Přidej
aktualitu
foto k článku
25.9.2018 | Celá ČR | Vozejkov | 4

Návrh zákona o rychlosti vozíků

Novela zákona.
Vážení přátelé,

v odkaze pod textem Vám posíláme poslanecký návrh zákona, kterým se mění zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla. Návrh zákona podali poslanci ČSSD na podnět spolku CZEPA. 

 

Návrh zákona je zcela jednoduchý, mění se pouze povolená rychlost u elektrických invalidních vozíků z rychlosti 6 km v hodině na rychlost 15 km v hodině. Víme, že toto je velmi kontroverzní návrh, protože část lidí se zdravotním postižením tento návrh vítá, druhá část, to je ti lidé, kteří nepoužívají EIV, se domnívají, že to může být rychlost až nebezpečná. V důvodové zprávě jsou důvody, proč se tento návrh podává. Základním důvodem je skutečnost, že, pokud by nedošlo ke změně zákona, tak všechny vozíky, které by byly konstrukčně schopné vyšší rychlosti než 6km/hod by měly být evidovány jako motorová vozidla. Domníváme se, že rychlost 15km/hod je rychlost poměrně veliká, a to na úrovni běhu osoby ve věku 10 let. Vzhledem k nerovnostem povrchu, skutečnosti, že vozíky jezdí především po chodníku, kde je hustý provoz, ale i vzhledem k tomu, že vozíky často řídí lidé s poruchou motoriky, a také lidé, kteří mají omezenou právní subjektivitu, považujeme za důležité, aby došlo k nějakému kompromisu. 

 

Vážení přátelé, proto Vám posíláme tento poslanecký návrh a prosíme Vás o Vaše názory na tento problém. Podle nich potom budeme jednat s poslanci o případném kompromisu. 

 

Přeji Vám všechno dobré.  

Mgr. Václav Krása
předseda NRZP ČR

 

Diskuse

CZEPA | 25.9.2018 16:17

V minulosti Česká asociace paraplegiků - CZEPA zaznamenala klientské podněty vůči omezené rychlosti elektrických vozíků. K tématu jsme zpracovali informační článek, sbírali reakce uživatelů a předali podnět k NRZP ČR. 

 

Je pro nás milým překvapením, že uživatelé elektrických vozíků našli spojence a Poslanecká sněmovna Parlamentu nyní jedná o zcela konkrétním návrhu změny zákona.

 

Nechlubíme se cizím peřím - nebyla to CZEPA, kdo tento návrh vyjednal a prosadil. Podporujeme zvýšení rychlosti EIV, ovšem za určitých podmínek:

- považujeme za vhodné maximální nastavení vozíku až do rychlosti 10 km/hod.

- nastavení rychlosti vozíku považujeme za zcela individuální s ohledem na věk (děti, vysoký věk), zdravotní stav a psychologické zhodnocení reakcí. Podle našeho názoru by psychologické vyšetření mohlo doporučit nastavení maximální rychlosti u daného uživatele.

Doporučujeme proto zpracovat metodiku s nastavením limitů.

Vozejkov | 11.10.2018 14:39

CZEPA k nastavení rychlosti elektrických vozíků:

TOMÁŠ HORÁLEK | 22.3.2020 21:57

Dobrý den prosím o pomoc nebo radu na koho se mohu obrátit ke schválení te rychlosti u elektrického vozíku aby mi to nastavili podle schválení u té rychlosti  děkuji za pomoc D pozdravem Tomáš. H

Mrázková Marcela redakce VOZEJKOV | 23.3.2020 16:42

Dobrý den, záleží na tom jak starý typ vozíku máte. Ve většině případů je rychlost elektrického vozíku ovládána elektronicky. Elektrický vozík výrobce připojí na počítač a rychlost upraví dle platné legislativy. Zvažte také vaše schopnosti a zdravotní stav. Doporučujeme oslovit výrobce, respektive dodavatele vašeho elektrického vozíku.

Přidej komentář
skoda_handy_banner_550_160_2.jpg
coloplast-banner-550x160px-def_1.jpg