Přidej
aktualitu
wheelchair-3105017_1920.jpg
16.12.2020 | Celá ČR | Hana Sixtová | 1

Novela k průkazům ZTP/P

Poslanci jednají o novele zákona. Přináší šanci na platnost průkazů bez časového omezení.

V souvislosti s průkazem osoby se zdravotním postižením - tedy s průkazy TP, ZTP a ZTP/P - musíme vnímat diskuzi o dvojí různé časové platnosti. Jednu časovou platnost má POSUDEK o zdravotní stavu, tedy zhodnocení, zda ze zdravotního hlediska a podle jakého vyhláškou uvedeného zdravotní stavu nám vzniká nárok. Druhá časová platnost je dána samotnému PRŮKAZU TP, ZTP či ZTP/P (pro zjednodušení dále jen ZTP/P), která bývá stanovena max. 5 let u dětí a max. 10 let u dospělých. 

Podle názoru několika poslanců Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR (PSP ČR) dochází k nadbytečnému posuzování. Uvádějí, že v současné době, i když máte posudek časově platný (jste v aktuální lhůtě jeho platnosti) či dokonce přiznaný "bez časového omezení" (tedy ve smyslu "napořád"), v okamžiku, kdy končí platnost uvedená na samotném průkazu, posuzuje lékařská posudková služba opět Váš nárok. A jak víme, posudková služba není dostatečně personálně obsazená, je přetížená a tak zbytečné požadavky na její činnost přinášejí jak časové prodlužování řízení, tak zvýšené finanční náklady státu.

Skupina poslanců proto předložila návrh na změnu zákona o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením (č. 329/2011 Sb.) a související vyhlášky (č. 388/2011 Sb.) - v přehledu PSP ČR evidován jako senátní tisk 896. Poslanci navrhují, aby osoby s vybraným zdravotním postižením (včetně osob s "funkční ztrátou dolních končetin se ztrátou opěrných funkcí"), kteří mají vydaný posudek o zdravotním stavu "bez časového omezení" (tedy s trvalou platností) nemuseli být ze zákona znovu posuzováni, aby byla platnost jejich průkazu ZTP/P prodloužena.

Vláda však k návrhu novely zaujala negativní stanovisko z několika důvodů (uvádí, že v roce 2019 bylo 80% posudků vydáno bez časového omezení; k novému posuzování zdravotního stavu v případě platnosti posudku a skončené platnosti průkazu nedochází; že novela neřeší srovnatelné zdravotní stavy; novela má věcné i legislativně technické nedostatky).

Jednání o této novele bylo přerušeno a pokračovat bude v lednu 2021. Téma budeme sledovat. Zajímají nás Vaše zkušenosti s procesem prodloužení průkazu ZTP/P v případě, že je Váš posudek stále platný (reakce můžete zasílat na email sixtova@czepa.cz).

Hana Sixtová, sociální pracovnice CZEPA

Zdroj - senátní tisk 986 PSP ČR
Zdroj foto - Mabel Amber z Pixabay 

Diskuse

Hana Sixtová | 7.1.2021 12:32

Dne 6. 1. 2021 na schůzi Výboru pro sociální politiku PSP ČR bylo přijato usnesení č. 211 s doporučením souhlasu poslanců s návrhem změny zákona a jeho další projednání. Nesouhlasné stanovisko MPSV ČR k poslaneckému návrhu trvá (zejména z toho důvodu, že současný zákon stanoví posuzování individuálních funkčních dopadů u jednotlivých zdravotních stavů a proto dle názoru MPSV nelze obecně určit některé zdravotní stavy jako "trvalé").

Přidej komentář
paty_stupen_banner.png
skoda_handy_banner_550_160_2.jpg