Přidej
aktualitu
id_nemocenska_pixabay.jpg
27.4.2023 | Hana Sixtová, sociální pracovnice CZEPA

Žádat důchod, nebo prodloužení nemocenské?

Informace a doporučení od sociálních pracovníků. Když u člověka nastane změna zdravotního stavu, která má charakter dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu (stav, který již trvá jeden rok nebo podle poznatků lékařské vědy lze očekávat, že bude trvat déle než rok), je třeba řešit co dál.

Pokud jsem pracoval/a s odvody na sociální pojištění, pobírám nemocenské dávky, tzv. nemocenskou. Tu lze pobírat zhruba rok (konkrétně 380 dní). Co ale potom?

Doporučení sociálních pracovníků

Sociální pracovníci z organizací na podporu lidí ochrnutých po poškození míchy doporučují: když uplyne zhruba tři čtvrtě roku od změny zdravotního stavu, který je dlouhodobě nepříznivý, podejte si žádost o invalidní důchod. Jeho projednání, včetně nezbytného posouzení zdravotního stavu, aby byl určen pokles pracovních schopností, trvá v řádu několika měsíců, proto je vhodné podat na OSSZ žádost v předstihu. Pokud je invalidní důchod projednán a přiznán ještě za doby trvání nemocenské, je nemocenská ukončena a zahajuje se výplata důchodu.

Prodloužení nemocenské

Setkáváme se také s tím, že někdo chce využít z různých důvodů výplatu nemocenské v plném časovém rozsahu 380 dní, či dokonce využít legislativní možnost žádosti o prodloužení nemocenské. Teoreticky nemocenskou prodloužit lze. V praxi ovšem zákon o nemocenském pojištění v § 27 umožňuje prodloužení nemocenské na dobu 3 měsíců (lze opakovaně až 350 dnů), pokud pojištěnec/klient „nabude pracovní schopnost, a to i k jiné než dosavadní pojištěné činnosti“. Tedy je otázka, zda klient bude schopen po prodloužení nemocenské opět začít pracovat.

Lékař správy sociálního zabezpečení pak rozhoduje, zda žádosti o prodloužení nemocenské vyhoví či nikoliv. Může se tak stát, že klient má zájem o prodloužení nemocenské, ale s ohledem na jeho dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav (který nemá prognózu výrazného zlepšení) ve vztahu k pracovní činnosti je žádost zamítnuta. Výplata nemocenské tak ze dne na den končí a k podání žádosti o invalidní důchod a jeho přiznání ještě bude cesta dlouhá řadu měsíců.

Důchod a práce

Při této příležitosti si dovolujeme připomenout, že i s přiznaným invalidním důchodem lze opět pracovat. Častá otázka je, zda je výkon práce osoby se zdravotním postižením nějak regulovaný? Není. Je ale třeba si uvědomit, že invalidní důchod je při splnění dalších podmínek přiznán, pokud pracovní schopnosti člověka poklesly na stanovenou úroveň. Osobám, které se po poškození míchy pohybují na vozíku, je obvykle přiznán pokles pracovních schopností o 70%, který odpovídá zařazení do invalidního důchodu III. stupně. Očekává se proto, že taková osoba má zachovalé pracovní schopnosti v rozsahu zbývajících 30%. Proto doporučujeme částečné pracovní úvazky.

Nemocenská – invalidita – práce

Pokud pobírám nemocenskou již rok a rozhodnu se podat žádost o prodloužení nemocenské (s očekáváním zlepšení zdravotního stavu či návratu k pracovní činnosti), zohlední posudková služba při žádosti o invalidní důchod i schopnost zapojit se do pracovní aktivity. Je poté otázkou, jaký pokles pracovních schopností (v procentech) bude žadateli o důchod přiznán, když:

- při poklesu pracovních schopností 50 – 69% náleží invalidní důchod II. stupně

- při poklesu pracovních schopností o 70 a více % náleží invalidní důchod III. stupně.

 

 

Asociace CZEPA v rámci bezplatné služby odborné sociální poradenství svým klientům s poškozením míchy doporučuje spíše podat včas žádost o invalidních důchod (než žádat o prodloužení nemocenské), ale rozhodnout se musí každý sám.

 

Zdroj foto: Franz W. z Pixabay 


Související

Přidej komentář
banner-handy.jpg
cpv_banner-3-2.jpg