Přidej
aktualitu
foto k článku
16.1.2020 | Celá ČR | redaktorka, VOZEJKOV | 3

Lidé se zdravotním postižením se dočkají dalších nově hrazených zdravotnických prostředků

Díky iniciativě Komise pro kategorizaci a úhradovou regulaci zdravotnických prostředků, ve které CZEPU zastupuje Zdeňka Faltýnková, je v plánu změna úhrady některých zdravotnických prostředků. Některé zdravotnické prostředky dle návrhu novely budou hrazeny zcela nově a u dalších je v plánu navýšení úhrady či počtu kusů.

Lidé se zdravotním postižením se pravděpodobně dočkají nově hrazených zdravotnických prostředků, patří mezi ně např. sluchadla pro vzdušné vedení pro binaurální korekci, prostředky pro lokální kyslíkovou terapii, ochranné přilby a přístrojové vybavení pro invazivní domácí umělou plicní ventilaci. U dalších zdravotnických prostředků je v plánu navýšení úhrady či počtu kusů, například u chodítek do limitu bez schvalování zdravotní pojišťovnou, u řečových procesorů či
slepeckých holí, plně hrazeny budou např. dětské ortézy z prefabrikátu. Navýšení úhrady se také týká vozíků mechanických a elektrických.

Návrh novely z. č. 48/1997 Sb.také reflektuje snahu Ministerstva zdravotnictví posílit roli praktických lékařů v primární péči a kompetence sester. Novela umožní, aby praktičtí lékaři předepisovali například některé pomůcky pro diabetiky, antidekubitní matrace a podložky či různé fixační ortézy. Všeobecné nebo dětské sestry se specializovanou způsobilostí nebo zvláštní odbornou způsobilostí by po nabytí účinnosti novely mohly samostatně předepisovat například inkontinenční či stomické pomůcky – v první fázi zavádění preskripce sestrami se jedná o úhradové skupiny, které mohl doposud předepisovat lékař se specializací všeobecné praktické lékařství. Po vyhodnocení dopadů do praxe lze předepisování v budoucnu postupně rozšiřovat i o další zdravotnické prostředky a na další nelékařské zdravotnické pracovníky.

Návrh novely zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů, obsahuje všechny konsensuální návrhy projednané v Komisi pro kategorizaci a úhradovou regulaci zdravotnických prostředků. Pro osoby se zdravotním postižením je díky domluveným změnám očekáván u mnohých položek nárůst dopadu do rozpočtu z v.z.p. a v celém kategorizačním stromě nedošlo u žádné položky ke zrušení úhrady. Úhradový limit zdravotnických prostředků (ZP) je uveden bez DPH. Orientační roční dopad do rozpočtu z RIA – vychází navýšení nákladů o 102 mil. Kč.

 

ZP, které nejsou dle aktuální novely hrazeny a nově hrazeny budou:

 • úpravy sériově vyrobené obuvi s frekvencí úhrady 2 páry za rok a 80% úhradou ze zdravotního pojištění
 • prostředky pro lokální kyslíkovou terapii s úhradovým limitem 228,Kč / 1 ml
 • ochranné přilby s úhradovým limitem 2.125, Kč
 • prostředky pro mobilizaci podkožních tkání při léčbě lymfedému s úhradovým limitem 0,1729 Kč / cm2
 • sluchadla pro vzdušné vedení pro binaurální korekci – od 19 let s úhradovým limitem 6.087 Kč bez DPH za 1 ks na 5 let.
 • ZP pro léčbu poruch dýchání ve spánku – výměnná komora zvlhčovače integrovaného v přístroji s úhradovým limitem 2.173,91 Kč / ks.
 • přístrojová vybavení pro invazivní domácí umělou plicní ventilaci (ventilátor, odsávačka, pulzní oxymetr, manometr, ambuvak) např. při výrazně omezené spolupráci pacienta úhradový limit 940,50 Kč / 1 den
 • opravy obličejových epitéz na zakázku – 75% úhrada zdravotní pojišťovnou s frekvencí 2 ks / 1 rok

 

ZP, kde se navyšuje úhrada, počet kusů, navyšuje se nárok pacienta:

 • rozšíření preskripčního omezení
  • posílení kompetencí všeobecných a dětských sester se specializovanou způsobilostí nebo se zvláštní odbornou způsobilostí (získanou na základě certifikovaného kurzu a rozvíjejícího odbornou způsobilost u pracovníků bez atestace) pro skupiny zdravotnických prostředků – ZP krycí; ZP pro inkontinentní pacienty; ZP pro pacienty se stomií; ZP pro kompresivní terapii a ZP pro pacienty s poruchou mobility
  • rozšíření preskripčního omezení pro praktického lékaře a internistu u glukometrů, lancet pro lancetová pera a diagnostických proužků pro stanovení glukózy z krve
  • rozšíření o praktického lékaře u antidekubitní matrace a u dalších úhradových skupin – ZP ortopedicko protetické a ortopedická obuv; ZP pro pacienty s poruchou mobility, ZP respirační, inhalační a pro aplikaci enterální výživy a ZP pro diabetiky.
  • rozšíření ORP (lékař se způsobilostí pro ortopedickou protetiku) pro ortézy trupu na zakázku (dětské i dospělé)

 

 • biokeramické krytí – navýšení úhradového limitu na 2,782 Kč bez DPH bez rozdílu plochy
 • chodítka – zjednodušení kategorizace, bližší specifikace, do limitu bez schvalování zdravotní pojišťovnou, při schválení zdravotní pojišťovnou bez limitu
 • sluchadla – v popisu navýšení ze 3 na nejméně 4 kanály pro výrazně lepší kompenzaci a úprava popisu o digitální zpracování signálu „nejméně“ v x kanálech
 • řečové procesory – výměna zevní části implantabilního systému – navýšení úhradového limitu a zpřesnění indikačních omezení
 • ZP pro korekci poruch zraku (brýle, čočky) – přesunutí do tabulky č. 2 k ZP na zakázku a rozšíření pro věkovou skupinu do 17 let, zjednodušení popisu
 • slepecké hole bílé a červené – navýšení frekvenčního a úhradového limitu
 • inhalátory, nebulizátory a membrány k vysoce výkonným inhalátorům – rozšíření indikačních omezení
 • ortézy z prefabrikátu trupové, horních a dolních končetin, tříbodové stavebnicové – zavedení 100% úhrady u všech dětských ortéz a 95% u ortéz pro dospělé, stanovení finančního limitu na 3.478,- Kč bez DPH, do kterého se nebude požadovat schválení revizním lékařem zdravotní pojišťovny
 • protézy dolních končetin – bionický kloub – stupeň aktivity III. a IV – rozšíření indikačního omezení
 • tvarovky ušní a skořepiny – rozšíření indikačního omezení
 • tvarovky ušní k závěsným sluchadlům – navýšení úhrady
 • úprava vozíků mechanických a elektrických – navýšení úhrady, přepočítání DPH
 • aktualizace a zjednodušení oftalmologie – úhradová skupina 09.02 byla přesunuta do tabulky č. 2 k ZP na zakázku, jelikož tyto prostředky již v současnosti nejsou považovány za sériově vyráběné, došlo ke znovuvytvoření věkové kategorie 1517 let včetně

 

ZP, kde se snižuje úhrada:

 • vložky, kapsy, intravaginální tampony, vložné pleny, fixační kalhotky, plenkové kalhotky – pro zajištění kontroly vykazování navrhována 2% spoluúčast u III. stupně inkontinence

 

Úpravy popisu k jednoznačnému výkladu:

 • vkládací kroužky a pásky vyrovnávací u stomických pomůcek – upřesnění množstevního omezení
 • vanové zvedáky – elektrické a příslušenství – zpřesnění indikačního omezení
 • náplasťové inzulínové pumpy – znění „2.4. rok 65.217,00 Kč“ měl dvojí možný výklad, návrh proto požadoval specifikovat, že se jedná o částku za každý rok léčby
 • zásobníky inzulínu pro inzulínové pumpy – vyškrtnuto slovo plastové ve specifikaci u zásobníků inzulinu pro inzulinové pumpy, protože část produktů na trhu jsou zásobníky skleněné, přičemž mezi těmito typy není žádný terapeutický rozdíl
 • mechanické vozíky – speciální, nadměrné – odstraněno z popisu „konstrukce z lehkých slitin“, protože lehké slitiny z duralové konstrukce neodpovídají ve standardním provedení konstrukčně ani funkčně požadované nosnosti této kategorie ZP (nosnost vyšší než 160 kg)
 • antidekubitní vzduchový sedák – úprava výškového limitu na „výška minimálně 6 cm a v případě nafukovací podložky minimálně 5 cm“

 

Zdroje: text : Zdeňka Faltýnková, foto: pexels.com

Diskuse

Rosťa | 17.1.2020 9:47

Dobry den prosim vi se kolik se bude nově přispívat na mech. Vozik? Děkuji 

lukynecek.7 | 19.1.2020 17:14

Dobrý den, v prosinci 2019 jsem se od své praktické lékařky dozvěděl, že od 1.12.2019 je možné psát opravu mechanického vozíku - výměna plášťů pouze 1x za 2 roky. Je to pravda? Děkuji.

Zdeňka Faltýnková | 21.1.2020 15:09

Dobrý den, stručně odpovídám tazatelům:

- panu Rosťovi: Na aktivní vozík se v základu již přispívá 45 000.- Kč, jiné příslušenství musí být medicínsky zdůvodněné.

- panu Lukynecek: Od 1.12. jsou hrazeny opravy vozíku z 90%, pokud je vozík majetkem pojišťovny v průběhu jeho užitné doby. Žádná metodika pojišťoven striktně neudává ani neomezuje, jak často má pacient nárok na nové pláště. Optejte se přímo na své pojišťovně, zda to není předmětem nějakého vnitřního nařízení.

Zdeňka Faltýnková

Přidej komentář
skoda_handy_banner_550_160_2.jpg
baner-skoda-neridit_550x160_4.png