Přidej
aktualitu
VLAK
18.12.2019 | Celá ČR | Mrázková Marcela redakce VOZEJKOV

Železniční doprava je pro vozíčkáře stále složitá

Kancelář veřejného ochránce práv obdržela několik stížností na závažné nedostatky spojené s přepravou cestujících na vozíku. Vzhledem k tomu, že Česká republika uznala právo lidí s postižením na přístupnost nejen dopravy učinila ombudsmanka vlastní průzkum za účelem zmapování situace.

„Oslovila pět nejvýznamnějších společností zajišťujících železniční dopravu na území České republiky: ARRIVA vlaky, s. r. o., České dráhy, a. s., GW Train Regio, a. s., Leo Express Global, a. s., a RegioJet, a. s.. Následně se obrátila na Ministerstvo dopravy, Drážní úřad a Správu železniční dopravní cesty, u nichž zjišťovala přístupnost nádraží a nástupišť. Zaměřila se přitom i na ověření, do jaké míry jsou naplňovány požadavky přístupnosti stanovené nařízením EU o technických specifikacích pro přístupnost železnice osobám s postižením (TSI PRM). K požadavkům patří např. trasy bez bariér, přístup do vlaků, přístupnost informací aj.

 

Správa železniční dopravní cesty zajišťovala k 15. 4. 2019 správu celkem 2578 železničních stanic a zastávek. Dostat se do jejich budov a na nástupiště, aby mohli železniční dopravu využít, je však pro lidi s pohybovým omezením značně komplikované. Bezbariérový přístup má jen 452 stanic, tedy pouhých 18 % z celkového počtu. Dostat se bezbariérově do budovy stanice a pak i k pokladně, je možné pouze na 140 stanicích, tj. pouze v 5 % stanic.“

 

Na bezproblémovou přepravu mají nárok všichni, i osoby s nejtěžším postižením využívající elektrický vozík

Není vozíčkář, jako vozíčkář. S ohledem na míru postižení někteří využívají mechanický vozík, ti se závažným postižením elektrický. Rozdíl spočívá v rozměrech zdravotních pomůcek, ale především ve váze. S mechanickým vozíkem zdoláte ledacos, i drobnou bariéru, ale elektrický vozík s váhou cca 200 kg prostě nepoponesete. „Považuji za problematické, že přepravci nemají povinnost upravit vozy tak, aby byly přístupné. Pokud dopravci využívají pro veřejnou službu dopravy starší vozový park neprocházející obnovou, nemusí se snažit vozy modernizovat a zpřístupňovat lidem s postižením,“ upozorňuje ombudsmanka. I na to, že se Prováděcí plán k nařízení EU se v České republice nezabývá otázkou modernizace existujících vlakových vozů. V důsledku toho jsou, podle ombudsmanky, lidé s postižením limitováni ve využívání vlakové dopravy: „Mají problémy cestovat některými vlaky, mají problémy s nastupováním a vystupováním, čelí dalším fyzickým bariérám, v důsledku nichž nemohou například využívat toalety, mohou mít problémy s orientací na nádražích.“ „Ombudsmanka proto doporučila Ministerstvu dopravy a Drážnímu úřadu zavést vhodná opatření ke zpřístupnění i vozů vyrobených před 1. červencem 2008 pro lidi používající vozík. Taková opatření by měla být právně závazná a vymahatelná.“

 

 Leo Express Global garantuje ve všech svých vozech přepravu lidí používajících elektrický invalidní vozík. 

Další dopravní společnosti mají často problém s dostatečnou šíří chodbičky pro elektrický vozík i dostupností toalety. „Také vlakové vozy dopravce ARRIVA vlaky splňují podmínky přístupnosti pouze částečně. Všechny jsou sice vybaveny dveřmi o šířce 105 cm, takže i cestující na elektrickém vozíků se dostane dovnitř, ale vstup do oddílu pro cestující má šířku 70 cm, takže člověk používající vozík musí cestovat v prostoru u toalety. Vozy nejsou nízkopodlažní, na vybraných stanicích využívá dopravce mobilní zvedací plošiny. Ve stanicích, kde plošiny nejsou, využívá přepravce kolejničky vytvářející nájezdovou rampu, jimiž jsou vozy vybaveny."

 

"Lidé s elektrickými invalidními vozíky se naopak nesvezou s dopravcem RegioJet. Všechny jeho vozy jsou schopny přepravit pouze cestující na menším invalidním vozíku do šířky maximálně 60 cm. Protože všechny motorové jednotky přepravce byly vyrobeny před rokem 2008, požadavky přístupnosti se na ně nevztahují a přepravce uvedl, že bude tyto požadavky plnit, až pokud bude pořizovat nové vozy.“

 

„Ombudsmanka také apeluje na všechny subjekty v železniční dopravě, aby omezily nutnost objednávat si dopravu předem. Větší důraz by měl být kladen na bezbariérovou úpravu železničních stanic a nástupišť a současně vybavenost vlaků vozovými plošinami, s nimiž by bylo jednoduché manipulovat.“.

 

Kompletní zprávu najdete ke stažení pod článkem nebo na webu ombudsmanky.

 

Zdroj: ochrance.cz. redakce, foto: pxhere.com


Příloha

vyzkum-vlaky-2019.pdf [474.1 kB]
Přidej komentář
skoda_handy_banner_550_160_2.jpg
coloplast-banner-550x160px-def_1.jpg