Přidej
aktualitu
Mobilní čety: Postup zajištění mimořádné pomoci ve stanici
8.10.2020 | Celá ČR | Mrázková Marcela redakce VOZEJKOV

Mobilní čety: Postup zajištění mimořádné pomoci ve stanici

Mobilní čety by měly poskytovat pomoc lidem se všemi typy zdravotního postižení (tělesným, zrakovým i sluchovým) od přednádraží až na nástupiště. Jak si službu zajistit? A bude to fungovat?

Po vzájemné dohodě mezi Správou železnic a NRZP ČR došlo k vytvoření níže uvedené metodiky „Postup zajištění mimořádné pomoci ve stanici. Je skvělé, že došlo k definování některých problematických situací, které se mohou při cestě stát a zároveň je jasně řečeno, jak je řešit. 

Dle zatím dostupných informací je služba prozatím v testovacím režimu a to v pondělí – pátek 6:00 - 20:00, sobota – neděle 7:00 - 17:00. Je asi jasné, že nejde o ideální model, spíše o kompromisní řešení z dostupných možností s ohledem na co nejširší dostupnost. Napište nám, co si o této službě myslíte, jak by se dala doplnit, změnit? Je nejvyšší čas vyjádřit své připomínky, podněty, než bude vše plně implementováno do systému.

 

Citujeme NRZP:

Vážení přátelé,

v úterý 29. září se na nádraží Praha-Libeň, za přítomnosti generálního ředitele Správy železnic Bc. Jiřího Svobody, MBA a zástupců Národní rady osob se zdravotním postižením ČR, uskutečnila prezentace nové služby mobilních čet, kterou zajišťuje Správa železnic od září tohoto roku na 869 nádražích. Mobilní čety poskytují pomoc lidem se všemi typy zdravotního postižení (tělesným, zrakovým i sluchovým) od přednádraží až na nástupiště.

V rámci rozvoje a modernizace železniční infrastruktury dochází k tomu, že některá nádraží již nemají žádné stálé zaměstnance provozovatele dráhy a dopravců. Tato skutečnost je problematická pro lidi se zdravotním postižením. Proto jsme jednali se Správou železnic o řešení situace. Dohodli jsme, že systém bude fungovat tak, že pokud si osoba se zdravotním postižením včas objedná jízdenku prostřednictvím informačního systému CENDIS nebo informačního systému Českých drah bude jí zajištěna asistence pro spolehlivý průchod železniční stanicí.

Na základě podnětu NRZP ČR připravila Správa železnic také postup pro mimořádné situace, aby cestující se zdravotním postižením nezůstali na nástupišti nebo přednádraží bez pomoci.

Pokud by došlo k mimořádné situaci, kdy by klient mohl zůstat po příjezdu vlakem sám na nádraží, ve kterém došlo k náhlé změně stavu bezbariérovosti ve stanici (např. poruše technického zařízení) a tím k „uvíznutí“ osoby s omezenou schopností pohybu a orientace na nástupišti, je připraven postup:

 

a) Dotčená osoba může kontaktovat „Zákaznickou linku CENDIS“, které nejprve prověří dostupnost pomoci ve stanici ze strany Provozního obvodu Správy železnic běžnými prostředky.

b) Pokud není v daný okamžik pomoc ze strany Provozního obvodu Správy železnic dostupná, kontaktuje „Zákaznická linka CENDIS“ pro zajištění pomoci Hasičskou záchrannou službu Správy železnic, která mimořádnou pomoc zajistí.

c) Pokud by došlo k situaci, kdy ani pomoc Hasičské záchranné služby Správy železnic v danou dobu a v dané situaci také nebude dostupná, zajistí Hasičská záchranná služba Správy železnic pomoc v rámci spolupráce IZS.

d) Dotčenou cestující osobu o zajištění mimořádné pomoci následně informuje „Zákaznická linka CENDIS“.

Na webových stránkách  https://oneticket.cz/#/contact  je uvedeno grafické schéma fungování systému „one ticket“ nejen u Českých drah, ale i u dalších dopravců, kteří budou registrováni v systému CENDIS.

 

Přeji vám všechno dobré.

 

Mgr. Václav Krása

předseda NRZP ČR

 

Zdroj: redakce, NRZP, oneticket.cz, foto: pxhere.com  


Související

Přidej komentář
paty_stupen_banner.png
skoda_handy_banner_550_160_2.jpg