Přidej
aktualitu
Sprcha
14.10.2019 | Celá ČR | Mrázková Marcela redakce VOZEJKOV

Spor o bílý program: Potřebujeme krizové řešení. S budoucími úhradami ze ZP však nesouhlasíme

Na základě jednání Komise pro kategorizaci a úhradovou regulaci zdravotnických prostředků MZČR navrhuje ministr zdravotnictví Adam Vojtěch řešit úhradu zdravotnických prostředků pro zvýšení soběstačnosti při vlastní hygieně formou zařazení do úhradové skupiny „Nekategorizované zdravotnické prostředky“ s úhradovým limitem 100 %

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch na základě návrhu Komise pro kategorizaci a úhradovou regulaci zdravotnických prostředků MZČR navrhuje řešit akutní a aktuální úhradu zdravotnických prostředků pro zvýšení soběstačnosti při vlastní hygieně formou zařazení do úhradové skupiny „Nekategorizované zdravotnické prostředky“ s úhradovým limitem 100 % na základě smlouvy o sdílení rizik se všemi zdravotními pojišťovnami, s platností po dobu cca 1 roku, jelikož je to nejrychlejší cesta, jak vyřešit současný alarmující stav a tyto pomůcky dostat zpět k pacientům.

Ministr zdravotnictví na základě jednání ze dne 27. 9. 2019, které pomáhala iniciovat naše spinální specialistka Zdenka Faltýnková, rozhodl, že bude respektovat doporučení Komise pro kategorizaci a úhradovou regulaci zdravotnických prostředků MZČR a nebude pomůcky tzv. bílého programu opětovně zařazovat do kategorizačního stromu. Ponechá tedy možnost Komisi nadále jednat o úhradě těchto pomůcek se zástupci MPSV ohledně doporučující varianty odborných lékařských společností zařadit tyto zdravotnické pomůcky do vyhlášky č. 388/2011 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením. „Tuto variantu jednoznačně doporučuje většina odborných společností a členů Komise. Nemohu proto ani já souhlasit s názorem Národní rady zdravotně postižených, která chce zásadně ponechat úhrady ze zdravotního pojištění.  Tyto úhrady by se totiž v budoucnu vzhledem k evropské legislativně mohly vztahovat pouze na velmi malé procento pomůcek,“ uvedla Zdenka Faltýnková.

Navrhovatelům je doporučeno, aby respektovali indikační omezení navržená odbornou společností, tedy „pro prevenci poranění u těžce imobilních osob (osoby s parézou nebo plegií končetin, poruchou vestibulárního aparátu, těžkým stupněm artrózy nosných kloubů, amputaci končetin a funkčně obdobným velmi těžkým postižením motorických funkcí) k zajištění bezpečného přesunu a vykonání základních hygienických úkonů“. Všem zdravotním pojišťovnám bude zaslán oficiální dopis od ministra s podporou tohoto řešení. Zdravotní pojišťovny budou očekávat žádosti dodavatelů k uzavření smlouvy o sdílení rizik. Současné kompromisní řešení se snaží vyhnout situaci, kdy by od května 2020 kvůli změně evropské legislativy cca 80% těchto zdravotnických pomůcek nebylo SÚKLem uznáno jako zdravotnické prostředky. Bez přechodného období by se tak zavřela cesta k jejich úhradě v gesci MPSV. 

 

Zdroj: CZEPA


Související

Přidej komentář
skoda_handy_banner_550_160_2.jpg
coloplast-banner-550x160px-def_1.jpg