Přidej
příběh
nehoda_pixabay.jpg
17.1.2022 | Hana Sixtová, sociální pracovnice CZEPA | 2

Pomohli jsme…po nehodě zrušit vratku příspěvku

Pan Zbyněk dostal příspěvek na auto, o které nezaviněnou dopravní nehodou přišel. Úřad práce oprávněně vymáhal vratku příspěvku ve výši přes 95 000 Kč. CZEPA pomohla využít možnost zákona, aby „z důvodů hodných zvláštního zřetele“ byla vratka odpuštěna.

Už mnoho let se pan Zbyněk pohybuje na vozíku. Na malém městě je v oblasti dopravy zcela závislý na svém upraveném automobilu, který užívá spolu se svou manželkou. Před třemi lety dostal od Úřadu práce příspěvek na zvláštní pomůcku na zakoupení motorového vozidla.

Nečekaně se však stala dopravní nehoda. Manželka pana Zbyňka řídila společně užívané auto, když do ní ve vysoké rychlosti narazil jiný řidič. Naštěstí přežila, ale vůz byl na šrot. Další rána přišla poté, co Úřad práce oprávněně, podle zákona, začal vyžadovat vrácení poměrné části příspěvku („povinnost vrátit příspěvek na zvláštní pomůcku…jestliže osoba pozbyla vlastnické právo ke zvláštní pomůcce/přestala zvláštní pomůcku užívat“). Velkým zklamáním byl i fakt, že havarijní pojištění se na vratku příspěvku úřadu práce nevztahuje.

Pan Zbyněk byl psychicky otřesen z obavy o zdraví a život manželky, ze ztráty automobilu a požadavku na vypořádání vratky příspěvku i dalších zdravotních komplikací, které ho následně potkaly. Jako dlouholetý člen asociace se však obrátil na sociální pracovnice  CZEPA, které mu opakovaně poskytly bezplatné odborné sociální poradenství i účinnou pomoc s návrhem řešení.

Zákon o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením nejen oprávněně vyžaduje vrácení poměrné části příspěvku, pokud člověk tuto pomůcku přestane užívat či ji přestane vlastnit, ale současně dává také možnost „z důvodů hodných zvláštního zřetele“ od vymáhání vratky upustit.

Pana Zbyňka to stálo čas, nervy, mnoho papírů a dokladů (protokol o dopravní nehodě, potvrzení policie o viníkovi nehody, doklady pojišťovny, faktura za koupi „nového“ ojetého vozidla, kupní smlouva o prodeji vraku, výpis z účtu, výpis důchodu, objednávka za přemontáž ručního řízení), s pomocí CZEPA podání odvolání a žádosti o odpuštění vratky poměrné části příspěvku.

Úřad práce situaci zhodnotil a vydal rozhodnutí, ve kterém uvádí: „Správní orgán po zhodnocení všech doložených skutečností došel k závěru, že důvody uvedené v žádosti o prominutí uložení povinnosti vracet přeplatek na příspěvku na zvláštní pomůcku považuje za důvody hodné zvláštního zřetele…. Z těchto důvodů bylo rozhodnuto o prominutí povinnosti vrátit příspěvek na zvláštní pomůcku – příspěvek na zakoupení motorového vozidla nebo jeho poměrné části z důvodů hodných zvláštního zřetele, tak jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí.“  

Pan Zbyněk do CZEPA dobrou zprávu o úspěšné podpoře telefonoval. Následně poslal na vědomí i úřední rozhodnutí se slovy: „Zasílám Vám oskenované rozhodnutí o prominutí vrácení poměrné částky za vozidlo. Omlouvám se, že to trvalo déle, ale nejsem stále v psychické kondici jako před touto kauzou. … Děkuji Vám tímto za pomoc a starost, kterou jste měla s tímto případem. S přátelským pozdravem….

Život přináší různé nelehké situace. CZEPA je tu připravena poskytnout vám pomoc a podporu.

 

Zdroj foto: Pixabay.com

Diskuse

Opus Lacrimosa, z. ú., Brno | 19.1.2022 17:56

Dobrý konec, dobrá práce CZEPA. Blahopřeji.

P.S. Můžete rozvést /upřesnit, co se myslí informací "havarijní pojištění se na vratku příspěvku úřadu práce nevztahuje"? Mohlo by to být poučné pro ostatní. 

Díky

Leoš Fučík

 

BOrej | 19.1.2022 19:09

Rád vám to vysvětlím. Mnoho vozíčkářů se totiž domnívá, že pokud své vozidlo na které dostali příspěvek od  Úřadu práce a mají ho pojištěné na havárii, na vandalismus, zkrátka na co jde tak že se jich případná vratka po havárii netýká. Je to často zakořeněná neznalost . Bohužel týká se každého, kdo o vozidlo přijde ve lhůtě sedmi let od připsání příspěvku na účet postiženého.  Počítá se tato lhůta ode dne,kdy vám peníze dorazí, nikoliv kdy koupíte auto.

Takže v každém případě, pokud  je auto odepsáno  na totální škodu a nemáte ho sedm let, musíte hlásit UP tuto skutečnost. Jestliže nejste viníkem nehody i tak musíte hlásit zničení vozidla. Pojšťovnu viníka nezajímá, z jakých peněz máte auto pořízené,

Pokud máte ještě nějaký dotaz, rád upřesním . Pište na losk.zby@seznam.cz

 

 

 

 

Přidej komentář
skoda_handy_banner_550_160_2.jpg
baner-skoda-neridit_550x160_4.png