Přidej
aktualitu
foto k článku
15.10.2019 | Celá ČR | Mrázková Marcela redakce VOZEJKOV

Česká lékařská společnost podporuje CZEPu v boji za bílý program

Česká lékařská společnost doporučuje, aby byl tzv. bílý program pro zdravotně postižené hrazen převážně z prostředků Ministerstva práce a sociálních věcí ČR, které je k tomu připraveno. Podporuje tak naši snahu jednat o úhradě těchto pomůcek se zástupci MPSV ohledně doporučující varianty odborných lékařských společností zařadit tyto zdravotnické pomůcky do vyhlášky č. 388/2011 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením.

 Citujeme z Newsletteru ČLS JEP:

"V centru zájmu je nadále novela zákona o veřejném zdravotním pojištění. ČLS JEP je stálým členem Komise pro kategorizaci a úhradovou regulaci zdravotnických prostředků MZ ČR, kterou od července 2019 vede člen předsednictva ČLS JEP prof. MUDr. RNDr. Jiří Beneš, CSc. a kde ČLS JEP a její odborné společnosti zastupují také MUDr. Jan Šoupal a MUDr. Petr Krawczyk. Komise odvedla již v roce 2018 velký kus práce na úpravě kategorizačního stromu zdravotnických prostředků hrazených zdravotními pojišťovnami po předepsání na poukaz. V letošním roce pokračuje řadou jednání o nových návrzích a o změnách úhrad a vytvářením prostoru pro vstup dosud nehrazených moderních inovativních zdravotnických prostředků. Řídí se stanoviskem ČLS JEP, že je správné, aby se finanční prostředky v maximální míře nasměrovaly ve prospěch pacientů s nejzávažnějšími onemocněními či zdravotním postižením se zvláštním akcentem na děti. Není správné dlouhodobě udržovat stav, kdy se velké části populace proplácí stokorunové částky za bazální pomůcky, zatímco vážně nemocní pacienti či těžce zdravotně postižení (vozíčkáři, sluchově postižení pacienti, diabetici a další) si musí doplácet na své pomůcky desetitisíce korun. Stejně tak doporučuje, aby byl tzv. bílý program pro zdravotně postižené hrazen převážně z prostředků Ministerstva práce a sociálních věcí ČR, které je k tomu připraveno."

 

Zdroje: CZEPA, ČLS JEP

Foto: ČLS JEP

 

Související

Přidej komentář
skoda_handy_banner_550_160_2.jpg
coloplast-banner-550x160px-def_1.jpg