Přidej
aktualitu
foto k článku
5.2.2018 | Celá ČR | Vozejkov | 2

Krácená nemocenská

Názor veřejné ochránkyně práv.

Pracující příjemci invalidního důchodu ve III. stupni či starobního důchodu mají v případě nemoci podle zákona o nemocenském pojištění krácenou podpůrčí dobu nemocenské (více viz článek). Česká asociace paraplegiků - CZEPA dlouhodobě na toto téma upozorňuje a považuje toto zákonné ustanovení za diskriminační.

 

V průběhu roku 2017 CZEPA na problematiku nemocenské upozornila i úřad veřejného ochránce práv. Ombudsmanka, paní Mgr. Anna Šabatová, PhD., po podrobném prozkoumání legislativy i zahraničních zkušeností přímo oslovila tehdejší ministryni MPSV ČR. 

 

Ačkoli ministryně názor paní ombudsmanky nesdílela, pro nás všechny je významné stanovisko veřejné ochránkyně práv, která ve svém dopise mimo jiné uvedla: "S přihlédnutím k výše uvedenému lze mít za to, že právní postavení příjemců starobního a invalidního důchodu pro invaliditu III. stupně v oblasti nemocenského pojištění je výrazně nevýhodnější oproti právnímu postavení osob, které nejsou příjemci zmíněných důchodových dávek, a jsou dočasně práce neschopné po dobu delší 70 dnů."

 

V současné politické situaci je třeba počkat na stabilní vládní obsazení. Do budoucna je CZEPA připravena usilovat o změnu zmíněného legislativního ustanovení a současné vyjádření veřejné ochránkyně práv je pro nás podporou.

 

Diskuse

CZEPA | 6.2.2018 15:51

Veřejná ochránkyně práv uvedla i srovnání se sousedními zeměmi. Z jejího vyjádření citujeme: "Jako inspirace může sloužit právní úprava v sousedních státech. Na Slovensku odvádí příjemce starobního důchodu nebo invalidního důchodu pojistné na nemocenské pojištění ve stejné výši jako ostatní zaměstnanci a čerpá i nemocenské za stejných podmínek jako ostatní zaměstnanci. Výjimku tvoří pouze příjemci zmíněných důchodových dávek, kteří vykonávají výdělečnou činnost na základě některé z dohod o pracích vykonávaných mimo pracovní poměr, kteří nejsou účastni nemocenského pojištění, a tudíž ani neodvádějí pojistné. Rovněž v Rakousku jsou příjemci důchodů vykonávající zaměstnání nemocensky pojištěni za stejných podmínek jako ostatní zaměstnanci a čerpají za stejných podmínek nemocenské. Naopak v Německu nemají příjemci plného invalidního důchodu a plného starobního důchodu nárok na nemocenské. Zároveň však nemusejí odvádět příslušnou část pojistného na sociální zabezpečení." 

| 24.3.2018 12:29

Informace paní ombudsmanky je dobrá ale k čemu?

Přidej komentář