Přidej
aktualitu
Vozejkov - Jakou podobu bude mít další novela zákona o inkluzi?
Vozejkov - Jakou podobu bude mít další novela zákona o inkluzi?
21.9.2020 | Celá ČR | Mrázková Marcela redakce VOZEJKOV | 1

Jakou podobu bude mít další novela zákona o inkluzi?

Ministerstvo školství chce výrazně zredukovat nárok postižených dětí na asistenty ve školách. O asistenty by mohly přijít například  děti s tělesným hendikepem, dlouhodobě nemocné nebo s poruchami učení.

Přitom již v lednu vstoupila jedna novelizace v platnost. MŠMT se v rámci tzv. revize inkluze rozhodlo upravit  „některé principy vyplývající z vyhlášky č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných. Důvodem byla snaha snížit administrativní zátěž škol, ulevit přetíženým poradenským zařízením a snížit náklady na podpůrná opatření."

Co se změnilo? Novela snížila v běžných třídách škol celkové počty pedagogů i asistentů. Asistent pedagoga je nově nápomocen všem žákům se speciálními potřebami. V běžných třídách nyní mohou být maximálně tři pedagogičtí pracovníci a za určitých podmínek maximálně dva asistenti.

 

Změny pokračují

O asistenty by mohly nově přijít například  děti s tělesným hendikepem, dlouhodobě nemocné nebo s poruchami učení. Podle ministra se asistenty plýtvá: „Častokrát poradna předepíše asistenty tam, kde to není třeba. To. Že se do systému dostaly peníze navíc je fajn, to že ředitelé poté kreativně na té škole nastavují,  častokrát ta opatření jinak, než jsou předepsána, je holý fakt. A ta vyhláška v mnoha ohledech reaguje na neefektivitu, která tam je.“ Uvedl ministr v OVM na ČT.

 

Česká odborná společnost pro inkluzivní vzdělávání

ČOSIV pořádá k aktuálnímu tématu novely vyhlášky o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami zítra setkání. Navrhované změny, dle jejího názoru, „omezují školským zákonem garantovaný nárok dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami (dále žáci se SVP) na nezbytnou podporu při vzdělávání, nadto diskriminačním způsobem vylučujícím z podpory plošně celé skupiny žáků na základě druhu jejich znevýhodnění. Zásadní podpůrná opatření spočívající ve speciálně pedagogické intervenci a využití asistenta pedagoga bude totiž možné poskytnout jen některým žákům se SVP a to podle druhu jejich znevýhodnění, nikoliv na základě individuálního posouzení jejich vzdělávacích potřeb, jak stanoví školský zákon.

Na podporu asistentem pedagoga budou mít podle návrhu nárok jen žáci s mentálním, zrakovým nebo sluchovým postižením, závažnými vývojovými poruchami chování, kombinovaným postižením a autismem. Na podporu asistentem pedagoga ztratí nárok např. žáci s tělesným postižením, chronickým onemocněním, závažnými vadami řeči i závažnými specifickými poruchami učení (SPU), kteří tuto podporu nyní standardně využívají a nezbytně jí potřebují k naplnění svých vzdělávacích možností. Žáci s tělesným postižením nejen v souvislosti s výukou, ale i zajištěním pohybu a sebeobsluhy.“

„Úkolem státu a Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy je aktivně pomáhat lepší implementaci systému podpůrných opatření v praxi a reagovat na její potřeby kontinuální systémovou podporou spočívající např. ve vytvoření jednotné metodiky pro školská poradenská zařízení ke stanovování podpůrných opatření. K tomu by měly směřovat i další novelizace prováděcích předpisů. A nikoliv k omezování školským zákonem garantované podpory, kterou školy ke vzdělávání dětí se SVP nezbytně potřebují, jak se bohužel v posledních letech opakovaně děje.“ Text v plném rozsahu najdete zde.

 

Problematice se podrobně věnuje také reportáž České televize ve svém pořadu 168 hodin. Pustit si ji můžete zde v čase 12:40.

 

Zdroj: Lidovky.cz, ceskatelevize.cz, cosiv.cz, inkluzivniskola.cz, foto: pxhere.com

Diskuse

BOrej | 23.9.2020 15:56

Otázka inkluze štěpí společnost i pedagogy v celé ČR. Není to lehká otázka a osobně si myslím, že děti s autismem či mentálními poruchami by měli být ve speciálních školách. Není možné mít třídy plné asistentů. Dítě by mělo být schopno pracovat a vnímat samo obsah učiva. Pokud ne, není pro něj běžná základní škola vhodná.

Inkluze přinesla neskutečný nárůst počtu asistentů i na základní škole,kam sem chodil před X lety. Dokonce je zřízena funkce zástupce ředitele pro inkluzi. Cesta nucené inkluze je špatná. 

Přidej komentář
skoda_handy_banner_550_160_2.jpg
zd-banner-vozejkov_200430.png