Přidej
aktualitu
letiste_praha_00-810x554_1.jpg
4.7.2019 | Celá ČR | Mrázková Marcela redakce VOZEJKOV

Letecká přeprava vozíčkářů může probíhat bez problémů

Leteckou přepravu využívá stále více osob se zdravotním postižením i jiným specifikem omezujícím jejich schopnosti či orientaci. Povíme vám jak postupovat, aby vše probíhalo bez problémů.

Plánovanou cestu si naplánujte v dostatečném předstihu. Asistenční služby, stejně tak možnost přepravovat elektrický či mechanický vozík, jsou leteckými společnostmi garantovány pouze za předpokladu včasného oznámení. Například Letiště Praha doporučuje rezervovat asistenční službu alespoň 36 respektive 48 hodin před plánovaným příletem či odletem. 

 

Jaké otázky mi mohou být kladeny leteckým přepravcem či cestovní kanceláří ještě před odletem?

 • Jaké jsou vaše potřeby a omezení?
 • Jste schopen chůze?
 • Jste schopen stoje?
 • Jste schopen se pohybovat po letištní ploše nebo potřebujete asistenci po celou dobu letu, tedy i při odbavení? Zde buďte realističtí. Běžně používáte k chůzi berle, ale zvládnete i přesun na delší vzdálenosti, mezi jednotlivými přepážkami, navíc pod časovým tlakem?
 • Jaký typ vozíku používáte?
 • Jaké jsou všechny rozměry vozíku v rozloženém i složeném stavu? Pozor, opravdu si poznamenejte všechny míry. Například rozměry se stupačkami i bez, pokud jsou odnímatelné.
 • Jaká je váha elektrického vozíku a jaký typ baterií využívá? Můžete své tvrzení doložit technickou specifikací výrobku?
 • Požadujete přepravit i jiné kompenzační pomůcky, například vozík do vody?
 • Potřebujete využít palubní letecký vozík, například z důvodu přesunu na WC? V takovém případě může být nutný souhlas leteckého přepravce, který se mnohdy vyřizuje již při rezervaci letenky.
 • Dokážete se přemístit z vozíku na sedadlo samostatně?
 • Budete potřebovat během letu nějakou pomoc?
 • Cestujete s doprovodem?
 • Budete využívat parkování na letišti či speciálně upravené vozy Taxi?

 

Své požadavky na osobní asistenci pečlivě zvažujte. Je na místě přesně říci co je třeba, ale všeho s mírou. Asistenční letecká služba nikdy nemůže plnit vaše požadavky, byť opodstatněné, v rozsahu jaký vám poskytuje například váš rodinný příslušník.

 

Co mohu udělat já, jako cestující, aby moje cesta probíhala bez problémů?

 • Zjistěte si co nejvíce informací dopředu.
 • Vše řešte ihned, jakmile je to možné.
 • Sepište si své konkrétní potřeby na osobní asistenci. Pomůže vám to na nic nezapomenout. Není od věci mít nejdůležitější body i v cizím jazyce.  Nepředpokládejte, že to přece „vědí, když to dělají denně“. Každého potřeby i schopnosti jsou zcela odlišné!  Letečtí dopravci používají mezinárodní systém kódů pro rozpoznání úrovně asistence poskytované osobě se specifickými potřebami.
 • Informujte personál, i když se vás netáže, jakým způsobem je možné vám nejlépe pomoci.
 • Sejměte z vozíku a to jak mechanického tak elektrického vše co není pevně připevněno! Nezapomeňte na stupačky, podsedák, různé kapsičky a vaky, ale i nosiče. Informujte se, zdali poskytuje letecký dopravce kompenzaci v případě poškození vozíku.

 

 

Na nejdůležitější otázky jsme se zeptali Jiřího Hannicha specialisty externí komunikace Letiště Praha.

 

 • Pokud se vozíčkář rozhodne letět z vašeho letiště, měl by potřebu asistence nahlašovat jistě včas, jaká je vhodná časová rezerva? Probíhá jiný postup při odletu i při příletu nebo se to neliší?

Letiště Praha je nepřetržitě připraveno poskytnout pomoc každému cestujícímu se specifickými potřebami. Vzhledem k počtu cestujících a kapacitám příslušných pracovníků asistenční služby ovšem doporučujeme rezervovat tuto službu alespoň 36 hodin před plánovaným příletem nebo odletem. Jako optimální postup pak doporučujeme objednat asistenční službu společně s nákupem samotné letenky. V takovém případě je požadavek na asistenci uveden v rezervaci cestujícího a automaticky přechází na poskytovatele asistenční služby na každém z letišť, kde je cestujícím vyžadována.    

Pokud se tak nestane, je možné objednat asistenční službu přímo u poskytovatele služby na příslušném letišti, a to alespoň 48 hodin před odletem. V případě nutnosti lze také službu vyžádat neprodleně před odletem přímo u odbavovací přepážky. Nelze však zaručit, že služba bude dostupná ihned.

Na Letišti Praha jsou cestujícím se specifickými potřebami dostupná kontaktní místa, kde se mohou telefonicky spojit s dispečinkem a případně požádat o osobní asistenci. Letiště navíc pravidelně investuje do zvýšení komfortu pro cestující se zdravotním postižením či sníženou schopností pohybu a orientace. Došlo k vybudování speciálních čekáren, kde lidé se zdravotním hendikepem mohou trávit čas a případně se i poradit se speciálně vyškoleným asistenčním pracovníkem. Ten také, bude-li si to cestující přát, zajistí doprovod a potřebné formality spojené s odbavením. Speciální čekárny se nacházejí v obou terminálech, ta v Terminálu 2 byla otevřena letos v březnu (viz náš článek).  

 

 • Pokud potřebu nahlásí přes leteckou společnost, bude mu kladné vyřízení potvrzeno i ze strany letiště Václava Havla, respektive ze strany k tomu určené agentury, nebo jen ze strany letecké společnosti? Pokud je přeprava potvrzena, je garantována? 

Přeprava ze strany letiště není cestujícímu potvrzována. Službu však potvrdí letecká společnost, což je zároveň garance toho, že služba bude na letišti cestujícímu k dispozici.  

 

 • Pokud vozíčkář využívá kompenzační pomůcky, je přeprava také limitována hmotností? Jak se postupuje za předpokladu, kdy vozíčkář potřebuje a využívá elektrický i mechanický vozík? Je umožněna přeprava bez poplatku?

Pravidla pro leteckou přepravu kompenzačních pomůcek (invalidní vozíky, defibrilátory, kyslíkové lahve apod.) se liší v závislosti na tom, jaká aerolinka zajišťuje příslušný let. Kompenzační pomůcky jsou zpravidla přepravovány zdarma, nicméně letecké společnosti mohou mít nastaveny množstevní limity – bez poplatku je tedy převážen omezený počet těchto pomůcek. Stejně tak může mít příslušná letecká společnost zahrnut v podmínkách přepravy hmotností limit. Doporučujeme tedy informovat se o všem u konkrétní letecké společnosti, a to nejlépe ještě před zakoupením letenky. 

 

 • Jaké si letiště klade podmínky při přepravě mechanického vozíku?

Letiště Praha žádné zvláštní podmínky pro přepravu mechanického vozíku nemá. Případná omezení jsou pouze na straně letecké společnosti. Každá letecká společnost může mít podmínky přepravy stanovené jinak. Opět doporučujeme informovat se včas u konkrétní letecké společnosti, a to nejlépe ještě před koupí letenky. 

 

 • Jaké si letiště klade podmínky při přepravě elektrického vozíku? Jaký typ baterií je vhodný a jaký neumožňuje přepravu? Je požadováno nějaké potvrzení či certifikace?

Opět doporučujeme, aby se cestující na vozíku v předstihu obrátili na leteckou společnost, která zajišťuje jejich let, a konzultovali s ní veškeré náležitosti letecké přepravy elektrického vozíku či jiných kompenzačních pomůcek. Některé letecké společnosti totiž mají pro odbavení vozíku své specifické postupy – jedná se o standardizované formuláře, kde jsou specifikovány parametry baterie, povolení k přepravě, odpovědné osoby atd.

Letiště Praha v tomto žádné zvláštní podmínky nemá. Cestujícím pouze doporučujeme, aby si vzali pro účely odbavení dokument s údaji o baterii, popř. certifikaci baterie, aby bylo možné typ baterie snadno identifikovat. Standardně se ve vozících pro hendikepované používají tzv. suché baterie, které z hlediska bezpečnosti letecké přepravy nepředstavují zásadní problém (zpravidla se pouze odpojí). Tzv. mokré baterie je nutné speciálně zabalit do kartonů k tomu určených.  

 

 • Pokud vozíčkář využívá vozík do vody (tzv. mloka), je postup stejný jako u mechanického vozíku? 

V případě letecké přepravy vozíku do vody je postup totožný jako u mechanického vozíku. Opět doporučujeme vše dopředu konzultovat s příslušnou leteckou společností a podmínky přepravy si u dopravce zjistit nejlépe ještě před koupí letenky. 

 

 • Kolika vozíčkářům je možné poskytnout asistenci současně?                                         

Letiště Praha nemá žádná omezení ohledně počtu vozíčkářů, kterým lze současně poskytnout asistenci. Běžně jsou na našem letišti odbavovány větší skupiny vozíčkářů. 

 

 • Pokud nejde o přímý let, komunikují spolu vzájemná letiště samostatně, bez nutnosti vše zařizovat na obou letištích?

Letiště navzájem komunikují, aby poskytla cestujícím s hendikepem maximální možný komfort a cestu letadlem jim co nejvíce ulehčila. Jakmile tedy cestující požadující asistenci odletí, příslušné letiště předá dalšímu letišti informaci, že je na palubě osoba, jež po příletu využije asistenční službu. Cestujícímu tak stačí komunikovat pouze s letištěm, z něhož odlétá. Asistenční služba je pak cestujícímu zajištěna nejen na cílovém letišti, ale také případně na letišti při přestupu, pokud má cestující navazující let. 


 

Užitečné informace:

 • Letiště Praha

https://m.prg.aero/potrebujete-asistenci

 

 • Mapa kontaktních míst pro hendikepované cestující

https://www.prg.aero/sites/default/files/obsah/staticke-stranky/44281/soubory/mapakontaktnimistahandicap.pdf

 

 • Taxi službu pro osoby s handicapem zajišťujeTaxi Praha

Terminál 1 - Přepážka Taxi Praha

+420 220 114 835

 

 • Terminál 2 - Přepážka Taxi Praha

+420 220 111 023

 

 • Objednání asistence

MaidPro Service, s.r.o.

+420 220 111 220

maidpro-service.cz

 

Napište nám, prosím, jaké jsou vaše zkušenosti s konkrétními leteckými společnostmi, jde o důležitou zpětnou vazbu pro nás všechny.

 


Související

Přidej komentář
skoda_handy_banner_550_160_2.jpg
coloplast-banner-550x160px-def_1.jpg