Přidej
aktualitu
Vše, co potřebujete vědět o příspěvku na péči
6.10.2021 | Celá ČR | Denisa Salvová, redaktorka, VOZEJKOV | 1

Vše, co potřebujete vědět o příspěvku na péči

Vážné zdravotní problémy mohou potkat kdykoliv kohokoliv a péče o nemocného v rodině stojí nemalé výdaje. Některé výlohy je ale možné hradit příspěvkem na péči. Kdo má na něj nárok?

Příspěvek na péči a stupně závislosti 

Příspěvek na péči je druh sociální dávky, která náleží osobám, které se na základě špatného zdravotního stavu ocitají v některém ze stupňů závislosti. Jsou rozlišovány 4 stupně závislostilehká, středně těžká, těžká a úplná závislost na pomoci jiné osoby, což je nejčastěji rodinný příslušník. 

Stupně závislosti definují míru soběstačnosti zdravotně postižené osoby v rámci běžného denního fungování v těchto oblastech: fyziologické potřeby, hygiena, komunikace, mobilita, oblékání a obouvání, orientace, osobní aktivity, péče o domácnost, péče o zdraví, stravování. Závislým se člověk stane, pokud nezvládnete 3 ze zmíněných úkonů.

O stupni závislosti rozhoduje posudkový lékař z Okresní správy sociálního zabezpečení na základě zdravotní dokumentace, kterou si vyžádá od obvodního anebo odborného lékaře, ke kterému žadatel dochází. Žadatelem o příspěvek na péči nemusí být pouze občan ČR nebo osoba žijící na území ČR. Nárok se vztahuje i na ty, kterým byl v naší zemi udělen azyl, popř. zde mají povolení k trvalému pobytu anebo jsou občany jiného členského státu Evropské unie. Nesmí se ovšem jednat o dítě mladší 1 roku.

Výše příspěvku na péči v roce 2021

Stupeň závislosti

Děti do 18 let

Osoby starší 18 let

I. stupeň, lehká závislost

3 300 Kč

880 Kč

II. stupeň, středně těžká závislost

6 600 Kč

4 400 Kč

III. stupeň, těžká závislost

13 900 Kč, nebo 9 900 Kč

12 800 Kč, nebo 8 800 Kč

IV. stupeň, úplná závislost

19 200 Kč, nebo 13 200 Kč

19 200 Kč, nebo 13 200 Kč

U těžké a úplné závislosti na pomoci jiné osoby se snížená sazba příspěvku na péči využije v případě, kdy zdravotně postižené osobě poskytuje pomoc poskytovatel pobytových sociálních služeb, čili pokud je např. ubytována v domově pro seniory anebo pro osoby se zdravotním postižením.

Co lze hradit z příspěvku na péči?

Příspěvek sice plně náleží zdravotně postiženému ve stupni závislosti, ale přitom může sloužit jako jakási úhrada nákladů osobě, která se o postiženého stará. Může jím být hrazen osobní asistent anebo využití některé ze služeb sociální péče. Způsoby využití příspěvku lze kombinovat, ale to, jak je s příspěvkem nakládáno, může kontrolovat úřad práce.

Kde žádat o příspěvek na péči?

Žádá se na pobočce úřadu práce ve svém městě. Žádost o příspěvek na péči si můžete stáhnout z internetu. Tiskopis najdete také na ÚP. Po odevzdání žádosti bude provedeno sociální šetření. Tzv. sociálního šetření pro nárok na příspěvek na péči provede pracovník úřadu práce, a to buď v domácím prostředí, nebo ve zdravotnickém zařízení. Pracovník ÚP zjišťuje, jaké z výše zmíněných oblastí dokáže daná osoba zvládnout sama a ke kterým potřebuje asistenci někoho jiného. Na termínu se dohodne žadatel s pracovníkem ÚP. O šetření si musí vést pracovník písemný záznam, který poté odešle posudkovému lékaři na OSSZ společně s žádostí o posudek o zdravotním stavu žadatele.

Proti rozhodnutí o nepřiznání příspěvku anebo udělení nižšího stupně závislosti se lze odvolat.

Formulář žádosti o příspěvek na péči

Zdroj: www.mpsv.cz, www.uradprace.cz, www.finance.cz

Diskuse

Hana Sixtová, sociální pracovnice CZEPA | 7.10.2021 9:25

Sociální pracovnice asociace CZEPA vám v rámci bezplatného odborného sociálního poradenství nabízejí své služby. 

Je dobré vědět, jak řízení o příspěvku probíhá, na základě jakých podkladů se rozhoduje, jaká jsou vaše práva, ale i povinnosti. Protože posuzování probíhá tzv. "od stolu, podle papírů" (posudkový lékař neposuzuje klienta osobně), setkáváme se často s rozhodnutím, které vyžaduje nápravu. Samotné řízení o příspěvku trvá řadu měsíců, odvolání proti rozhodnutí obvykle další rok. Proto je vhodné vědět předem "jak to bude probíhat" a aktivně pomoci tomu, aby bylo rozhodnuto správně hned napoprvé. 

Máte-li zájem o odborné sociální poradenství můžete nás kontaktovat:

Bc. Hana Sixtová, sixtova@czepa.cz, tel.: 608 043 331,
Monika Kupková, DiS., kupkova@czepa.cz, tel.: 775 980 952

 

P.S. související témata:

https://vozejkov.cz/cz/pribehy/pomohli-jsme.s-pomoci-pravnicky-vyhrat-zalobu-pnp

https://vozejkov.cz/cz/pribehy/pomohli-jsme.s-orientaci-v-problematice-prispevku-na-peci

 

Přidej komentář
baner-skoda-neridit_550x160_3.png
skoda_handy_banner_550_160_2.jpg