Přidej
aktualitu
wheelchair-3105017_1920.jpg
16.12.2020 | Celá ČR | Hana Sixtová, sociální pracovnice CZEPA | 2

Novela k průkazům ZTP/P

Poslanci jednají o novele zákona. Přináší šanci na platnost průkazů bez časového omezení.

V souvislosti s průkazem osoby se zdravotním postižením - tedy s průkazy TP, ZTP a ZTP/P - musíme vnímat diskuzi o dvojí různé časové platnosti. Jednu časovou platnost má POSUDEK o zdravotní stavu, tedy zhodnocení, zda ze zdravotního hlediska a podle jakého vyhláškou uvedeného zdravotní stavu nám vzniká nárok. Druhá časová platnost je dána samotnému PRŮKAZU TP, ZTP či ZTP/P (pro zjednodušení dále jen ZTP/P), která bývá stanovena max. 5 let u dětí a max. 10 let u dospělých. 

Podle názoru několika poslanců Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR (PSP ČR) dochází k nadbytečnému posuzování. Uvádějí, že v současné době, i když máte posudek časově platný (jste v aktuální lhůtě jeho platnosti) či dokonce přiznaný "bez časového omezení" (tedy ve smyslu "napořád"), v okamžiku, kdy končí platnost uvedená na samotném průkazu, posuzuje lékařská posudková služba opět Váš nárok. A jak víme, posudková služba není dostatečně personálně obsazená, je přetížená a tak zbytečné požadavky na její činnost přinášejí jak časové prodlužování řízení, tak zvýšené finanční náklady státu.

Skupina poslanců proto předložila návrh na změnu zákona o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením (č. 329/2011 Sb.) a související vyhlášky (č. 388/2011 Sb.) - v přehledu PSP ČR evidován jako sněmovní tisk 896. Poslanci navrhují, aby osoby s vybraným zdravotním postižením (včetně osob s "funkční ztrátou dolních končetin se ztrátou opěrných funkcí"), kteří mají vydaný posudek o zdravotním stavu "bez časového omezení" (tedy s trvalou platností) nemuseli být ze zákona znovu posuzováni, aby byla platnost jejich průkazu ZTP/P prodloužena.

Vláda však k návrhu novely zaujala negativní stanovisko z několika důvodů (uvádí, že v roce 2019 bylo 80% posudků vydáno bez časového omezení; k novému posuzování zdravotního stavu v případě platnosti posudku a skončené platnosti průkazu nedochází; že novela neřeší srovnatelné zdravotní stavy; novela má věcné i legislativně technické nedostatky).

Jednání o této novele bylo přerušeno a pokračovat bude v lednu 2021. Téma budeme sledovat. Zajímají nás Vaše zkušenosti s procesem prodloužení průkazu ZTP/P v případě, že je Váš posudek stále platný (reakce můžete zasílat na email sixtova@czepa.cz).

Hana Sixtová, sociální pracovnice CZEPA

Zdroj - sněmovní tisk 986 PSP ČR
Zdroj foto - Mabel Amber z Pixabay 

Diskuse

Hana Sixtová, sociální pracovnice CZEPA | 7.1.2021 12:32

Dne 6. 1. 2021 na schůzi Výboru pro sociální politiku PSP ČR bylo přijato usnesení č. 211 s doporučením souhlasu poslanců s návrhem změny zákona a jeho další projednání. Nesouhlasné stanovisko MPSV ČR k poslaneckému návrhu trvá (zejména z toho důvodu, že současný zákon stanoví posuzování individuálních funkčních dopadů u jednotlivých zdravotních stavů a proto dle názoru MPSV nelze obecně určit některé zdravotní stavy jako "trvalé").

Hana Sixtová, sociální pracovnice CZEPA | 19.3.2021 15:21

12. 3. 2021 Poslanecká sněmovna Parlamentu schválila novelu zákona (sněmovní tisk 896), dále o ní bude jednat Senát (finálním krokem je podpis prezidenta). 

Dle zprávy NRZP ČR č. 31-2021: "Novela zákona obsahuje výčet zdravotních stavů, u kterých nebude požadováno opětovné posouzení posudkovým lékařem při žádosti o prodloužení platnosti průkazu. To znamená, že průkaz s prodlouženou platností bude vydán velmi rychle, maximálně do jednoho měsíce. Jedná se o zdravotní stavy, například anatomické ztráty končetin, nebo části končetin, větší ztráty sluchu, zraku, ztráta funkčnosti končetin, střední těžká nebo hluboká mentální retardace, ztráta duševní kompetence, některá další neurodegenerativní postižení."

(Na webové stránce PSP ČR bude text novely zveřejněn po zapracování přijatých návrhů a technických oprav. Tč. není schválený text ještě k dispozici.)

 

Přidej komentář
baner-skoda-neridit_550x160-1.png
www.actreen.cz