Přidej
aktualitu
Osobní asistence
26.3.2024 | Celá ČR | Osobní asistence

Zpráva o stavu osobní asistence ve světě

Pomoc osobního asistenta je pro mnohé lidi s postižením jediným způsobem, jak žít nezávislý život.


Na stránkách ENIL je k dispozici zpráva, která porovnává služby osobní asistence v devíti zemích světa (Kostarika, Thajsko, Japonsko, Korejská republika, Tchaj-wan, Srbsko, Bulharsko, Anglie, Slovinsko a Švédsko).
Popisuje strukturu poskytování služeb, pracovní podmínky osobních asistentů, možnosti školení a podpory asistentů i uživatelů. Hodnotí také dostupnost osobní asistence a dopad na dodržování práv osob se zdravotním postižením.

Osobní asistence je nástroj, díky kterému mohou lidé s postižením žít nezávislý život. Je důležité, aby si každý mohl svého asistenta sám vybrat a vyškolit dle svých potřeb.

K vybudování kvalitního systému osobní asistence jsou potřeba především:
- přímé platby lidem s postižením, aby si mohli co nejsvobodněji vybrat a řídit svoji asistenci
- hrazení veškerých nákladů na asistenty
- správné posouzení potřebného rozsahu hodin asistence
- stejná dostupnost služeb na celém území země
- služby jsou navrženy osobami se zdravotním postižením v souladu se zásadami nezávislého života

- smlouvy s asistenty na dobu neurčitou, adekvátní finanční ohodnocení

- školení a podpora uživatelů, prevence obtěžování a zneužívání
- nejlepší školení pro osobní asistenty poskytují sami lidé s postižením

Zpráva poskytuje skvělý vhled do problematiky a doporučení pro politiky, poskytovatele služeb a ostatní zúčastněné strany. Byla představena na webináři, kterého se účastnila mimo jiné i Amalia Gamio, členka Výboru pro práva osob se zdravotním postižením.

Záznam webináře ke shlédnutí zde

zpráva

 

Už jsme unavení z toho, že o našich životech rozhodují lidé bez postižení. Chceme stejnou svobodu a stejnou zodpovědnost jako ostatní.
"Už máme dost toho, že o našich životech rozhodují lidé, kteří nejsou postižení. Chceme stejnou svobodu a stejnou zodpovědnost jako ostatní."
Adolf Ratzka

 

Přidej komentář
banner-handy.jpg
skoda_neridit_banner_vozejkov_550x160px_1.png