Přidej
aktualitu
foto k článku
25.1.2013 | Celá ČR | CZEPA | 2

Vyjádření CZEPA ke kandidatuře Karla Schwarzenberga na funkci prezidenta ČR

Co udělal Karel Schwarzenberg pro asociaci CZEPA.

Česká asociace paraplegiků – CZEPA podporuje Karla Schwarzenberga na funkci prezidenta ČR


- v září 2010 poskytl KS našemu občanskému sdružení záštitu, což vnímáme jako morální podporu v nelehkém období nové historie organizace (rozhodnutím valné hromady z července 2010 se organizační jednotka Centrum Paraple včetně Zdeňka Svěráka od občanského sdružení právně i finančně zcela oddělila)

 

- v rámci svých kompetencí a kontaktů nám KS poskytl neformální podporu při prosazování zájmů lidí s poškozením míchy (návrhy na změny zákonů, které jsme prosazovali formální cestou, podpořil i KS)

 

- KS nám poskytl podporu v rámci správného lobby (v situacích, kdy jsme byli zcela v úzkých s úřední byrokracií a nevěděli na koho se obrátit, využili jsme konzultace, kdy KS delegoval problém a doporučení lidé nám s jeho řešením poradili)

 

- podporuje další organizace neziskového sektoru (viz. Prohlášení k prezidentské volbě prezidenta Asociace veřejně prospěšných organizací)

 

- KS inklinuje k podpoře lidí ochrnutých po poškození míchy – protože jeho manželka Therese Schwarzenbergová při úraze na lyžích v roce 1992 utrpěla poškození páteře a míchy, se spinální problematikou má KS osobní zkušenosti a má pro tuto skupinu lidí pochopení

 

- Karel Schwarzenberg: „Nemám potřebu se bavit o tom, co jsem udělal pro neziskový sektor, protože pomáhat se má.“

 

- pokud mu čas a jeho pracovní vytížení dovolí, je pan Schwarzenberg přítomen na akcích České asociace paraplegiků - CZEPA (naposledy FenkJuFest 15. 12. 2012)

 

- ředitelka CZEPA Alena Jančíková veřejně podporuje KS tímto vyjádřením: "Spolupráce s p. Schwarzenbergem je pro nás radostí, lidskostí a naplněním vize pomoci lidem v nepřízni jejich osudu."

 

Diskuse

Alena Jančíková, ředitelka CZEPA | 25.1.2013 14:44
Pár členů CZEPA vyjadřovalo své názory zpět na náš mail. Na Vozejkově můžete psát v diskuzi pod toto téma své názory, kterým se rozhodně nebráníme.
Chceme také upozornit na to, že to není nabádání koho volit, ale co pro nás p. Schwarzenberg pozitivního udělal.
Svambera | 9.2.2013 14:51
A co pan K. S. udělal pro zrušení nebo vylepšení sKaret? Vůbec nic. Logicky, když již za to vzal někdo úplatek.

sKarty vymyslelo MPSV vedené ministrem Drábkem z TOP09.
Předsedou TOP09 je K. S.
sKarty spravuje a vydělává na nich Česká Spořitelna, vlastněná Rakouskou Erste Group
pan K. S. je v první řadě rakušák, německy mluví jistě lépe než česky

Že by vše byla jen náhoda?
Přidej komentář
banner-handy.jpg
cpv_banner-3-2.jpg