Přidej
aktualitu
foto k článku
27.9.2018 | Celá ČR | Vozejkov | 2

Peer mentoring

Poranění míchy znamená velkou životní změnu. Nejste na to sami. Potkejte se s peerem.

 

Poranění míchy znamená velkou životní změnu

Nejste na to sami

Potkejte se s peerem

 

 

 
Peer mentor je muž nebo žena s poraněním míchy. Žije na vozíku delší čas a žije naplno. Chápe, jak těžkou životní situaci poranění míchy přináší. Rozumí vašim nadějím i obavám.
- vyslechne vás
- podpoří a povzbudí
- předá praktické rady
- podělí se o zkušenosti
- bude s vámi, jak dlouho budete potřebovat, v místě, kde žijete
- zprostředkuje pomoc odborníků

 

Nové uživatele vozíku provází obdobím návratu do běžného života, k rodině, přátelům, do zaměstnání a do školy, ke sportu a dalším zájmům. 

 

Pomáhá rodinám a přátelům nových vozíčkářů vyrovnat se s postižením blízkého člověka a nalézt cestu, jak mu poskytnout nejvhodnější podporu.

 

S čím může peer mentor pomoci

 • se soběstačností v běžných denních činnostech
   
 • s výběrem kompenzačních pomůcek
   
 • s prevencí i řešením zdravotních komplikací
   
 • s bezbariérovými úpravami
   
 • s orientací v příspěvcích a dávkách pro osoby se zdravotním postižením
   
 • s přehledem o možnostech nadačních příspěvků a dalších finančních zdrojích s výběrem lékařské a rehabilitační péče v regionu

 

 • s vyhledáním asistenčních, pečovatelských, odlehčovacích a dalších podpůrných služeb v regionu

 

 • s návratem do zaměstnání a ke vzdělávání
   
 • s otázkami sexuality a reprodukce po poranění míchy
   
 • s volnočasovými aktivitami a sportem
   
 • s orientací v míře potřeby péče a asistence

 

 • s osvojením technik péče a asistence
   
 • s výběrem pomůcek k asistenci

 

Peer mentoři prošli odborným výcvikem a spolupracují se zkušenými odborníky - spinální specialistkou, sociální pracovnicí a psychologem.

 

Pokud chcete mluvit s peer mentorem, kontaktujte koordinátora programu:

Petra Černá, cerna@czepa.cz, tel: 776 680 444

 

Více informací na czepa.cz

 


Partnerem projektu je Liga otevřených mužů

Název projektu: Peer mentoring - aktivizační program pro vozíčkáře s poraněním míchy a jejich pečující
Registrační číslo projektu: CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_064/0006270

Projekt je financován Evropskou unií

 


Diskuse

BOrej | 8.10.2018 23:53

Opět jeden možná hloupý dotaz, přesto prosím o odpověď. Nebyly by kontakty na peery někde samostatně zveřejněny?

Ne každý čerstvě vyřazený z normálního většinového života, nebo jeho příbuzní,ví hned o spolku CZEPA. Proto tedy tento dotaz

CZEPA | 15.10.2018 11:20

Dobrý den. První kontakt s peer mentory zatím probíhá prostřednictvím koordinátora. Snažíme se propojit peer mentory s klienty tak, aby si byli co nejbližší. Zvažujeme hledisko věkové, genderové, diagnózu i regionální, životní situaci atd. Na webu CZEPA jsou medailonky jednotlivých peerů, aby si klient mohl udělat představu s kým má možnost mluvit. 

Naleznete zde: https://www.czepa.cz/cinnost/peer-mentoring/peer-mentori/

Přidej komentář