Přidej
aktualitu
logo-jt.png
26.3.2020 | Celá ČR | Hana Sixtová, sociální pracovnice CZEPA | 1

Mimořádný grant Nadace J&T

Podpora bydlení rodin v době pandemie.

Nadace J&T vyhlásila mimořádný grant pro rodiny s dětmi, jejichž splátky nájmu či hypotéky jsou v době koronavirové pandemie z důvodu snížených příjmů ohroženy.

Zdroj a více informací: https://www.nadacejt.cz/mimoradny-grant-v-souvislosti-s-koronavirem-k18.html

Diskuse

Hana Sixtová, sociální pracovnice CZEPA | 30.4.2020 8:21

Ve zpravodaji Helpnet ze dne 28. 4. 2020 Nadace J&T uvádí:

Nadace obnovila příjem žádostí o podporu. Cílem je podpořit rodiny s dětmi, které se z důvodu poklesu či ztráty příjmu, způsobené vlivem současných vládních opatření, ocitly v tíživé životní situaci.

Cílovou skupinou jsou rodiny s dětmi do 15 let, s trvalým pobytem na území ČR, jejichž celkový měsíční příjem nepřekročí v době mimořádných opatření částku 20 000 Kč.

Jedná se o jednorázový příspěvek do maximální výše 15 000 Kč, který bude poskytnut na pomoc s úhradou nájmu, popřípadě splátkou hypotéky na nemovitost, v níž rodina v současnosti bydlí.

Doba trvání grantu: 20. 3. 2020 – 20. 5. 2020, nebo do vyčerpání rozpočtu.

Přidej komentář
banner-handy.jpg
cpv_banner-3-2.jpg