Přidej
aktualitu
Poskytování dávek osobám se zdravotním postižením
19.8.2019 | Celá ČR | Mrázková Marcela redakce VOZEJKOV

Novela zákona o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením

Senát 14. 8. schválil novelu zákona o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením, který se týká příspěvku na motorové vozidlo. Čeká se tedy jen na podpis prezidenta. Zákon bude platný od 6 kalendářního měsíce následujícího po dni vyhlášení. To znamená po uveřejnění ve Sbírce zákonů.

Nová úprava stanoví, že výše příspěvku na zvláštní pomůcku poskytovaného na pořízení motorového vozidla činí 200000 Kč, je-li příjem osoby a příjem osob s ní společně posuzovaných nižší nebo roven šestnáctinásobku částky životního minima jednotlivce nebo životního minima společně posuzovaných osob podle zákona o životním a existenčním minimu, nebo je-li tento příspěvek poskytován nezletilé osobě. Podrobněji v našem článku níže a na stránkách senátu.

 

Zdroje:

CZEPA, NRZP, Senát


Související

Přidej komentář
skoda_handy_banner_550_160_2.jpg
coloplast-banner-550x160px-def_1.jpg