Přidej
aktualitu
kdyz-bezenec-nebeha.jpg
17.3.2022 | Centrum Paraple o.p.s. | 2

Když běženec neběhá

OČIMA DAVIDA LUKEŠE

Česká republika je jedním ze států, který aktuálně přijímá největší počet uprchlíků z válkou devastované Ukrajiny. Neexistují přesná data o tom, kolik lidí ji zatím od počátku konfliktu opustilo, ale světová média uvádí číslo vyšší než dva a půl milionu. To je přibližně stejné číslo (2,7 milionu) jako celkový počet lidí se zdravotním postižením na Ukrajině.

Jak uvádí ředitelka ukrajinské organizace lidí s postižením Yullia Sachuk (https://twitter.com/SachukYuliia).

Na webových stránkách ukrajinské vlády byl tamním ministerstvem sociálních věcí zveřejněn článek (https://www.kmu.gov.ua/news/uryad-sprostiv-peretin-kordonu-dlya-okremih-kategorij-lyudej-z-invalidnistyu-i-yihnih-suprovodzhuyuchih), podle kterého je zaručeno zjednodušení přechodu hranic uprchlíkům s hendikepem. V předchozích dnech se totiž stávalo, že i značně hendikepovaní muži ve věku povinné vojenské služby (18–60 let), jako například nevidomí, byli vraceni zpátky do země, protože jim chyběl správný dokument vyvazující je z branné povinnosti.

Mnoho organizací po celém světě, a zejména těch z přilehlých států, se snaží pomoci ukrajinským hendikepovaným a nemocným najít vhodná místa, kde nyní mohou být. To se ale v současné době jedná o pomoc těm šťastnějším, kteří se dostali do Lvova, nebo mimo okupované zóny, prostě tam, kde funguje infrastruktura, díky čemuž je pro ně otevřena také cesta do zahraničí.

Lidé s omezenou mobilitou často zůstávají ve svých domovech, protože zmíněná poničená infrastruktura a nefungující humanitární koridory neumožňují evakuovat ani lidi plně mobilní. Hendikepovaní často ani nemají možnost se alespoň někam ukrýt, protože občanská vybavenost na Ukrajině není tak bezbariérová, jako v zemích Evropské unie.

Celkově pak dochází ke střetu definicí jednotlivých postižení v pojetí západních zemí a Ukrajiny. Nejde ani tak o základní diagnózu, ale třeba jen o to, jak je v které zemi definován ležící a sedící klient. S tím si pak některé západní organizace neumí okamžitě poradit, protože naráží na kapacitní limity nebo legislativu.

Bohužel přichází informace i o prvních zemřelých s hendikepem, kteří byli zavražděni ruskými vojáky, např. zpráva o zastřelení Oleksandera Konovova doma, přímo v jeho vozíku (https://twitter.com/fightforrightua).

Ukrajinci jsou na to, i přes veškerou vojenskou a finanční podporu Západu, skutečně sami. Navzájem se chrání, sytí, snaží se léčit, zahřívají se a trpí. 

Aktuálně krvácí srdce mnoha bezradných lidí po celém světě, kteří nerozumí tomu, že musíme jen tak přihlížet.

Přemýšlel jsem o analogií s evakuací letadla. Nikdo to nikde nepíše, protože by vypadalo nehumánně, ale v rámci evakuačního plánu je vždy snaha zachránit co nejvíce lidí, a proto se ti méně mobilní zachraňují až nakonec. Tedy kromě posádky, což je stejné jako s vojáky na místě konfliktu.

Když jsem psal tento článek, mluvil jsem na jedné schůzce se zástupkyní spolupracující organizace a ta mi řekla, že její dcera přišla ze školy s obavou, kdo se postará o nás, když se my teď staráme o ostatní. Maminka jí to shodou okolností vysvětlila také na příkladu evakuace letadla, kde platí zásada, že než začneš pomáhat někomu dalšímu, máš pomoci sobě.

Ubezpečte se prosím, že vy sami jste v pořádku a že je postaráno o vaše blízké, než se vyhrnete pomáhat ostatním. Tak budete nejprospěšnější.

Nezbývá než podporovat humanitární organizace na Ukrajině materiální a finanční pomocí a modlit se, aby se podařilo evakuovat co nejvíce lidí, včetně těch s hendikepem, z válečných míst. A také být na jejich příchod dobře připraveni, zejména posílením kapacit vhodného ubytování a zdravotních a sociálních služeb.

Mír všem
David Lukeš, ředitel Centra Paraple

Článek od Seth Mc Bride – As Millions Flee, Disabled Ukrainians Forced to Fend for Themselves (https://newmobility.com/as-millions-flee-disabled-ukrainians-forced-to-fend-for-themselves/)

Výpověď Anny Gin z obleženého Charkova, kde musela zanechat své imobilní rodiče, aby zachránila alespoň dceru. (https://www.facebook.com/finrod.felagund/posts/10225442758830893)

Úvodní foto článku: credit Emilio Morenatti/AP

Diskuse

Eva Chaloupková | 24.3.2022 9:23

A Centrum Paraple bude poskytovat ubytování pro osoby s handicapem z Ukrajiny? Děkuji za odpověďˇ, s pozdravem, Eva Chaloupková.

Centrum Paraple o.p.s. | 25.3.2022 7:03

Vážená paní Chaloupková,

služby, které poskytujeme klientům s poškozením míchy z celé České republiky, mohou nyní využít i uprchlíci z Ukrajiny, kteří patří do naší cílové skupiny (osoby nad 15 let věku se získaným poškozením míchy).

Našim klientům na třítýdenním pobytu ve službě sociální rehabilitace pomáháme zvládnout těžkou životní situaci, zlepšit fyzický i psychický stav, dosáhnout co nejvyšší míry samostatnosti, svobody a rozvoje sebe sama, a to během prvních měsíců od změny stavu, i kdykoliv v průběhu života. Také mohou využít ambulantní fyzioterapii, ergoterapeutickou poradnu, posilovnu, půjčovnu či servis pomůcek.

Úzce spolupracujeme s dalšími organizacemi, které zajišťují pomoc vozíčkářům z Ukrajiny, zejména Českou asociací paraplegiků – CZEPA, abychom zjednodušili jejich příjezd do České republiky (zajištěním kompenzačních pomůcek, bezbariérového ubytování, další materiální a jiné pomoci). Bližší informace naleznete na https://www.paraple.cz/pomoc-ukrajine/.

S přátelským pozdravem

David Lukeš

ředitel Centra Paraple

Přidej komentář
skoda_handy_banner_550_160_2.jpg
libella_bannery_550x160_220214_2.png