Přidej
aktualitu
foto k článku
8.7.2016 | Celá ČR | Vozejkov

Web pro rodičovství sciparenting.com - porod

Poškození míchy a rodičovství - švédský projekt nabízející pomoc a informace.

Poškození míchy a rodičovství je švédský projekt (místní stránka www.mammapappalam.se), který nabízí pomoc a informace k tématu plodnosti, těhotenství, porodu a rodičovství lidem s poškozením míchy.

 

Projekt je možné sledovat prostřednictvím webových stránek, na Facebooku, Twitteru a Instagramu. Součástí webu je blog s příspěvky rodičů s poškozením míchy.

 

Téma třetí: POROD

Ženy se spinálním poškozením mohou rodit normálně (vaginální cestou), stejně jako jakákoli jiná žena. Obdobně jako u jiných žen, okolnosti občas vedou k porodu císařským řezem. Protože ochrnuté svaly nekladou takový odpor, porod je často rychlý. Pokud nastávají komplikace, obvykle postihují spíše matku než dítě.

 

OBECNÁ INFORMACE

Ve většině případů může žena po poškození míchy rodit normálně (vaginálně), pokud neměla komplikace během těhotenství či v průběhu porodu. Lékař musí předem rozhodnout, zda je porod vaginální cestou možný. Mezi případné překážky patří silná spasticita, kostnatění měkkých tkání okolo velkých kloubů (heterotopické osifikace) či kontraktury okolo kyčelního kloubu.

 

Porod je často rychlejší a méně bolestivý, protože ochrnuté svaly jsou volnější. Děloha je inervována nervy z autonomního nervového systému, což znamená, že nervové impulzy v děloze nejsou kontrolovány centrálním nervovým systémem v míše, ale odlišnou částí nezávislého nervového systému. To je důvodem, proč žena se spinálním poškozením může rodit bez volního ovládání svalů. Pokud břišní svaly nejsou dostatečně aktivní, aby vypudily dítě z dělohy, lze porodu pomoci jinými způsoby, například vakuovou extrakcí. Pokud má žena poškození míchy pod úrovní Th 12, děložní stahy probíhají normálně.

 

Děloha se na porod připravuje prostřednictvím kontrakcí, známých jako BraxtonHicksovy kontrakce, u nás laicky známých pod pojmem „poslíčci“. Tyto kontrakce mohou být vnímány jako svírání v podbřišku nebo jako bolesti zad. Pokud má žena poškození míchy nad úrovní Th 10, nemusí tyto kontrakce vnímat. Pokud BraxtonHicksovy kontrakce přicházejí během časné fáze těhotenství, existuje určité riziko, že se děložní čípek může zkrátit a tím otevřít porodní cesty před řádným termínem porodu. Pokud kontrakce přicházejí příliš brzy v těhotenství nebo příliš často, měla by žena kontaktovat svou porodní asistentku či lékaře.

 

 

JAK VÍTE, ŽE POROD ZAČAL?

Těhotné ženy se spinálním poškozením mohou obtížně poznat, že porod začal. Jasným signálem zahájení porodu jsou děložní kontrakce, kdy se děloha stahuje a tyto stahy sílí. Můžete to cítit i vidět při pohledu na břicho. Na rozdíl od poslíčků přicházejí děložní kontrakce v pravidelných intervalech. Na další informace se můžete zeptat porodní asistentky nebo lékaře. Mezi další příznaky začínajícího porodu patří zvýšení spasticity, dušnost nebo autonomní dysreflexie. Vyhodnocení síly a intenzity kontrakcí může být složité. Ženy s poškozením míchy, které si nejsou jisté, zda porod už nezačal, by měly požádat o kontrolu v porodnici.

 

PŘEDČASNÝ POROD

Některé zdroje uvádějí, že ženy se spinálním poškozením jsou vystaveny vyššímu riziku předčasného porodu, tedy porodu před dokončeným 37. týdnem těhotenství. Nicméně, my jsme nenalezli žádný zdroj, který by důvody zvýšeného rizika předčasného porodu vysvětloval.

 

Je důležité léčit všechny infekce močových cest antibiotiky, i když jsou bez příznaků. Je to proto, že infekce často může postupovat vzhůru močovými cestami přes močovody do ledvin a způsobit zánět zde. Infekce ledvin způsobuje v celé dutině břišní uvolňování zánětlivých látek, které mohou vyvolat předčasný porod.

 

AUTONOMNÍ DYSREFLEXIE

Lidé s poškozením míchy nad úrovní Th 6 – 8 jsou vystaveni vyššímu riziku vzniku autonomní dysreflexie, ačkoli byly zaznamenány i případy u klientů se spinálním poškozením v nižší úrovni poranění míchy. Autonomní dysreflexie je stav, kdy z důvodu zvýšeného dráždění autonomního nervového systému dochází k extrémně vysokému krevnímu tlaku. Příznaky mohou zahrnovat bolesti hlavy, pocení, husí kůži a nevolnost.

 

Autonomní dysreflexie je často jako důsledek bolesti, a proto k ní může dojít během porodu. Léčba bolesti, v těchto případech formou epidurální anestezie, může být prevencí. Proto může být epidurální anestezie vhodná pro ženu s úplnou míšní lézí, i když pak nemusí být schopna kontrakce cítit. Je důležité, aby si byl porodník tohoto rizika vědom a pokud je to třeba, předepsal analgetika. Před podáním epidurální anestezie je vhodné konzultovat s anesteziologem, zda nejsou k jejich podání kontraindikace.

 

VLIV NA PLÍCE

Kapacita plic je ovlivněna běžným těhotenstvím. Pokud je kapacita plic také ovlivněna z důvodu poškození míchy, může být během porodu doplňkově podán kyslík. Pokud má žena poškození míchy v oblasti horní hrudní či krční páteře, může být nezbytné porod vyvolat dříve právě z důvodu její omezené kapacity plic.

 

RIZIKO KREVNÍCH SRAŽENIN

Z důvodu zvýšeného rizika vzniku krevních sraženin jsou často během těhotenství žen se spinálním poškozením předepisovány léky na ředění krve. V této léčbě je někdy v závislosti na úrovni poškození míchy ženy a její kondici potřeba pokračovat i po porodu.

 

ANÉMIE

Některé studie uvádějí, že ženy se spinálním poškozením jsou během těhotenství více ohroženy vznikem anémie (chudokrevnosti, sníženým počtem červených krvinek), proto je důležité monitorovat krevní obraz i po porodu. V této souvislosti může být třeba podávat prvky železa nitrožilně, nikoli ústy.

  

DEKUBITY

Nízký krevní obraz a změny v hormonální vyváženosti zvyšují riziko vzniku dekubitů. Během těhotenství by žena měla používat antidekubitní polštáře, sedáky a matrace. Přídavné polštáře mohou být užitečné na podporu žen, které mají potíže se stabilitou trupu. Z radosti z příchodu narozeného miminka je pro matku snadné zapomenout na kontrolu vlastního těla. Po porodu je následně vhodné zkontrolovat, zda nedošlo ke vzniku dekubitu.

 

Kromě obvyklého vybavení do porodnice, které doporučují porodní asistentky či jiní rodiče, nabízíme ještě několik dalších podnětů ke zvážení. Pokud je to možné, je vhodné, aby budoucí rodiče navštívili porodnici, aby viděli, jak je vybavená.

 

CO JE TŘEBA ZVÁŽIT PŘED PORODEM:

  • využití skluzné desky k přesunům
  • zda je nemocniční lůžko výškově nastavitelné pro snazší přesuny
  • zda je porodní sál dostatečně velký pro pohyb na vozíku
  • zda dětská postýlka na transport miminka odpovídá potřebám matky
  • zda je blízko porodního sálu bezbariérová toaleta
  • přinést s sebou do porodnice všechny nezbytné inkontinenční pomůcky
  • přinést s sebou do porodnice náhradní sedací polštář a zvážit i ochranu zádové opěrky vlastního vozíku

 

CO JE TŘEBA ZVÁŽIT PŘED VAŠÍM POBYTEM V PORODNICI:

  • zda zde váš partner může být přes noc
  • zda je k dispozici pohodlné lůžko a koupelna

 

 

Zdroj: http://sciparenting.com/child-birth/

Překlad: Hana Sixtová

 

Další témata:

Plodnost

Těhotenství

 

Přidej komentář