracuje s vyššími vlnovými délkami než běžné lasery, a proto má mnohonásobně lepší účinnost. Má vyšší průnik do tkání, což nám umožňuje zaměřit se v terapii i na hlouběji uložené struktury. Do těch se totiž záření běžnějších laserů téměř nedostává. Díky distribuci záření do téměř všech tkání nám laser umožňuje mnohem širší využití u velkého spektra rozličných klinických diagnóz.

Vysokovýkonový laser pracuje s vyšším výkonem, což výrazně zkracuje dobu aplikace. Nutností je však jeho odborné použití – vyšší výkon způsobuje větší termický účinek, který by jinak mohl způsobit popálení tkáně. Celý tým fyzioterapeutů Centra Paraple byl v jeho užívání důkladně proškolen teoreticko-praktickým seminářem od firmy BTL.

Podle výše uvedeného by se mohlo zdát, že laser je možné aplikovat na všechno. Tak to ale není, každý profesionální terapeut má na paměti dobře známé kontraindikace (např. horečnaté stavy, karcinomy, záření do břišní krajiny, přímé ozáření očí, svícení na endokrinní žlázy atd.). Hlavní zásadou je tedy jeho bezpečná aplikace – racionální indikace, vhodné nastavení, správná technika provedení a využití ochranných pomůcek (brýlí).

Laser má dva hlavní účinky, zjednodušeně řečeno „hojivý“ „protibolestivý“. Jejich kombinace a rychlý nástup patří mezi hlavní benefity přístroje.

V Centru Paraple pracujeme s modelem BTL-6000 HIGH INTENSTITY LASER. Jeho pořízení nám umožnila finanční podpora společnosti Kaufland a významná sleva poskytnutá firmou BTL. Oběma upřímně děkujeme!

Přidej komentář
banner-handy.jpg
cpv_banner-3-2.jpg