Přidej
aktualitu
foto k článku
10.5.2018 | Hlavní město Praha | CZEPA | 3

Parkování v Praze

Modré zóny

Na asociaci CZEPA se dlouhodobě obrací klienti, kteří mají potíže s parkováním v Praze. Zóny placeného stání, tzv. modré zóny, udávají několik variant ceníku a možností řešení. Při zpracování článku čerpáme z ceníku, který je platný od 18. 7. 2017, zdrojem je oficiální web Parkujvklidu.cz.

 

 

OSOBY, KTERÉ MAJÍ V MÍSTĚ ZÓNY PLACENÉHO STÁNÍ TRVALÉ BYDLIŠTĚ

 • Běžná cena pro občana s trvalým pobytem ve vymezené oblasti je 1.200 Kč/rok (600 Kč/pololetí, 300 Kč/čtvrtletí).
 • Snížená cena pro občana – držitele průkazu ZTP, ZTP/P, či osoby starší 65 let s trvalým pobytem ve vymezené oblasti je 360 Kč/rok (180 Kč/pololetí,
  90 Kč/čtvrtletí).
 • Nebo může rezident (osoba s trvalým pobytem ve vymezené oblasti) – držitel ZTP, ZTP/P čerpat slevu 90% ze stanoveného ročního kreditu 3.000 Kč.

Držitel průkazu ZTP, ZTP/P může na úřadě městské části (obvykle odbor dopravy) požádat o vyhrazení individuálního parkovacího stání před místem trvalého bydliště (parkovací místo vyhrazené na SPZ).

 

 

OSOBY, KTERÉ MAJÍ V MÍSTĚ ZÓNY PLACENÉHO STÁNÍ ZAMĚSTNÁNÍ

Snížená cena pro občana – držitele ZTP, ZTP/P, který má v zóně placeného stání zaměstnání (a současně nevlastní pro danou oblast platné parkovací oprávnění) je 180 Kč/rok (90 Kč/pololetí). K žádosti je třeba doložit pracovní smlouvu s uvedením místa výkonu práce.

 

 

OSOBY, KTERÉ V MÍSTĚ PLACENÉ ZÓNY NEMAJÍ ANI TRVALÝ POBYT ANI ZAMĚSTNÁNÍ

Tyto osoby jsou odkázány na veřejná vyhrazená parkovací místa.

 

 


OBECNÉ UŽITEČNÉ INFORMACE K TÉMATU A ODKAZY

 • veškerá agenda parkovacích karet probíhá ve výdejně na jednotlivých městských částech (odkazy na webu Parkujvklidu.cz), či v osobním klientském nastavení elektronického systému
 • elektronicky také probíhá kontrola oprávnění parkování v zónách placeného stání (kontrolu neprovádějí fyzicky strážníci policie, ale automobil se zařízením na skenování SPZ zaparkovaných automobilů)
 • ten, kdo má parkovací oprávnění na vlastní SPZ vyřízenu, má možnost ohlásit (osobně/elektronicky) dočasnou změnu s užitím náhradního vozu – v systému pak lze využívat slevy i s náhradním vozidlem
 • zvláštní cenové zvýhodnění mohou čerpat také osoby pečující o osobu starší 80 let nebo o osobu pobírající příspěvek na péči III. či IV. stupně, kteří žijí v místě zón
 • web Parkujvklidu.cz: http://www.parkujvklidu.cz/
 • ceník parkovacích oprávnění a karet: http://www.parkujvklidu.cz/wp-content/uploads/2017/08/Cenik_parkovacich_opravneni-karet_parkovaci_oblast.pdf

 

 

Zdroj foto: pixabay.com

Diskuse

Jan Novotný | 17.5.2018 11:23

Hlavní problém je v tom, že vyhrazená stání pro vozíčkáře jsou špatně rozmístěné, např. na Praze 2 minimum ale v Holešovicích. kde lze parkovat i normálně, je jich jak naseto.

A pokud se na CZEPu obracejí klienti, tak to jsou patrně venkovští, Pražák ví dobře jak to je. A právě venkované kteří Prahu neznají a bojí se tu, tak ti právě blokují hodně vyhrazených stání i když na vozíku nejsou ale mají kartu na nějakou babičku.

CZEPA | 21.5.2018 13:24

Na CZEPA se zatím obraceli převážně klienti s bydlištěm v Praze... 

Magistrát hlavního města Prahy zadal mapování vyhrazených parkovacích míst, které bylo ukončeno na přelomu roku. Nyní jednáme o získání/sdílení informací. Současně jednáme o preventivní akci ve smyslu neoprávněného užívání vyhrazených parkovacích míst. 

| 22.5.2018 17:28

Současně jednáme o preventivní akci ve smyslu neoprávněného užívání vyhrazených parkovacích míst.

Znamená přesně co ???

Přidej komentář
skoda_handy_banner_550_160_2.jpg
coloplast-banner-550x160px-def_1.jpg