Přidej
aktualitu
canocar_auto_vz.png
20.3.2023 | Hana Sixtová, sociální pracovnice CZEPA | 2

Než objednáte automobil s úpravou pro vozíčkáře...

...seznamte se s příkladem, kdy ÚP zamítá proplatit příspěvek na zvláštní pomůcku - dodatečnou úpravu vozidla. Situaci klienta nezměnila ani žaloba, kterou připravila externí právnička asociace CZEPA.

"Můj syn je po úraze na vozíku. Pro jeho přepravu musíme objednat auto, kterým ho budeme převážet. Abychom syna do auta naložili, musíme nechat auto upravit - snížení podlahy, nájezdová rampa... Všechno nám to zařídí firma XY, "na klíč". Na dodatečné úpravy použijeme příspěvek na zvláštní pomůcku - dodatečné úpravy motorového vozidla." ...tak nějak si to představoval otec mladého muže s poranění míchy. Obrátil se na firmu XY, která patří mezi specialisty na trhu dodavatelů aut a jejich úprav pro osoby se zdravotním znevýhodněním.

Jenže postup, který je zřejmě běžnou praxí, narazil na legislativní mantinely a Úřad práce žádost o příspěvek na dodatečnou úpravu zamítl. Rozhodnutí nezvrátila ani žaloba, kterou ve prospěch klienta sepsala Mgr. Radka Pešlová, externí právnička, která spolupracuje se službou Odborné sociální poradenství CZEPA. Pojďme se na příběh a jeho úskalí blíže podívat, aby podobná situace nepotkala další žadatele o podporu.

Běžná praxe
Klient potřebuje auto. K autu potřebuje individuální úpravy. Firma to vše umí zařídit. Na žádost a objednávku klienta auto u prodejce koupí a u (jiného) úpravce nechá podle objednávky upravit. Klient zaplatí fakturu za koupi a fakturu za úpravu. Vůz pak od zprostředkovatelské firmy převezme a napíše "na sebe".

Ale...
V našem případě se stalo to, že ačkoliv koupě i úpravy probíhaly na objednávku klienta, vše vyřizovala firma XY. U prodejce v zahraničí firma XY auto pro klienta koupila. U jiného dodavatele nechala auto podle potřeb klienta upravit. Když nastal den "D", klient převzal auto - i s hotovou úpravou. Jak automobil převzal, tak zakoupil. Stal se majitelem vozu s individuálními úpravami.

Jenže Úřad práce odmítl příspěvek proplatit, protože je určen na "dodatečné" úpravy motorového vozidla. A podle názoru ÚP klient formálně koupil vůz i s úpravami.

Ani žaloba nepomohla
Klient se obrátil na pracovnice služby odborné sociální poradenství CZEPA jen pár dnů před vypršením lhůty pro podání žaloby. Ochotná externí právnička Mgr. Radka Pešlová pro klienta připravila žalobu. Nicméně Krajský soud žalobu zamítl. Dovolujeme si citovat několik pasáží, které vysvětlují, proč běžná praxe není v takových případech v souladu s možností čerpat příspěvek:

  • "Dodatečná úprava motorového vozidla musí být skutečně dodatečnou úpravou, tj. příspěvek nelze poskytnout v případech, kdy je vozidlo zakupováno s již provedenou úpravou, a to bez ohledu na to, zda se úprava stala součástí zcela nového vozidla na výrobním páse nebo zda byla provedena již dříve ve vozidle, jež je kupcem nyní pořizováno jako upravené."
  • "Pro rozhodnutí o žalobě byla klíčová otázka, zda provedená úprava motorového vozidla... byla provedena dodatečně..., tedy bylo pro úspěch žalobce ve věci nezbytné, aby prokázal, že byl vlastníkem vozidla předtím, než byla dokončena dodatečná úprava vozidla pro potřeby osob se zdravotním postižením spočívající v konverzi přístupu pro invalidní vozík se sníženou podlahou, přístupovou rampou a upraveným rozložením sedadel."
  • "...z tvrzení žalobce i z provedených důkazů, včetně údajů obsažených v technickém průkazu, bylo prokázáno, že tato úprava vozidla byla provedena již v době, kdy vlastníkem vozidla byla společnost ..., a tedy před tím, než se jeho vlastníkem stal žalobce."
  • "...tento příspěvek lze za uvedených podmínek poskytnout pouze osobě se zdravotním postižením, jež nechala dodatečnou úpravu motorového vozidla provést poté, co se stala jeho vlastníkem. Příspěvek na zvláštní pomůcku proto nelze žalobci poskytnout, neboť dodatečnou úpravu vozidla objednal a zhotoviteli uhradil prodejce vozidla" (společnost XY) ", který žalobci takto již upravené vozidlo následně prodal, přičemž na této skutečnosti nemůže nic měnit ani prodejcem zvolený a pro účely přiznání příspěvku oddělený způsob fakturace ceny vozidla a provedené úpravy."
  • "Z uvedených skutečností je zřejmé, že žalobce nebyl osobou, jež by poté, co se stala vlastníkem vozidla, objednala a uhradila dodatečnou úpravu motorového vozidla, ale osobou, jež zakoupila vozidlo, jehož součástí provedená úprava již byla. 
  • "Má-li tedy žalobci vzniknout nárok na předmětnou zvláštní pomůcku, pak bylo nezbytné, aby se stal na základě kupní smlouvy vlastníkem vozidla předtím, než došlo k dodatečné úpravě."

 

Co z toho plyne?
Dovolujeme si upozornit na tento příklad na ukázku toho, že i když vám prodejce vozů vyjde maximálně vstříc a zařídí bezchybně vše, co potřebujete, nemusí být běžný postup v souladu s platnou legislativou. Abyste mohli čerpat od Úřadu práce příspěvek na zvláštní pomůcku - dodatečnou úpravu motorového vozidla, musíte být nejprve vlastníkem vozu a až poté řešit jeho dodatečné úpravy.

 

Za odborné sociální poradenství CZEPA
Bc. Hana Sixtová, sociální pracovnice

 

Zdroj foto: CanoCar

  

Diskuse

Opel Handycars | 22.3.2023 7:45

Podrobný postup jsem napsal na stránce Handycars

Hana Sixtová, sociální pracovnice CZEPA | 22.3.2023 8:46

Děkujeme Opel Handycars za reakci. Uvítáme konkrétní odkaz na část webu, který doporučujete. Vítáme i vaši zkušenost, uvedenou na FB - viz. snímek obrazovky níže. Jsme v souladu s tím, že klíčové je, aby byl člověk majitelem vozidla dřív, než zadá dodatečné úpravy vozidla

Přidej komentář
skoda_neridit_banner_vozejkov_550x160px_1.png
banner-handy.jpg