Přidej
aktualitu
foto k článku
11.2.2019 | Celá ČR | Vozejkov | 2

Příspěvek na zakoupení motorového vozidla bez doložení příjmu

CZEPA usiluje o změnu zákona u příspěvku na zakoupení motorového vozidla bez doložení příjmu žadatele/vozíčkáře.

Česká asociace paraplegiků – CZEPA, z.s. usiluje o změnu zákona u příspěvku na zakoupení motorového vozidla bez doložení příjmu žadatele/vozíčkáře.

 

Pozměňovací návrh zákona předkládá PhDr. Olga Richterová /Piráti/.

 

CZEPA, z.s. považuje dosavadní právní úpravu za „nešťastnou“ a pro osoby se zdravotním postižením, které jsou aktivní na trhu práce, nespravedlivou, kontraproduktivní a  demotivační. Tato úprava nepodporuje aktivní přístup k pracovnímu uplatnění, neboť čím více bude osoba se zdravotním postižením a jeho blízcí pracovně aktivní, tím nižší příspěvek na automobil žadatel dostane, bez automobilu se však obvykle při výkonu zaměstnání neobejde. Svým způsobem jsou „trestáni“ ti, kteří svou těžkou životní situaci zvládají, pracují, odvádí odvody a daně, nejsou pouze pasivními příjemci sociálních dávek.

 

Usilujeme o to, aby byl příspěvek posuzován dle funkčního stavu žadatele (rozsah postižení) a všichni žadatelé, kteří mají nárok na příspěvek, jej získali ve výši 200.000 Kč na 7 let.

 

Návrh jednak zjednodušuje současnou administrativu spojenou s posuzováním výše příjmů a pak je i v souladu s trendy v jiných zemích jako je např. Německo, Švýcarsko.

 

CZEPA_prohlaseni_příspěvek_auto_2019.pdf (268012)

Diskuse

BOrej | 13.2.2019 14:40

Podporuji tuto iniciativu, ale částečně chápu i názor a postoj úřadů.Ono to zní možná drsně, ale pokud si postižený v práci vydělá nějaký roční příjem, je v jiné situaci než ten, který třeba novou práci nesehnal nebo žije v oblasti ČR, kde je práce pro vozíčkáře naprosto nedostupná. A to třeba i v chráněné dílně, která sice  chodící postižené zaměstnává, ale není pro našince bezbariérová.

Uznávám, že i zaměstnaný vozíčkář/ka se musí do práce dostávat individuálně, tak vozidlo potřebuje. To je bez debat. Jen je třeba najít kompromis vhodný jak pro nás, tak pro úředního molocha.

 

Trochu z jiné oblasti. Myslím, že by stálo za zvážení, aby CZEPA zkusila navrhnout v případném jednání změnu ve vyplácení tzv.příspěvku na mobilitu. Nyní funguje ta Drábkova varianta, že občané ZTP i ZTP/P mají částku stejnou, což také neodpovídá realitě. Mnoho ZTP dokáže o holích či pomalou chůzí využívat veřejnou dopravu, zejména ve městech, to v případě osoby ZTP/P mnohdy nejde. Částka je však měsíčně stejná pro oba.

 

CZEPA | 21.2.2019 12:58

Dobrý den,

dle statistik MPSV byla v roce 2018 průměrná výše příspěvku na motorové vozidlo 197.000 Kč. Dojde-li ke schválení našeho návrhu, aby pracující imobilní lidé (ať již doma nebo dojíždějí za prací) neměli nižší příspěvek, státní rozpočet to téměř vůbec nezatíží. Jedná se o desítky lidí a systém posuzování bude spravedlivý a motivační. Jak již bylo zmíněno, v jiných zemích příspěvek získá ten, kdo si práci najde a udrží. My nechceme chudým brát, ale chceme stejný příspěvek pro všechny.

 

Ohledně příspěvku na mobilitu: CZEPA vnímá Váš podnět a zařadí jej do své strategie při připomínkování legislativy.

S díky

Alena Jančíková, ředitelka CZEPA

Přidej komentář