Přidej
aktualitu
Změny v úhradách vozíků i katetrů
6.12.2018 | Celá ČR | Vozejkov | 1

Změny v úhradách vozíků i katetrů

Ve středu 5.12.2018 podepsal prezident republiky novelu zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění.

Ve středu 5.12.2018 podepsal prezident republiky novelu zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění. Pro vozíčkáře jde o přelomový moment v životních podmínkách. Již nebudou platit desítky tisíc za vozík, který jim nepatří. Pojišťovny jim uhradí až 7 cévek pro katetrizaci oproti současným pěti.

 

Jednání o novele probíhala velmi intenzivně více než půl roku, zejména z důvodu náročných jednání mezi Ministerstvem zdravotnictví ČR, Pacientskou radou Ministerstva zdravotnictví ČR, zdravotními pojišťovnami i zástupci firem na trhu s pomůckami - novela znamená kompromis v řešení mezi uvedenými subjekty.

„V těchto dnech, kdy vidíme výsledky naší práce, jsme v České asociaci paraplegiků – CZEPA, z.s. neskutečně hrdí na naši činnost v Pacientské radě, aktivně a viditelně měníme kvalitu života vozíčkářů. Novela je pro lidi na vozíku obrovský přelom, zavádí nový systém úhrad předepisovaných zdravotnických prostředků", říká Alena Jančíková, ředitelka České asociace paraplegiků – CZEPA, z.s.

 

Zástupkyně Pracovní skupiny pro zdravotnické prostředky Pacientské rady, Marie Ředinová a Zdeňka Faltýnková byly přizvány na všechna zásadní jednání Pracovní skupiny pro kategorizaci a úhradovou regulaci zdravotnických prostředků Ministerstva zdravotnictví ČR.

 

Pacienti i zástupci odborných společností se mohli aktivně podílet na vzniku novely hned od začátku. Byl odveden obrovský kus práce. Zástupci pacientských organizací podali 192 připomínek ke kategorizačnímu stromu, 124 z nich bylo zohledněno v rámci shody všech zúčastněných.

 

„Připomínky od pacientů měly velikou podporu ze strany MZČR a to vidím za průlomové“, doplňuje Zdeňka Faltýnková, spinální specialistka České asociace paraplegiků – CZEPA, z.s.

 

Novela zákona sice vejde v platnost od 1. 1. 2019, avšak bude následovat přechodné období, během kterého bude platit stávající systém úhrad zdravotnických prostředků na poukaz. Podle nového kategorizačního stromu a nových legislativních úprav budou předepisovány pomůcky až od 1.12.2019. V lednu 2019 vydá VZP konsolidovaný seznam hrazených zdravotnických prostředků na poukaz.  Výrobci a distributoři zdravotnických prostředků budou postupně přeohlašovat do nového kategorizačního stromu své zdravotnické prostředky. Od 1.1.2019 budou podle novely zákona hrazeny pouze individuálně zhotovované zdravotnické prostředky.

 

Z příkazu ministra zdravotnictví bude ustanovena na 5 leté volební období Komise pro kategorizaci a úhradovou regulaci zdravotnických prostředků, ve které bude pokračovat v činnosti Zdenka Faltýnková, zastupující spinální pacienty v zastřešující organizaci České asociaci paraplegiků – CZEPA, z.s.

 

Při úpravě novely zákona č.48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění se vycházelo ze sněmovního tisku 88 ze dne 16.1.2014, na jehož tvorbě se Česká asociace paraplegiků – CZEPA, z.s. podílela. Přílohou č.3 k tomuto zákonu je kategorizační strom, do kterého jsou zařazeny zdravotnické prostředky hrazené na poukaz.

 

 

Faktické změny:

Zdravotní pojišťovna může poskytovat pojištěnci zdravotnický prostředek v režimu:

1)   cirkulace zdravotnického prostředku s maximálním doplatkem pojištěnce do 2 000 Kč

2) do osobního vlastnictví

3)   formou pronájmu

4)   na repasovaný zdravotnický prostředek pojištěnec nedoplácí

Je-li doplatek na zdravotní prostředky, který je v režimu cirkulace vyšší jak 2 000 Kč, může pojištěnec se zdravotní pojišťovnou uzavřít dohodu o zařazení zdravotního prostředku do režimu cirkulace (opravy vozíku plně hrazeny pojišťovnou) nebo zdravotnický prostředek přejde do jeho osobního vlastnictví (opravy vozíku hrazeny formou budgetu 10 000.-/5let).

Zásadní změny v úhradách (vybrané zdravotnické prostředky):

Skupina 02 - ZP pro inkontinentní pacienty:

 

-      navýšení úhradového množstevního limitu počtu cévek na 7ks/den (210 ks/3 měsíce), 50Kč/kus, sety sterilní s potahovaným katétrem 60Kč/kus

-      navýšení množstevního limitu počtu průplachových systémů na 15ks/měsíc

-      navýšení úhradového množstevního limitu buničiny na 1000 g

 

Skupina 07 – ZP pro pacienty s poruchou mobility:

 

-      vozíky odlehčené variabilní – základní úhrada 20 000,- Kč, medicínsky zdůvodněné příslušenství s úhradovým limitem 90%, vozík v režimu cirkulace

-      vozíky aktivní – základní úhrada 45 000,- Kč, medicínsky zdůvodněné příslušenství s úhradovým limitem 90%, vozík v režimu osobního vlastnictví

-      přídavné elektropohony k mechanickým vozíkům (jako příslušenství k mechanickým vozíkům skupiny částečně variabilních, variabilních a aktivních) – úhrada 90%, režim vlastnictví podle vozíku

-      vozíky elektrické variabilní převážně exteriérové – základní úhrada 125 000,- Kč, medicínsky zdůvodněné příslušenství s úhradovým limitem 90%, vozík v režimu cirkulace, možnost souběhu s mechanickým vozíkem s limitem do 20 000,- Kč,

 

 

režim vlastnictví se řídí výší doplatku do 2 000,- Kč, ev. dohodou se zdravotní pojišťovnou

-      vozíky elektrické převážně exteriérové variabilní s anatomickým sedem – základní úhrada 142 000,- Kč, medicínsky zdůvodněné příslušenství s úhradovým limitem 90%, vozík v režimu cirkulace, možnost souběhu s mechanickým vozíkem s limitem do 20 000,- Kč, režim vlastnictví se řídí výší doplatku do 2000,- Kč, ev. dohodou se zdravotní pojišťovnou

-      antidekubitní sedáky s indikací vysokého rizika dekubitů zvýšení úhrady na 7 500,- Kč

-      antidekubitní matrace s indikací odpovídající paraplegii a tetraplegii úhrada 8.000,- Kč

-      elektrické polohovací lůžko, podle nového indikačního kritéria možnost souběhu s vozíkem

 

Negativní změny v úhradách, z tzv. „bílého programu“ (například koupelnová a toaletní madla, sedačky na vanu sprchové stoličky), budou hrazeny pouze nástavce na WC a vanové elektrické zvedáky a příslušenství z 90%. Nebudou hrazeny sprchové vozíky, vanové a sprchové sedačky.

 

V rámci novely bude také od 1.1.2020 snížen roční limit na doplatky léků na celkovou výši 500 Kč/rok pro poživatele invalidního důchodu ve stupni III. (i pro osoby, kteří jsou uznáni invalidní ve stupni III. a II., ale důchod jim není vyplácen) - nyní limit 5000 Kč.

 


 

 

K novele zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění jsme založili diskuzní fórum, kam prosím pište své názory a dotazy.

 

Diskuse

CZEPA | 18.12.2018 15:16

Otázky a odpovědi k zavedení novely zákona o zdravotním pojištění do praxe najdete také na webu Národního informačního systému zdravotnických prostředků - zde.

Přidej komentář
banner-handy.jpg
cpv_banner-3-2.jpg