Přidej
aktualitu
praha2023_spolecna.jpg
praha2023_jednani.jpg
praha2023_laborator.jpg
10.11.2023 | Hana Sixtová, sociální pracovnice CZEPA | 1

Expertní skupina sociálních pracovníků - 19. setkání

Kombinovanou formou osobního setkání v asociaci CZEPA a současně online spojením se sešlo šestnáct sociálních pracovnic z pracovišť spinálního programu a navazujících neziskových organizací.

Po výměně informací a novinek za jednotlivá pracoviště byl projednán odborný program, v rámci kterého jsme se věnovali tématům:

Databáze azylových domů 
Na www.azylaky.cz najdete celorepublikovou mapu azylových domů a nocleháren, včetně kontaktů. Bohužel (jak to často bývá), informace o bezbariérové přístupnosti těchto služeb chybí. Asociace CZEPA proto využila spolupráce se studentem sociální práce, který postupně jednotlivá zařízení kontaktuje a jejich architektonickou přístupnost ověřuje. Služby azylových domů jsou často poskytovány ve starých budovách, proto je běžný přístup po schodech či pokud je přístupný dům a pokoj, bývá bariérová koupelna a WC. Nicméně aktivně ověřujeme informace, které budou kolegům sociálním pracovníkům do budoucna k dispozici. Zjištěné údaje plánujeme nabídnout také provozovateli informačního portálu.

Dostupnost odborné psychologické podpory
Sociální pracovníci se při své odborné činnosti setkávají se spinálními klienty, kterým byla v rámci podpory vyrovnání se s traumatem indikována antidepresiva; ale také s klienty, kteří utrpěli úraz v souvislosti s pokusem o ukončení života. Předepisování, užívání a vysazování antidepresiv vyžaduje spolupráci s lékařem, ovšem najít spolupracujícího lékaře není v praxi jednoduché. Stejně jako najít bezbariérově přístupné psychology, psychoterapeuty či psychiatry se specializací na trauma a v této souvislosti i finanční úhrada za jejich služby, která je také mnohým jednotlivcům nedostupná. Expertní skupina proto sdílela příklady dobré praxe a zkušenosti, mezi které patří zatím individuální spolupráce s praktickými lékaři, neziskovými organizacemi pro podporu duševního zdraví, včetně krizových linek, nebo možnost konzultovat úpravu medikace v rámci dispenzarizačních kontrol na spinálních jednotkách. Toto téma bude i nadále mapováno a mezi pracovníky expertní skupiny sdíleno.

Nadváha spinálních pacientů
Vyšší váhová hmotnost má negativní vliv mimo jiné na osobní soběstačnost lidí s ochrnutím, kteří mnohem obtížněji trénují nácviky soběstačnosti v aktivitách běžného dne. Další z výrazných dopadů vyšší tělesné hmotnosti je nedostatek kompenzačních pomůcek - konkrétně vozíků v nestandardních velikostech a nadlimitních nosnostech. Často se setkáváme s tím, že klient s vyšší váhou, který je propouštěn z rehabilitačního pobytu a vlastní vozík ještě nemá vyrobený, velice obtížně shání vhodný vozík z půjčovny kompenzačních pomůcek. Členové expertní skupiny proto sdíleli tipy a kontakty jak na půjčovny pomůcek či dodavatele repasovaných pomůcek, tak na odborníky z oblasti výživového poradenství, aby tyto kontakty mohli zprostředkovat potřebným klientům.

Návrh zákona o pojištění odpovědnosti provozu motorových vozidel
Zejména provozem elektro-koloběžek vzrůstá počet nehod s následky a škodou. To je důvodem návrhu nového zákona, který má nově od konce roku 2023 zavést povinné ručení na další specifikovaná motorová vozidla, jako např. elektro-koloběžky či vozítka segway a jiné. Stanoveným limitem váhy a užitné rychlosti je možné, že nově bude povinné ručení platit i pro skútry seniorů a možná i některé elektropohony k mechanickým vozíkům. Sociální pracovnice asociace CZEPA o projednávání této novely informovala kolegy, stejně jako o podnětu, který CZEPA koncem léta zpracovala pro předkládající Ministerstvo financí ČR. Podle posledních informací jednání nejsou ukončena, projednávání sledujeme.

Novela zákona o sociálních službách
Další sdílení informací bylo k probíhající novele zákona o sociálních službách. Asociace CZEPA informovala o dosavadním průběhu a vizích ze strany MPSV ČR, které obsahují návrat a rozvoj sociální práce na obcích s rozšířenou působností, povinné plánování a síťování sociálních služeb na obcích, nový informační systém či změny financování včetně návrhu nové dávky "doplatek k příspěvku na péči". Asociace CZEPA k návrhům podala připomínky, nadále sledujeme vývoj.

Kontakty Úřadu práce
V rámci ochrany pracovníků Úřad práce nově zneveřejnil dosud uváděné kontaktní údaje na odborné pracovníky. To, že nemůžete vyhledat a kontaktovat odborné pracovníky z oblasti příspěvku na péči, průkazu ZTP, příspěvku na mobilitu či příspěvku na zvláštní pomůcku významně komplikuje život klientům se zdravotním postižením, jejich rodinám i podporujícím sociálním pracovníkům. Proto expertní skupina diskutovala a navrhla koncept písemného podání k vedení ÚP, ve kterém budeme požadovat zveřejnění kontaktů alespoň na vedoucí pracovníky jednotlivých odborů.

Registr poskytovatelů sociálních služeb
Také státní registr sociálních služeb v letošním roce dosáhl změny. Dříve fungující web s širokou škálou možností filtrace podle různých parametrů vyhledávání je nově přesunut na web MPSV ČR. Bohužel, změna přinesla i změnu filtrů, které nyní mají omezené funkce a tím komplikují i samotné vyhledávání poskytovatelů. Expertní skupina sdílela zkušenosti, na základě kterých zašle podněty k MPSV ČR.

Nedostupnost sociálních služeb
Dlouhodobou zkušenost s nedostupností sociálních služeb, zejména terénní osobní asistence, potvrdil aktuální průzkum asociace CZEPA. Prezentace zjištěných údajů byla podkladem pro diskuzi sociálních pracovníků, kteří potvrzovali zkušenosti s nedostupností služeb v různých lokalitách. Na nedostatečnou podporu asociace CZEPA upozornila mimo jiné v rámci pořadu Reportéři ČT

​V rámci osobního setkání sociálních pracovníků v sídle asociace CZEPA se účastníci také stručně seznámili s programem Laboratoř zdravého sezení. Na odborném setkání byla zastoupena pracoviště Spinální jednotka FN Motol Praha, Spinální jednotka FN Brno, Spinální jednotka FN Ostrava, Spinální rehabilitační jednotka RÚ Hrabyně, Spinální rehabilitační jednotka RÚ Kladruby, Spinální rehabilitační jednotka Hamzova léčebna Luže Košumberk, Česká asociace paraplegiků - CEZPA, Centrum Paraple, ParaCENTRUM Fenix a Liga vozíčkářů. Děkujeme všem kolegům za spolupráci.

 

Diskuse

Lukáš Koketa | 14.11.2023 1:09

Pěkně napsané :). Mobilita není vždy jednoduchá, ale naštěstí to s elektroscootery jde. Můj kamarád, který již 2 roky nemůže chodit rád zavítá na podobné schůzky, kde se může o svém problému podělit s ostatními. Pořídil si elektrický scooter, na kterém však dosáhne rychlosti až 30km v hodině, díky čemuž od nového roku musí mít povinné ručení :(. Kdyby to věděl, tak si pořídí scooter s nižší rychlostí. Nakonec si ho pojistil přes pojištění, které je prý speciálně na míru elektrokoloběžkám.

Přidej komentář
banner-handy.jpg
cpv_banner-3-2.jpg